Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego - Geneza utworu

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego napisane zostały w Paryżu w roku 1832. Wydano je natychmiast po napisaniu. Głównym założeniem Mickiewicza było dotarcie do polskiej emigracji, która po powstaniu listopadowym była bardzo liczna. Autor miał nadzieję na podtrzymanie wśród Polaków mieszkających poza krajem ojczystym ducha jedności narodowej, co w sytuacji politycznych i ideowych konfliktów było niezwykle ważne.


W Polsce Księgi…. drukowano wprawdzie nielegalnie, ale na ogół wśród rodaków odbiór tych pism był raczej chłodny. Cudzoziemcy wykazali się tu większym zrozumieniem idei mesjanistycznych (po francusku dzieło ukazało się już w 1833r.), poza środowiskiem Watykanu (znamienna jest tu bulla papieska Grzegorza XVI, któremu nie podobało się propagandowe wykorzystanie chrześcijańskich symboli). Polacy natomiast  nie potrafili zaakceptować nachalnej religijności ani mocno wyidealizowanego obrazu minionych lat (to zarzuty ze strony lewicy i demokratów). Hasła rewolucyjne i narodowowyzwoleńcze nie mogły natomiast być przyjęte przez prawicę.