Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

XX-lecie międzywojenne

Dwudziestolecie, albo inaczej międzywojnie, to epoka historyczno-literacka, która trwa w okresie między dwoma wojnami światowymi (1918-1939)

Kryzysy i zagrożenia tego okresu

- Rewolucja październikowa w Rosji w 1917
- objęcie władzy przez Stalina; komunizm i stalinizm (1924)
- wielki kryzys ekonomiczny w Ameryce i w Europie ( krach na Wall Street 1929)
- dojście do władzy Mussoliniego we Włoszech (1922) i Hitlera w Niemczech (1933); faszyzm i nacjonalizm.

Wzorzec osobowy dwudziestolecia

– Współczesny szary człowiek, anonimowy, bardzo często robotnik lub chłop inteligent, wewnętrznie zdezintegrowany, wyobcowany, żyjący w poczuciu zagrożenia.
– człowiek w świecie snu, marzeń, dzieciństwa.

Filozofia

Fenomenologia
E. Husserl i R. Ingarden odrzucali pojęciowe spekulacje filozoficzne i postulowali powrót do rzeczy, wgląd w ich istotę
Intuicjonizm uznaje intuicję za jedyny wartościowy sposób poznania, pozwalający na bezpośrednie obcowanie z jego przedmiotem (H. Bergson)
Pragmatyzm postulował praktyczny sposób myślenia i działania oraz metody krytycznego rozsądku i nauk doświadczalnych. Uzależniał prawdziwość twierdzeń od ich praktycznych skutków. Głównym kryterium prawdy była użyteczność.

Psychologia
Z. Freud stworzył teorię psychoanalizy, traktującej instynkt seksualny jako główne źródło świadomości i podświadomości człowieka – podstawowy motyw i bodziec jego postępowania, tak na jawie ( teoria pomyłek, gdzie przejęzyczenia czy zapominanie rzeczy, nie jest dziełem przypadku, a efektem nieświadomych pragnień), jak i we śnie (teoria snów, gdzie symbolika marzeń sennych tłumaczona jest zahamowaniami i tłumieniem pragnień erotycznych).
K. Jung sądził, że sfera indywidualnej podświadomości to podświadomość zbiorowa, która ujawnia się w postaci archetypów, czyli pierwotnych mitów i pojęć, które są


Komentarze

    8 + 8 =