Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Biblia - Ewangelia św. Mateusza

Dzieciństwo Jezusa
Mateusz przedstawia rodowód Jezusa począwszy od Abrahama. Wyróżnia 14 pokoleń od Abrahama do króla Dawida, kolejnych 14 od Dawida do niewoli babilońskiej, następnie zaś 14 do Jezusa (przybranego syna Józefa, męża Maryi).

1. Narodzenie Jezusa

Maryja, jeszcze jako narzeczona Józefa, poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego. Z tego powodu Józef nie chciał się z nią ożenić, jednak uczynił to, kiedy we śnie ukazał mu się anioł.

2. Mędrcy ze Wschodu

Jezus urodził się w Betlejem, za czasów króla Heroda. W tym czasie na niebie pojawiła się gwiazda, za którą podążało trzech mędrców ze Wschodu. Herod, który poznał przepowiednię o mającym się narodzić Mesjaszu, poprosił mędrców, aby jeśli odnajdą dziecko, powiadomili go, ponieważ on również pragnie oddać mu pokłon. Po odnalezieniu Jezusa mędrcy jednak oddali mu pokłon, a następnie inną drogą opuścili Jerozolimę.

3. Ucieczka do Egiptu

Józefowi we śnie ukazał się anioł, który nakazał całej rodzinie ucieczkę do Egiptu, ponieważ Herod chciał zabić nowo narodzonego Mesjasza. Józef wraz z Maryją i Jezusem udał się więc do Egiptu i pozostał tam aż do śmierci Heroda.

4. Rzeź niemowląt

Herod bardzo rozgniewał się tym, że mędrcy potajemnie opuścili kraj i kazał wymordować w Betlejem wszystkie dzieci do dwóch lat.

5. Powrót do Nazaretu

Kiedy Herod zmarł, Józefowi we śnie ukazał się anioł, który nakazał mu powrót do kraju. Mężczyzna tak właśnie uczynił, osiedlił się wraz z rodziną w Galilei, w mieście Nazaret.

Przygotowanie do działalności Jezusa

1. Jan Chrzciciel

Na pustyni zamieszkał człowiek nazywany Janem Chrzcicielem – nosił odzienie ze skóry wielbłądziej, skórzany pas i żywił się szarańczą oraz leśnym miodem. Jan wzywał ludzi do nawrócenia twierdząc, że niedługo zjawi się Mesjasz. Chrzcił również ludzi wodą z Jordanu mówiąc, że ten, który nadejdzie, będzie chrzcić Duchem Świętym.

2. Chrzest Jezusa

Jezus został ochrzczony przez Jana, wtedy z nieba zstąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy i odezwał się głos: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

3. Kuszenie Jezusa

Jezus przebywał na pustyni przez czterdzieści dni. Przez cały ten okres kusił go szatan. Zły duch wskazał na kamienie i stwierdził, że jeśli Jezus jest Synem Bożym, powinien zamienić je w chleb. Jezus jednak odpowiedział, że człowiek nie żyje samym chlebem, ale Słowem Bożym. Następnie szatan zabrał go na szczyt krużganku świątyni i powiedział, aby rzucił się w dół, ponieważ w Psalmie napisano, że aniołowie będą nosić go na rękach tak, żeby się nie zranił. Jezus stwierdził, że nie można wystawiać Boga na próbę. Wreszcie diabeł obiecał Chrystusowi władzę nad całym światem, jeśli odda mu pokłon. Jezus odpowiedział jednak, że pokłon można oddawać jedynie Bogu.

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

Gdy Jezus dowiedział się o uwięzieniu Jana Chrzciciela, udał się do Galilei, do ziemi Zabulona i Neftalego, nad jezioro, gdzie zaczął publicznie nauczać.

Powołanie pierwszych uczniów
Nad Jeziorem Galilejskim Jezus spotkał dwóch rybaków: Szymona i jego brata Andrzeja, których poprosił, by z nim poszli. Następnie dołączyli do nich Jakub, syn Zebedeusza i jego brat Jan.

Jezus nauczał w całej Galilei, a także uzdrawiał chorych i paralityków.

Kazanie na górze

Na górze Jezus wygłosił osiem błogosławieństw. Stwierdził także, że jego uczniowie są „solą ziemi” – mają do wykonania szczególne zadanie. Jezus wskazał, że nie przyszedł, aby znieść stare Prawo, ale aby je wypełnić. Uściślił zatem kilka przykazań. Stwierdził, że w piątym przykazaniu nie chodzi jedynie o to, aby nie zabijać, ale również nie unosić się gniewem w stosunku do bliźniego. Szóste przykazanie „Nie cudzołóż” odnosi się nie tylko do zdrady, ale również do pożądliwego spojrzenia na kobietę. Ponadto Jezus stwierdził, że rozwód i powtórne małżeństwo również jest cudzołóstwem. Chrystus odciął się także od prawa odwetu, twierdząc, że należy wybaczać swoim wrogom, a nie mścić się na nich. Wskazał również na znaczenie jałmużny i modlitwy, która powinna być skromna, a nie na pokaz. Sam wypowiedział też słowa modlitwy „Ojcze nasz”. Nauczał także, aby nie gromadzić dóbr doczesnych i unikać obłudy. Opowiedział tłumom przypowieść o dobrej i złej budowli.

Uzdrowienie trędowatego
Jezus schodząc z góry uzdrowił trędowatego i przykazał mu, aby tego nie rozgłaszał.

Setnik z Kafarnaum
W Kafarnaum setnik poprosił Jezusa o uzdrowienie jednego z jego żołnierzy. Jezus chciał do niego pójść, ale dowódca wojska powiedział, że wierzy, iż wystarczy tylko jedno słowo Jezusa, aby żołnierz wyzdrowiał. Chrystus tak właśnie uczynił i podziwiał wiarę setnika.

W domu Piotra
W domu Piotra Jezus uzdrowił jego teściową i wielu innych chorych.

Uciszenie burzy
Któregoś dnia Jezus usnął, płynąc w łodzi wraz z uczniami. Wtedy rozpętała się burza, więc uczniowie obudzili go, ponieważ bali się, że zatoną. On jednak zarzucił im małość wiary i uciszył burzę.

Dwaj opętani
W kraju Gadareńczyków Jezus wypędził złe duchy z dwóch opętanych. Duchy te wstąpiły następnie w stado świń, które rzuciło się do jeziora. Wtedy całe miasto wyszło Jezusowi naprzeciw i prosiło go, by się do nich nie zbliżał.

Uzdrowienie paralityka
W Galilei Jezus odpuścił grzechy paralitykowi, którego mu przyniesiono. Kiedy zaś faryzeusze zaczęli mu zarzucać, że waży się odpuszczać innym grzechy niczym Bóg, Jezus zapytał ich, czy łatwiej jest powiedzieć „Odpuszczone są twoje grzechy”, czy „Wstań i chodź”, a następnie uzdrowił chorego.

Powołanie Mateusza
Jezus powołał na swojego ucznia celnika Mateusza, a następnie biesiadował w jego domu wraz z wieloma grzesznikami. Kiedy zaś faryzeusze wyrzucali mu to, Jezus stwierdził, że nie zdrowi, ale chorzy potrzebują lekarza.

Córka Jaira
Kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami o poście, przyszedł do niego Jair, który powiedział, że jego córka umarła, ale on wierzy, że Jezus może ją wskrzesić. Kiedy Jezus szedł do domu Jaira, jakaś kobieta z tłumu, która cierpiała na krwotok, dotknęła jego płaszcza, co ją uzdrowiło. Następnie Jezus wskrzesił zmarłą dziewczynkę.

Uzdrowienie dwóch niewidomych
Dwóch niewidomych błagało Jezusa, aby ich uzdrowił. On zaś zapytał ich, czy wierzą, że może to uczynić. Kiedy odpowiedzieli, że wierzą, Chrystus dotknął ich oczu i ich uzdrowił. Przykazał im również, żeby nie rozgłaszali tego, co się stało.

WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

Powołanie Dwunastu
Jezus wybrał spośród swoich uczniów dwunastu: Szymona, Andrzeja, Jakuba (syna Zebedeusza), Jana, Filipa, Bartłomieja, Tomasza, Mateusza, Jakuba (syna Alfeusza), Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę.

Apostołów tych rozesłał Jezus po całej Judei i przykazał im nawracanie ludzi, uzdrawianie chorych i wskrzeszanie umarłych. Stwierdził również, że jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać ich nauk, powinni strząsnąć proch ze swoich sandałów i odejść. Zapowiedział także przyszłe prześladowania jego wyznawców.

Poselstwo Jana Chrzciciela
Jan wysłał do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, czy jest on  Synem Bożym. Jezus kazał zaś opowiedzieć mu o wszystkim, co widzieli (o uzdrawianiu). Jednocześnie Jezus powiedział, że Jan jest największym człowiekiem na ziemi.

Szabat

Pewnego dnia, podczas szabatu, Jezus wraz ze swymi uczniami chcieli się posilić i zaczęli łuskać kłosy zbóż. Kiedy faryzeusze zarzucili im postępowanie niezgodne z prawem, Jezus powiedział, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu. W ten sam dzień przystąpił do niego człowiek z uschłą ręką. Faryzeusze zapytali go, czy wolno uzdrawiać w szabat. Jezus odpowiedział, że wolno dobrze czynić w szabat i uzdrowił chorego. Wtedy faryzeusze postanowili go zgładzić.

Znak Jonasza
Kiedy ludzie żądali od Jezusa znaku, który miałby potwierdzić jego pochodzenie od Boga, on odpowiedział, że żaden znak nie będzie im dany oprócz znaku Jonasza, który przez trzy dni przebywał we wnętrzu wielkiej ryby.

Nauczanie w przypowieściach
Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że naucza w przypowieściach tak, żeby rozumieli je tylko powołani, inni zaś będą słuchać, ale nie zrozumieją ich. Jezus wygłosił przypowieści o siewcy, o chwaście, o ziarnku gorczycy, o skarbie i perle, o sieci.

Jezus w Nazarecie
Następnie Jezus wrócił do Nazaretu, gdzie ludzie nie chcieli wierzyć jego nauczaniu. Powiedział wówczas, że tylko we własnej ojczyźnie prorok jest najbardziej lekceważony.

Ścięcie Jana Chrzciciela

Herod wtrącił Jana do więzienia, ponieważ wypomniał on królowi, że żyje z Herodiadą, żoną swojego brata Filipa. Herod nie chciał jednak zabijać Jana wiedząc, że ma on ogromne poparcie wśród ludu. Córka Herodiady tańczyła podczas urodzin Heroda i zachwyciła króla, który obiecał jej wszystko, o co poprosi. Ona zaś zażądała głowy Jana Chrzciciela na tacy. Wtedy Herod kazał ściąć Jana, a jego uczniowie później pogrzebali jego ciało.

Pierwsze rozmnożenie chleba
Kiedy Jezus usłyszał o śmierci Jana, oddalił się od tłumu, jednak ludzie podążyli za nim. Wieczorem uczniowie powiedzieli mu, że ludzie są głodni, a ci nie mają nic, żeby ich nakarmić. Jezus kazał ludziom usiąść na trawie, pobłogosławił pięć bochenków chleba, które mieli oraz dwie ryby i kazał rozdać je ludziom. Pokarm uległ cudownemu rozmnożeniu, tak że nasyciło się okołu 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Jezus chodzi po jeziorze
Wieczorem Jezus wszedł na górę, żeby się modlić, a uczniowie czekali na niego w łodzi na jeziorze. Późno w nocy Jezus przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Piotr poprosił Jezusa, by wezwał go do siebie, jednak po kilku krokach zaczął tonąć. Chrystus zapytał go, czemu zwątpił.

Kobieta kananejska

Kiedy Jezus podążał wraz z uczniami w stronę Tyru i Sydonu, spotkał po drodze kobietę kananejską, która błagała Jezusa, by uzdrowił jej córkę. On jednak nic nie uczynił i powiedział, że został posłany jedynie do Izraela. Zwrócił się do kobiety i stwierdził, że nie powinno się zabierać chleba dzieciom i rzucać psom, kobieta jednak odparła, że i szczenięta jadają okruchy ze stołu. Wtedy Jezus uzdrowił jej córkę.

Drugie rozmnożenie chleba
Ponownie Jezus rozmnożył siedem chlebów i kilka ryb, tak że zebrano jeszcze siedem koszy resztek.

Wyznanie Piotra
W okolicy Cezarei Filipowej Jezus pytał swoich uczniów, za kogo ludzie go uważają. Wtedy Piotr powiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Jezus zaś stwierdził, że Piotr jest skałą, na której zbuduje swój niezwyciężony Kościół. Zapowiedział również swoją przyszłą mękę w Jerozolimie.

Przemienienie Jezusa

Jezus wybrał się na górę Tabor i zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Tam został cudownie przemieniony i rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Piotr zmieszany tym widokiem chciał rozbić trzy namioty dla każdego z nich. Z nieba zaś odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Jezus zakazał swoim uczniom opowiadać o tym, co widzieli aż do chwili zmartwychwstania.

Uzdrowienie epileptyka
Pewien człowiek, którego syn chorował na epilepsję, udał się do uczniów Jezusa z prośbą o jego uzdrowienie. Oni jednak nie potrafili tego uczynić. Uzdrowił go Jezus, który zarzucił uczniom brak wiary.

Opowiadał również Jezus przypowieści o zagubionej owcy i o nielitościwym dłużniku.

Ostatnia podróż do Jerozolimy
Podczas podróży do Jerozolimy Jezus wygłosił naukę o nierozerwalności małżeństwa i błogosławił dzieci. Rozmawiał również z bogatym młodzieńcem, który nie chciał dla niego porzucić swojego majątku. Wygłosił też przypowieść o robotnikach w winnicy i uzdrowił niewidomych pod Jerychem.

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

Przed wejściem do Jerozolimy Jezus kazał przyprowadzić sobie osiołka, na którym uroczyście wjechał do miasta, a mieszkańcy witali go okrzykami: „Hosanna Synowi Dawida” i rzucali przed nim gałązki oliwne.

Jezus w świątyni
Kiedy Jezus wszedł do świątyni jerozolimskiej, wypędził stamtąd kupców. W kolejnych dniach nauczał w świątyni i opowiadał przypowieści: o dwóch synach, o przewrotnych rolnikach, o uczcie królewskiej. Faryzeusze chcieli przyłapać Jezusa na jakimś sprzeniewierzeniu się władzy, dlatego zapytali go, czy trzeba płacić podatek Cezarowi. On zaś wskazując na monetę i stwierdził, że Bogu należy oddać to, co boskie, a Cezarowi to, co cesarskie. Pytali Jezusa również, które przykazanie w Prawie jest największe. Jezus wskazał przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ostrzegał również przed uczonymi w Piśmie i faryzeuszami. Zapowiedział również zburzenie Jerozolimy.

Zapowiedź końca

Jezus nauczał o końcu świata i Sądzie Ostatecznym. Obrazowały to przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych, a także o talentach.

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA


Postanowienie Wysokiej Rady
W pałacu najwyższego kapłana Kajfasza zebrali się arcykapłani i ustalili, że należy schwytać Jezusa i zabić.

Namaszczenie w Betanii
Kiedy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, jedna z kobiet namaściła mu głowę drogim olejkiem, na co oburzyli się uczniowie. Stwierdzili bowiem, że można go było sprzedać i pieniądze rozdać ubogim. Jezus jednak odpowiedział, że ubogich będą zawsze mieć obok siebie, a jego nie.

Zdrada Judasza

Judasz umówił się z arcykapłanami, że wyda Jezusa za 30 srebrników.

Ostatnia wieczerza
Uczniowie z okazji święta Paschy przygotowali wieczerzę, a Jezus podczas niej powiedział, że zdradzi go ten, kto macza z nim chleb w misie, czyli Judasz. Następnie Jezus ustanowił sakrament Eucharystii – łamiąc chleb i rozdając go uczniom jako swoje ciało i przemieniając wino we własną krew. Przepowiedział również, że jeszcze tej nocy wszyscy w niego zwątpią, a kiedy Piotr zaprzeczał, powiedział mu Jezus, że on zaprze się go trzykrotnie.

Jezus w Ogrójcu
Następnie Jezus wraz z uczniami udał się na modlitwę do Ogrójca. Prosił Boga, aby jeśli to możliwe, oddalił od niego ten kielich goryczy. Kiedy Jezus się modlił, uczniowie zasnęli. Trzy razy powracał do nich, ale oni spali. Wkrótce nadszedł Judasz z uzbrojoną grupą ludzi. Podszedł do Jezusa i pocałował go w policzek, co było znakiem dla pozostałych, że mają go pojmać. Uczniowie zaczęli walczyć z napastnikami, a Piotr odciął jednemu z nich ucho. Jezus jednak powiedział, że ci, którzy wojują mieczem, od miecza zginą. Kiedy Jezus został pojmany, wszyscy uczniowie uciekli.

Jezus przed sędziami

Najpierw zaprowadzono Jezusa do Kajfasza. Kiedy śledztwo mimo fałszywych świadków nie przynosiło efektu, Kajfasz zapytał go, czy jest Mesjaszem. Jezus odpowiedział, że tak. Wtedy kapłan rozdarł swoje szaty na znak, że Jezus dopuścił się bluźnierstwa. Rada zaś orzekła, że Jezus zasłużył na śmierć. Tymczasem Piotr, który szedł za Jezusem, czekał na dziedzińcu, a kiedy dwie służące zaczęły mu zarzucać, że był z Jezusem, on trzy razy się zaparł swojego nauczyciela. Wtedy zapiał kogut.

Następnie Jezus został zaprowadzony do Piłata. Judasz zostawił swoje srebrniki w świątyni i się powiesił, a arcykapłani kupili za jego pieniądze Pole Garncarza (Pole Krwi), na którym grzebano cudzoziemców.

Piłat z okazji świąt żydowskich chciał uwolnić Jezusa, tym bardziej, że żona przysłała mu list, że we śnie otrzymała ostrzeżenie, żeby nie czynić krzywdy „temu sprawiedliwemu”. Dał więc ludowi do wyboru: Barabasza (przestępcę) lub Jezusa. Tłum jednak zażądał uwolnienia Barabasza i ukrzyżowania Jezusa.

Wyszydzenie Jezusa
Żołnierze Piłata ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, założyli mu głowę cierniową koronę i wyszydzili go, plując i bijąc go trzciną po głowie.

Jezus na Golgocie

Kiedy Jezus zaczął wspinać się na Golgotę, żołnierze zatrzymali pewnego człowieka, Szymona z Cyreny, by pomógł Jezusowi nieść krzyż. Po dotarciu na miejsce dano Jezusowi wino zaprawione goryczą, lecz on nie chciał pić. Jezus został ukrzyżowany, a żołnierze rozdzielili między sobą jego szaty. Nad głową Chrystusa umieszczono napis: „To jest Jezus, Król Żydowski”. Chrystus skonał o godzinie dziewiątej wieczorem, kiedy ziemię ogarnął wielki mrok. Przed śmiercią wykrzyknął: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.

Po śmierci Jezusa
Zasłona w świątyni jerozolimskiej rozdarła się na pół i wielu zmarłych zmartwychwstało. Józef z Arymatei wykupił grób dla Jezusa i poprosił Piłata o jego ciało. Arcykapłani wymogli zaś na Piłacie, by postawił straże przy grobie Jezusa na wypadek, gdyby jego uczniowie chcieli wykraść ciało.

Zmartwychwstanie Jezusa
Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, udały się do grobu Jezusa. Tymczasem anioł zstąpił z nieba, odsunął kamień i przemówił do nich, aby zobaczyły, że grób jest pusty. Przykazał im również, żeby opowiedziały to tym uczniom. Dodał, że spotkają się z Jezusem w Galilei. Po drodze jednak Jezus ukazał się obu Mariom, a one oddały mu pokłon.

Przekupiona straż
Arcykapłani przekupili żołnierzy, aby opowiadali, że to uczniowie w nocy wykradli ciało Jezusa.

Ostatni rozkaz
Uczniowie spotkali się z Jezusem w Galilei na górze, a on nakazał im, aby nauczali wszystkie narody i udzielali chrztu. On zaś będzie z nimi aż do końca świata.