Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, informujemy, że ochrona danych osobowych naszych klientów jest ważną częścią naszej działalności. Zapewniamy, że Państwa dane są u nas bezpieczne. Poniżej przedstawiamy sposób ich wykorzystywania zapewniający naszym klientom lepsze, bardziej efektywne osiąganie korzyści z naszego serwisu.

Czego dotyczy informacja dotycząca prywatności

Administratorem danych osobowych klientów jest spółka Netstel Software M.Matusiak sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul Prądnicka 41/2, 31-202 Kraków.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, która opisuje rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych, kiedy i w jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe innym organizacjom oraz sposób uzyskania dostępu i aktualizacji swych danych osobowych.

Gromadzone dane osobowe

Przy rejestracji w serwisie i korzystania z jego funkcjonalności mogą być pozyskiwane dane takie jak:

 • dane logowania konta, takie jak adres email i hasło.
 • dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

Podczas przeglądania serwisu lub korzystania z dostępnych aplikacji mobilnych mogą być gromadzone informacje nt.:

 • Aktywności w obrębie serwisu, stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Kliknięcia na jedną z wyświetlanych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji.
 • Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • Preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności.
 • Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
 • Szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Państwa wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączając wszelkie zawarte w nich linki, z których skorzystasz.
 • Państwa opinie i udział w ankietach i kwestionariuszach klientów.

Inne źródła danych osobowych

 • Możemy korzystać z danych osobowych z innych źródeł, takich jak wyspecjalizowane firmy, które dostarczają informacje, partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
 • W przypadku logowania się do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.
 • Możemy korzystać z obrazów z kamer przemysłowych, adresów IP i informacji o przeglądarce uzyskanych w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie naszych biur, lokali, innych budynków.

Wykorzystywanie danych osobowych

Danych osobowych używamy na różne sposoby opisane poniżej.

Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Państwa kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcą Państwo zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.

Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności

Dane osobowe wykorzystujemy w celu zarządzania i ulepszania naszych produktów, stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych lub nagród dla klientów i innych usług.

Monitorujemy sposób korzystania z naszych usług w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom oraz nadużywaniu naszych usług. Pozwala to nam zapewnić bezpieczne korzystanie z naszych usług.

Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

Z danych osobowych możemy korzystać w celu prowadzenia badań rynku oraz wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej, a także rozwijania i ulepszania gamy naszych produktów, usług, biur, systemów IT, bezpieczeństwa, know-how i metod komunikowania się z klientami.

Obrazy z kamer przemysłowych służą nam w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu pracownikowi lub klientom naszych agencji, biur i innych budynków, a także zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw. Możemy również korzystać z tych obrazów w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

Personalizacja doświadczenia klienta

Naszym celem jest zapewnienie, że wiadomości marketingowe odnoszące się do naszych produktów i usług, a także komunikacja pochodząca od naszych dostawców, partnerów handlowych, włączając reklamy internetowe, są dopasowane do Państwa zainteresowań.

W tym celu możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Państwa zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi mogą Państwo być najbardziej zainteresowani. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Państwa.

Śledzenie zachowań w sieci i dokonywanych zakupów pomaga nam lepiej zrozumieć Państwa jako klienta, a to pozwala nam dostarczać spersonalizowane oferty i usługi.

Możemy również mierzyć poziom odpowiedzi na komunikację marketingową odnoszącą się do oferowanych przez nas produktów i usług, co pozwala nam oferować produkty i usługi, które lepiej spełniają Państwa potrzeby jako klienta.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas spersonalizowanych usług, w dowolnym momencie mogą Państwo zmienić swoje preferencje kontaktując się z nami na email [email protected] lub pisząc do nas.

Nawiązywanie interakcji z klientem

Aby zapewnić lepszą obsługę klienta, w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Państwa danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania wszelkimi promocjami i konkursami, w których chcą Państwo uczestniczyć, włączając te organizowane we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi.

Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku przeprowadzonych przez nasi inne organizacje w naszym imieniu.

Aby pomóc nam lepiej poznać Państwa jako klienta i aby być w stanie zapewnić obsługę i komunikację marketingową (w tym reklamy internetowe dopasowane do Państwa zainteresowań), możemy łączyć dane osobowe gromadzone podczas dokonywania zakupów w biurach z danymi osobowymi pochodzącymi z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych źródeł.

Komunikacja marketingowa

Możemy wysyłać Państwu odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email. Możemy również wysyłać Państwu informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji będą Państwo zapytani, czy chcą otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Mogą państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktując się z nami na email [email protected], lub pisząc do nas lub korzystając z linku „wypisz się” ujętego w naszych wiadomościach marketingowych. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale jeśli uznają Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie ofert lub promocji, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Mogą Państwo otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług.

Badania rynku

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, która pomoże nam udoskonalić nasze produkty i usługi, więc możemy skontaktować się z Państwem w przypadku prowadzenia badań rynkowych. Zawsze mogą Państwo zdecydować o tym, czy wziąć lub kontynuować udział w naszych badaniach rynku.

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Państwa i naszą rzecz.

Lista Zaufanych Partnerów

Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Udostępnianie danych organom regulacyjnym

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe organizacji, na rzecz której sprzedamy lub scedujemy (lub z którą przystąpiliśmy do negocjacji w sprawie sprzedaży lub cesji) serwisu lub strony internetowej. Jeżeli cesja lub sprzedaż zostanie zrealizowana, organizacja otrzymująca dane osobowe może je wykorzystywać zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Bezpieczeństwo danych zależy również od Państwa. Na przykład w przypadku otrzymania od nas lub wybrania hasła dostępu do niektórych usług, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

Uzyskane od Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowany zgodnie z niniejszą Informacją. Zabezpieczenia te obejmują, ale nie ograniczają się do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Archiwizacja danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach

Pliki 'cookie' to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki 'cookie' pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Linki do innych stron

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji należy zapoznać się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje

Mają Państwo prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Mogą Państwo poprzez email [email protected], lub pisząc do nas wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Państwa danych osobowych, którymi dysponujemy.

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Państwa dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie, z wyjątkiem zażądania kolejnych kopii danych, w którym to przypadku możemy pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.

Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Dążymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będą Państwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych lokalnego organu ochrony danych.

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Państwa tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

 • Posiadania Państwa zgody;
 • Jest to niezbędne w celu zawarcia z nami umowy lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy;
 • Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;
 • Jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób;
 • Leży to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upoważnieniem; lub
 • Leży to w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich, jednak nie powoduje to uchylenia Państwa interesów lub praw.

Przykład: W celu personalizacji doświadczenia klienta

Możemy korzystać z danych osobowych, aby lepiej poznać Państwa zainteresowania, co pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi mogą Państwo być najbardziej zainteresowani. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące dla Państwa.

Zmiany do niniejszej informacji

Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.

Kluczowe pojęcia

Administrator danych: Administrator danych określa cel i sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Reklamy online: Wiadomości reklamowe, które można zobaczyć w Internecie.

Szczególne kategorie danych osobowych: Są to kategorie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne; poglądy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; przynależność związkową; dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną; dane dotyczące zdrowia; i dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Caricom API Data: Niektóre lub wszystkie państwa CARICOM zawarły porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z którymi dane osobowe wymagane i ustalone dla państw CARICOM dla celów bezpieczeństwa granic, są z wyprzedzeniem dostarczane amerykańskiemu Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu przetwarzania w imieniu tych państw CARICOM. Więcej informacji na stronie Caricom.

Amerykański program Secure Flight Data: Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci dla celów kontroli listy obserwacyjnej. Mogą Państwo również podać swój Redress Number, jeśli istnieje. Niedostarczenie danych może skutkować odmową przewozu lub wejścia na pokład. TSA może udostępniać przekazane informacje organom ścigania lub agencjom wywiadowczym bądź innym organom w ramach publicznego systemu wymiany informacji. Więcej informacji na stronie TSA

NETSTEL SOFTWARE – NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269073, NIP: 677-22-83-320, REGON: 120391080.

Płatności

NETSTEL SOFTWARE umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży usług w następujący sposób:

- przedpłata online przelewem bankowym

- przedpłata online zewnętrznym system płatności PayU (obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).

W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. Regulaminu.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.streszczenia.pl) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

Osobom fizycznym, które zawierają umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.