Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Bursztyny - streszczenie

„Bursztyny” autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej to zbiór 32 opowiadań, które w literackiej formie ukazują różne historyczne wydarzenia z dziejów Rzeczypospolitej. Co ważne – wydarzenia te prezentowane są w porządku chronologicznym i opowiedziane językiem dostosowanym do czasów, w których miały miejsce.

Opowieść o bursztynie

W opowiadaniu tym zobrazowane zostały losy mieszkańców jednej ze starosłowiańskich wiosek nad morzem. Mieszkańcy ci zajmują się głównie poszukiwaniem bursztynów. Legenda głosiła, że w wiosce miał zjawić się rzymski arystokrata, który w zamian za drogocenny minerał miał wykupić córkę jednego z osadników. Stało się jednak inaczej, gdyż arystokrata odsprzedał ją człowiekowi o imieniu Ino za niezwykle duży kawałek bursztynu.

U świtu dziejów

W opowiadaniu tym mowa jest o chrystianizacji Słowian za czasów panowania Mieszka I. Początkowo lud nie rozumie zasad wiary, ale poznając boskie miłosierdzie, stopniowo zaczyna wierzyć w Boga i chce za Nim podążać.

Przysięga

Umierając, Mieszko zapoznaje syna z dziejami słowiańskich ziem i poszczególnych plemion, które przez lata nimi władały. Wymusza też na nim obietnicę, by w przyszłości zjednoczył wszystkie plemiona i uczynił z nich jedno potężne państwo, nad którym będzie niepodzielnie panował. Chłopiec, będąc już królem Bolesławem Chrobrym, spełnia tę przysięgę.

Purpurowy szlak

W opowiadaniu opisany został purpurowy chodnik, jaki na przyjazd Cesarza Ottona III rozkazał poddanym utkać Bolesław Chrobry. Otton miał wówczas przybyć na zjazd gnieźnieński, a chodnik stał się symbolem drogi Słowian, którzy z rozproszonego ludu potrafili przeistoczyć się w sprawnie funkcjonujący, silny naród.

Ojcowie cystersi w Mogile

W rozdziale tym autorka opisała nowości w dziedzinie budownictwa, rolnictwa, gospodarowania, które przywieźli do Polski


Komentarze

    5 + 7 =