Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

XX-lecie międzywojenne

wspólne dla całej ludzkości

Kierunki artystyczne

Ekspresjonizm zanegował naturalizm i obiektywizm, proklamując prawo do osobistej, nawet gwałtownej w środkach wyrazu ekspresji, nawiązującej do sztuki ludów prymitywnych. Za prekursora kierunku uważa się van Gogha, a za przedstawiciela Muncha, a wśród Polaków Przybyszewski i Witkacy
Futuryzm przejawiał się w grupie plastyków włoskich, którzy w 1910 ogłosili „Manifest futurystów”, deklarując zmianę podejścia do form ruchu – w swoich dziełach rejestrowali różne jego fazy
Dadaizm powstał w Szwajcarii, manifestowi anarchiczny, czasami nawet absurdalny bunt przeciwko światu ii wszystkim przejawom tradycji. Posługiwano się kolażem.
Neoklasycyzm nawiązywał bezpośrednio do wzorców antycznych. Był odpowiedzią na różne przejawy awangardy.
Surrealizm głosił tzw. nowy romantyzm. Buntował się przeciwko tradycjom klasycznym i racjonalizmowi. Stawiał na swobodną wyobraźnią. Chciał wyzwolić psychikę od wszystkich norm i kanonów. Powstawały obrazy z pogranicza jawy i snu, które były wyrazem najgłębszych sfer artysty. .popularne była ”gra wyobraźni’ oraz motywy cudowności i niezwykłości. 

Kultura i sztuka w dwudziestoleciu uwolniła się od problematyki narodowej. Powstało wiele nowych rodzajów sztuki oraz nowe techniczne sposoby jej udostępniania (nagrania dźwiękowe, radio, fotografia, film). Sztuka straciła przedstawiający, naśladowczy charakter, tę rolę przejął film i fotografia), a funkcją mimesis zawładnęła sztuka abstrakcyjna. Poszukiwano nowych, rewolucyjnych środków wyrazu, m.in. kolaż.

Ugrupowania i kierunki poetyckie dwudziestolecia w Polsce

Skamander – przedstawiciele grupy tworzyli czasopismo o takiej samej nazwie. Głosili kult indywidualności, nie formowali wspólnego programu, ale występowali przeciw manieryzmowi Młodej Polski, nawiązywali


Komentarze

    6 + 4 =