Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Młoda Polska (modernizm)

głoszący zastąpienie form nieokreślonych i chaotycznych zdyscyplinowanymi, wywodzącymi się z tradycji klasycystycznej, ale również tradycji innych epok. Wyraża się w sztuce złożoną symboliką, podejmuje tematy kultury śródziemnomorskiej. W XIX w. neoklasycyzm był przeciwstawieniem się nurtowi Młodej Polski.

Symbolizm - kierunek artystyczny ukształtowany we Francji i w Belgii w ostatnim piętnastoleciu XIX w. Głosił, że sztuka powinna wyrażać poprzez symbol to, co niewyrażalne i docierać tam, gdzie nie dociera racjonalne poznanie. Wiersze Kasprowicza, Karola Baudelaire’a.

Ekspresjonizm - kierunek w sztuce ukształtowany w Niemczech przed I wojną światową, trwał do końca lat dwudziestych XX w. Nurt ten podstawową kategorią uczynił ekspresję. Ukazywał przeżycia duchowe jako swoistą formę uczuciowego ekshibicjonizmu płynącego z głębin podświadomości człowieka.

Filozofia

Friedrich Nietzsche - twórca tzw. "filozofii życia XIX/XX w."; przedstawiciel immoralizmu; przeciwstawiał się dekadentyzmowi;  propagował kult życia, wiarę w jego sens i skuteczność energicznego działania. Według niego podstawą wszelkich ocen powinny być jedynie własne kryteria moralne, nie zaś narzucone z zewnątrz. Głosił, że jedynie słuszną zasadą jest działanie "poza dobrem i złem". Wierzył w ludzi silnych i twórczym, posiadającym własną moralność, dynamicznym i usprawiedliwiał ich działanie, jednocześnie głosząc pogardę dla wszelkiej słabości. Głosił sens istnienia "nadludzi" - tych, którzy stali się nimi dzięki samodoskonaleniu i wewnętrznej sile.

Henryk Bergson - według Bergsona intuicja może być narzędziem poznania świata, gdyż jest ona dynamiczna i pierwotna to cześć natury. Nie da się odnaleźć żadnych przyczyn, czy logicznych przesłanek w rozwoju świata;  bo rozwój ten jest samorzutny i nieprzewidziany, decyduje


Komentarze

    6 + 8 =