Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Pan Wołodyjowski - streszczenie

wieść, iż pod Chreptiowem znalazła się grupa rozbójników, licząca około 200 ludzi. Wydaje rozkaz zaatakowania ich. Basia bierze udział w tej wyprawie, niemal przypłaca ją życiem, ratuje ją Mellechowicz, skrycie w niej zakochany. Wkrótce do Chreptiowa przybywają kolejni goście – pan Bogusz, pan Nowowiejski z córką Ewą i pani Boska z córką Zosią. Mąż pani Boskiej dostał się do niewoli tatarskiej, i sam hetman Sobieski wstawia się za nim u Michała, by udało mu się tegoż człowieka wyzwolić. Wieczorną ucztę przerywa wejście Mellechowicza, który właśnie wrócił z wyprawy. Pan Nowowiejski rozpoznaje go jako Azję, człowieka, który mieszkał w jego domu przez 20 lat i który uciekł, gdy kazał go wychłostać za miłość do Ewy. Mellechowicz rozrywa koszulę, pokazuje znamię na piersi i oznajmia, że jest synem Tuhaj-Beja.

Bogusz rozmawia z Azją, snującym plany o tatarskim hetmaństwie i przyłączeniu Tatarów do państwa polskiego. Bogusz zauważa, że mogłoby to zaowocować wojną z Turcją, na co Azja zauważa, że wojna nie będzie dotyczyła Tatarów, tylko tureckiej chęci panowania nad Europą. Bogusz obiecuje przedstawić pomysł Azji hetmanowi. Basia próbuje zeswatać Azję i Ewę. Podczas rozmowy z Azją błędnie interpretuje jego uczucie do niej jako afekt do Ewy. Przybywa Halim, który oznajmia synowi Tuhaj-Beja, że wkrótce wybuchnie wojna i Tatarzy mają udać się pod Adrianopol, zaś chan uda się do Doroszeńki. Azja mówi, że jeżeli Sobieski nie udzieli zgody na jego plan, pozabija ze swoimi ludźmi mieszkańców Chreptiowa, porwie Basię i dołączy do sułtana.

Pan Bogusz pojechał do Jaworowa, by spotkać się z Sobieskim. Hetman podziela jego obawy a propos planu Azji i nie zgadza się na jego przeprowadzenie. Na Nowy Rok do Chreptiowa przybywają kolejni goście,Komentarze

    8 + 9 =