Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Mitologia - Historia Hellady

i Teby. Wkrótce jednak ze względu na umocnienie pozycji Teb Ateny weszły w alians ze Spartą. Sparcie nie udało się pokonać Teb i w bitwie pod Leuktrami Spartianie ponieśli wielką klęskę. W ten sposób palma pierwszeństwa na terenie Grecji przeszłą z rąk Sparty w ręce Teb. Podstawy hegemonii Teb były jednak zbyt słabe, by miasto to mogło zatrzymać swą pozycję na dłużej. Ostatecznie Teby zrezygnowały z dążenia do utrzymania swej dominującej pozycji w świecie greckim i zmęczone ciągłą rywalizacją i walkami miasta greckie zawarły powszechny pokój, którego respektować nie chciała jedynie Sparta.

W ówczesnej Grecji większą siłę prezentowały dalej Ateny. Na skutek jednak ich zapędów do zdominowania Związku Morskiego doszło w latach 357-355 p.n.e. do wojny ze sprzymierzeńcami. W wojnie tej Ateny poniosły porażkę. Jednocześnie Fokejczycy napadli na Delfy, złupili je i narazili się na zarzut świętokradztwa. Wydarzenia te odzwierciedliły panujący w ówczesnej Grecji chaos. Zagrożeniem było też coraz bardziej rosnące w siłę państwo macedońskie.

Macedonia sąsiadowała z Grecją. Panował w niej ustrój militarnej monarchii, a władzę dzierżyła arystokracja. Bezpośrednio królowi macedońskiemu podlegała tzw. Dolna Macedonia, natomiast państewka Górnej Macedonii jedynie uznawały jego władzę. Trudności nastręcza określenie pochodzenia etnicznego Macedończyków, prawdopodobnie należeli oni do tej samej grupy językowej co Grecy. Od szóstego wieku p.n.e. Macedonia była uzależniona od Persów. Zależność tą zrzuciła w wyniku wojen grecko-perskich. Rządzący pod koniec piątego wieku p.n.e. Archelaos nadał chłopom ziemię oraz utworzył z nich piechotę tzw. pedzetairów. Później Macedonia znalazła się w trudnej sytuacji, słaba, wciąż zagrożona atakami z zewnątrz, uzależnionaKomentarze

    4 + 4 =    

Informacje