Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Biblia - Listy

W Nowym Testamencie mamy 21 Listów Apostolskich, z których 13 przypisywanych jest świętemu Pawłowi z Tarsu. Jednakże tylko 7 z nich uważanych jest za listy jego autorstwa, pozostałe są kwestią dyskusyjną, mogą być bowiem napisane przez jego uczniów i naśladowców. Wiemy na pewno, że św. Paweł był autorem: pierwszego listu do Tesaloniczan, listów do Rzymian, pierwszego i drugiego do Koryntian, do Galatów, a także do Filemona.

Są one skierowane do większej społeczności, jak i do pojedynczych osób, a odnoszą się do konkretnych problemów dotykających te grupy lub osoby. Objaśniają prawdy wiary, uczą, jak należy postępować, by stać się naśladowcami Chrystusa, tak jak Paweł (mimo, iż wcześniej był Jego prześladowcą, jednak zdołał się nawrócić i przystąpić do grupy Apostołów).

Prawdopodobnie pierwsze listy były to listy do Tesaloniczan. Istnieje także podział tej epistolarnej księgi na:

a)Listy ewangeliczne (do Rzymian, Koryntian i Galatów)
b)Listy więzienne – pisane prawdopodobnie podczas pobytu św. Pawła w więzieniu, stąd nazwa (do Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona)
c)Listy pasterskie (dwa do Tymoteusza i jeden do Tytusa)