Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Biblia - Księga Rodzaju

wygrał. Bóg pobłogosławił mu i nadał mu imię Izrael, na znak, że pokonał Boga i ludzi. Nazajutrz Ezaw serdecznie przywitał brata i obaj pogodzili się po latach rozłąki. Jakub zamieszkał w mieście Sychem. Sychem, syn księcia tej krainy porwał Dinę, córkę Jakuba i zgwałcił ją, a następnie chciał się z nią ożenić. Bracia Diny zgodzili się pod warunkiem, że wszyscy mieszkańcy zostaną obrzezani. Tak też uczyniono, jednak bracia (Symeon i Lewi) wymordowali wszystkich mężczyzn i obrabowali miasto. Wtedy Jakub w obawie przed zemstą przeniósł się do Betel. Kazał też oddać wszystkie bożki i zakopał je w Sychem. W Betel doszło do odnowienia przymierza między Bogiem i Jakubem. Potem zaś wyruszyli do Izaaka. W drodze Rachela urodziła syna Beniamina i zmarła. Pochowano ją w okolicach Betlejem. Jakub zdążył pojednać się z ojcem, a następnie pochował go wspólnie z Ezawem. Potomkowie Ezawa dali początek ludowi Edomitów.

Jakub wyraźnie wyróżniał Józefa spośród innych synów, dlatego pozostali bracia nie byli mu przychylni. Którejś nocy Józef miał sen o tym, że jego snop, który zawiązał w polu był najwspanialszy i inne oddały mu pokłon. Bracia pochwycili Józefa i wrzucili do studni, a następnie sprzedali kupcom, którzy zawieźli go do Egiptu. Jakubowi powiedzieli zaś, że Józef zginął rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Józef został sługą Potifara, wysokiego urzędnika dworzan.

Juda ożenił się i miał trzech synów: Era, Onana i Szelę. Er ożenił się z Tamar. Wkrótce jednak zginął, ponieważ był zły. Mężem Tamar został więc Onan, który jednak unikał zapłodnienia żony, ponieważ dzieci byłyby uznane za dzieci brata. Bóg zgładził więc i Onana. Tamar zaś miała zaczekać aż dorośnie Szela, by wyjść za niego za mąż. Tamar użyła podstępu, by zbliżyć się do Judy. Przebrała się za nierządnicę i uwiodła go


Komentarze

    2 + 6 =