Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Biblia - Podział ksiąg biblijnych

Biblia składa się z 73 ksiąg, przy czym 46 stanowi Stary Testament, a pozostałe 27 Nowy Testament. Są to Księgi Kanoniczne, co oznacza, że Kościół uznał zawarte w nich treści za głoszące prawdy wiary przekazywanej nam od Boga przez natchnionych autorów.

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie występuje dodatkowy podział.

Księgi Starego Testamentu dzielą się na:

a) Dydaktyczne (7 Ksiąg m.in. Psalmów, Hioba, Przysłów, Pieśń nad Pieśniami)
b) Historyczne (21 Ksiąg m.in. Pięcioksiąg Mojżesza – czyli Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Kronik, Samuela)
c) Profetyczne, czyli prorocze (m.in. Izajasza, Ezechiela)

Księgi Nowego Testamentu dzielą się na:

a) Cztery Ewangelie (według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana)
b) Dzieje Apostolskie
c) Listy Apostolskie (21 listów, w tym 13 przypisywanych św. Pawłowi)
d) Apokalipsę św. Jana (zwaną również „Objawieniem św. Jana)