Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Monachomachia - treść lektury

PIEŚŃ PIERWSZA

 Nie wszystko złoto, co się świeci z góry,
 Ani ten śmiały, co się zwierzchnie sroży,
 Zewnętrzna postać nie czyni natury,
 Serce, nie odzież, ośmiela lub trwoży.
 Dzierżały miejsca szyszaków kaptury —
 Nieraz rycerzem bywał sługa boży.
 Wkrada się zjadłość i w kąty spokojne;
 Taką ja śpiewać przedsięwziąłem wojnę.

 Wojnę domową śpiewam więc i głoszę,
 Wojnę okrutną bez broni i miecza,
 Rycerzów bosych i nagich po trosze,
 Same ich tylko męstwo ubezpiecza:
 Wojnę mnichowską... Nie śmiejcie się, proszę,
 Godna litości ułomność człowiecza.
 Śmiejcie się wreszcie, ja mimo te śmiechy
 Przecież opowiem, co robiły mnichy.

 W mieście, którego nazwiska nie powiem,
 Nic to albowiem do rzeczy nie przyda;
 W mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem,
 W godnym siedlisku i chłopa, i Żyda,
 W mieście — gród, ziemstwo trzymało albowiem
 Stare zamczysko, pustoty ohyda —
 Było trzy karczmy, bram cztery ułomki,
 Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.

 W tej zawołanej ziemiańskiej stolicy
 Wielebne głupstwo od wieków mieszkało;
 Pod starożytnej schronieniem świątnicy
 Prawych czcicielów swoich utuczało.
 Zbiegał się wierny lud; a w okolicy
 Wszystko odgłosem uwielbienia brzmiało.
 Święta prostoto! Ach, któż cię wychwali!
 Wiekuj szczęśliwie!... Ale mówmy dalej.

 Bajki pisali o dawnym Saturnie
 Ci, co za niego tworzyli wiek złoty.
 Szczęśliwszy przeor jadący poczwórnie,
 Szczęśliwszy lektor mistycznej roboty,
 Szczęśliwszy ojciec po trzecim nokturnie
 W puchu topiący chorowe zgryzoty,
 Szczęśliwszy z braci, gdy kaganek zgasnął,
 Co w słodkim miodu wytrawieniu zasnął.

 W tym było stanie rozkoszne siedlisko
 Świętych próżniaków. Ach, Losie zdradliwy!
 Ty, co z niewczesnych odmian masz igrzysko
 I nieszczęść ludzkich jesteś tylko chciwy,
 Maż świat dziwactwa twego widowisko.
 Jęczy pod ciężkim jarzmem człek cnotliwy.
 Mniejsza, żeś państwa, trony, berła skruszył,
 Będziesz tak śmiałym, żebyś kaptur ruszył?

 Już były przeszły owe sławne wojny,
 Którym się niegdyś świat zdumiały dziwił.
 Już seraficzny zakon był spokojny,
 Już karmelowi nicht się nie przeciwił,
 Już kaznodziejski wzrok mniej bogobojny
 Oka na kaptur spiczasty nie krzywił.
 Dawnych niechęci mgłę rozniosły wiatry,
 Szczęśliwe były nawet bonifratry.

 Ta, która nasze padoły przebiega
 I samym tylko nieszczęściem się pasie,
 Jędza Niezgody, co Parysa-zbiega
 Znalazła niegdyś na górnym Idasie,
 Słodki raj mnichów gdy w locie postrzega,
 Jęknęła z złości i zatrzymała się.
 Widząc fortunny los spokojnych mężów
 Świsnęły żądła najeżonych wężów.

 Strząsnęła pochodnią, natychmiast siarczyste
 Iskry na dachy i wieże wpadły;
 Wskroś przebijają gmachy rozłożyste,
 Już się w zakąty najciaśniejsze wkradły.
 A gdzie milczenia bywały wieczyste,
 Wszczyna się rozruch i odgłos zajadły.
 Rażą umysły Żądze rozjuszone,
 Budzą się mnichy letargiem uśpione.

 Wtenczas, nie mogąc znieść tego rozruchu,
 Ojciec Hilary obudzić się raczył.
 Wtenczas ksiądz przeor, porwawszy się z puchu,
 Pierwszy raz w życiu Jutrzenkę obaczył.
 Klął ojciec doktor czułość swego słuchu.
 Wstał i widokiem swym ojców uraczył.
 I, co się rzadko w zgromadzeniu zdarza,
 Pędem niezwykłym wpadł do refektarza.

 Na taki widok zbiegłe braci trzody
 Pod rzędem kuflów garcowych uklękły;
 Biegli ojcowie za mistrzem w zawody;
 Ten strachem zdjęty i srodze przelękły,
 Wprzód otarł z potu mięsiste jagody,
 Siadł, ławy pod nim dubeltowe jękły,
 Siadł, strząsnął mycką, kaptura poprawił
 I tak wspaniałe wyroki objawił:

 "Bracia najmilsi! ach cóż to się dzieje?
 Cóż to za rozruch u nas niesłychany?
 Czy do piwnicy wkradli się złodzieje?
 Czy wyschły kufle, gąsiory i dzbany?
 Mówcie. — Cokolwiek bądź, srodze boleję;
 Trzeba wam pokój wrócić pożądany..."
 Wtem się zakrztusił, jęknął, łzami zalał.
 Przeor tymczasem w kubek wódki nalał.

 Już się zdobywał na perorę nową
 Doktor, gdy postrzegł likwor przeźroczysty.
 Wódka to była, co zowią kminkową,
 Przy niej toruński piernik pozłocisty,
 Sucharki masą oblane cukrową,
 Dar przeoryszy niegdyś uroczysty.
 Zachęca przeor w urzędzie chwalebny:
 "Racz się posilić, ojcze przewielebny!"

 O rzadki darze przedziwnej wymowy,
 Któż ci się oprzeć, któż sprzeciwić zdoła?
 Tak łagodnymi zniewolony słowy,
 Wziął doktor kubek w pocie swego czoła,
 Łyknął dla zdrowia posiłek gotowy;
 Lecz żeby jeszcze myśl przyszła wesoła,
 W świętym orszaku, w gronie miłych dzieci
 Raczył się napić raz drugi i trzeci.

 Jako po smutnej chwili, która mroczy,
 W pierwszym świtaniu rumienią się zorze,
 Uwiędłe ziółka wdzięczna rosa moczy
 I rzeźwi kwiatki w tak przyjemnej porze,
 Wyiskrzyły się przewielebne oczy
 Po słodko-dzielnym wódczanym likworze.
 Odkrząknął żwawo, niby się uśmiechnął,
 Przymrużył oczy, nadął się i kichnął.

 Na takie hasło ojcowie, co rzędem
 Według godności i starszeństwa stali,
 Najprzyzwoitszym poruszeniu względem,
 "Vivat!" — chorowym tonem zawołali.
 Ojciec Honorat, najbliższy urzędem,
 Którego bracia wielce szanowali,
 Niegdyś promotor sławny różańcowy,
 Tymi najpierwszy auplaudował słowy:

 "Pisze Chryzyppus o Alfonsie królu,
 Kiedy prowadził wojnę z Baktryjany,
 Iż wpośród bitwy na licejskim polu
 Od wojska swego będąc odbieżany,
 Stanął, a wody czerpnąwszy z Paktolu,
 Tak się orzeźwił, iż zgnębił pogany.
 Stąd poszło lemma na marmurze ryte:
 <<Pereat umbra!>> — lemma znamienite.

 Wiem, bom to czytał w uczonym Tostacie,
 Po ciemnej nocy że jasny dzień wschodzi.
 Na godnym kiedy cnota majestacie
 Siędzie, o szczęściu wątpić się nie godzi.
 Czegoż się, mili bracia, obawiacie?
 Z nami jest ojciec doktor i dobrodziej.
 Dał szczęsne hasło, orzeźwił swym wzrokiem:
 Cieszmy się pewnym Fortuny wyrokiem"

 Skończył. Natychmiast, skosztowawszy trunku,
 Ojciec Gaudenty z rzędu się wytoczył,
 A znieść nie mogąc srogiego frasunku,
 Na pół drzymiące oczy łzami zmoczył,
 Rzekł: "Okoliczność złego jest gatunku,
 Nie chcę ja, żebym pochlebstwem wykroczył.
 Rozruch dzisiejszy smutne wieści głosi,
 wiem ja, ojcowie, na co się zanosi.

 Zazdrość od wieków na nas się oburza,
 Zgnębić niewinnych pragnie w tych krainach,
 Już jad z pokątnych kryjówek wynurza,
 Chce się sadowić na naszych ruinach.
 Od gór Karmelu niebo się zachmurza,
 Równa zajadłość w Augustyna synach;
 I tym, co z cicha działają, nie wierzymy:
 Pókiśmy w siłach, na wszystkich uderzymy"

 Ojciec Pankracy, nestor różańcowy,
 Co trzykroć braci i siostry odnowił,
 Nim puścił strumień łagodnej wymowy,
 Najprzód starszyznę i braci pozdrowił.
 Słodkimi serca zniewalając słowy,
 Miękczył umysły, a nadzieje wznowił:
 "Wierzcie — rzekł — bracia, zgrzybiałej siwiźnie,
 Rzadko się płochość z ust starych wyśliźnie.

 Od tylu czasów siedząc na urzędzie,
 Znam, co są ludzie, wiem, co są zakony.
 Wkrada się zazdrość, wkrada niechęć wszędzie,
 I święty kaptur, chociaż uwielbiony,
 Nigdy tak mocnym, tak dzielnym nie będzie,
 Żeby człek pod nim był ubezpieczony.
 Choć w zacność, mądrość każdy z was zamożny,
 Niech będzie czuły, niech będzie ostrożny.

 O, mili bracia, gdybyście wiedzieli,
 Jakie to były niegdyś wasze przodki!
 Inaczej wtenczas niż teraz myśleli,
 Insze sposoby były, insze środki.
 Lepiej się działo, byliśmy weseli;
 Teraz nieczułe i gnuśne wyrodki,
 Albo zbyt trwożni, albo zbyt zuchwali,
 Nie ważym rzeczy na roztropnej szali.

 Maja więc rada wyzwać na dysputę
 Tych, co się nad was gwałtownie wynoszą.
 Niech znają bronie jeszcze nie zepsute,
 Niechaj litości, zwyciężeni, proszą;
 A za najsroższą hardości pokutę
 Niech oni sami nasze laury głoszą.
 Wyjdziemy sławni z niesłusznej potwarzy,
 Zgnębim potwarców — tak robili starzy".

 Rzekł. I natychmiast doktor się obudził,
 Przeor odecknął, lektor przetarł oczy,
 Makary, co się słuchaniem utrudził,
 Wymknął się cicho i ku celi toczy,
 Ojciec Ildefons, co równie się znudził,
 Bryknął jak rzeźki rumak na poboczy.
 Morfeusz, patrząc na dzieci kochane,
 Siał słodkie spania i sny pożądane.

PIEŚŃ DRUGA

 Już wschodzącego słońca pierwsze zorze
 Opowiadały wrzaskliwe grzegotki,
 Już się krzątali bracia po klasztorze,
 Już koło forty stękały dewotki,
 Już ojciec Rajmund w pierwiastkowej porze
 Wychodził słuchać świątobliwe plotki,
 Gdy myśląc (kto wie, czy o Panu Bogu)
 Zgubił pantofel i upadł na progu.

 Skoczył na odwrót, a jako uczony,
 Fatalną wróżkę w tej przygodzie znaczy.
 Wtem się kościelne odezwały dzwony,
 Jęk smutny nowe nieszczęścia tłumaczy.
 Ledwo odetchnąć może przestraszony,
 Czuje, co stracił..., a w takiej rozpaczy,
 Gdy nie wie, czy spać, czy wyniść, czy siedzieć,
 Sąsiad uprzejmy raczył go nawiedzić.

 Ojciec to Rafał od Bożego Ciała,
 Rafał, towarzysz niewinnych radości;
 Równego góra Karmelu nie miała
 W rubasznych wdziękach, hożej uprzejmości.
 Ten, skoro postrzegł, jak się wydawała
 Twarz przyjaciela w zbytniej troskliwości,
 Cieszy go najprzód w tak okropnej doli,
 Dalej ośmiela pytać, co go boli.

 "Wiesz, przyjacielu — rzecze Rajmund trwożny —
 Jako krok pierwszy resztą dzieła włada.
 Wyszedłem rano z izby nieostrożny,
 Zaraz się w progu zjawiła zawada.
 Zły to dzień będzie, w nieszczęścia zamożny!
 Tak Los chciał, nic tu roztropność nie nada.
 Trudno przeciwne kazusy odegnać,
 Trzeba się z fortą kochaną pożegnać".

 Rzekł i zapłakał. Wtem brat Kanty leci:
 "Panna Dorota do forty zaprasza".
 Nic nie rzekł Rajmund; poseł drugi, trzeci,
 Jeden go łaje, a drugi przeprasza.
 "Nie dbaj na wróżki, straszydła dla dzieci —
 Rzekł Rafał — prosi przyjaciółka nasza.
 Zwycięż tę słabość odwagą wspaniałą,
 Śmiałym się zawżdy najlepiej udało."

 Porwał się Rajmund, lecz jak groźne wały
 Nadbrzeżna skała nazad w morze wpycha,
 Stanął u proga na poły zmartwiały,
 Sili się wyniść, jęczy, płacze, wzdycha.
 Ośmiela Rafał, mówca doskonały,
 Lecz darmo cieszy, darmo się uśmiecha;
 Widząc na koniec bez skutku perory,
 Zwoływa starszych i definitory.

 Wchodzi Elijasz od świętej Barbary,
 Marek od Świętej Trójcy z nim się mieści,
 Jan od świętego Piotra z Alkantary,
 Hermenegildus od Siedmiu Boleści,
 Rafał od Piotra, Piotr od świętej Klary.
 Zeszło się ojców więcej niż trzydzieści:
 Starzy i młodzi, rumiani, wybledli,
 Wszyscy swe miejsca porządkiem zasiedli.

 Już ojciec przeor kaczkowatym głosem,
 Wprzód odkrząknąwszy, perorę zaczynał,
 Już ojciec Marek, siedzący ukosem,
 Kręcił szkaplerzem i za pas się trzymał;
 Już ojciec Błażej coś szeptał pod nosem,
 Już stary ojciec Elizeusz drzymał,
 Już i niektórzy, znudzeni, odeszli,
 Białokapturni gdy posłowie weszli.

 Pierwszy Gaudenty, ów Gaudenty sławny,
 Co wstępnym bojem chciał losu probować,
 Skrytych fortelów nieprzyjaciel jawny,
 Świadom swej mocy, nie lubił próżnować,
 A walecznymi dziełami zabawny,
 Nie piórem, ręką umiał dokazować.
 Oko wyniosłe i postać, i cera
 Niezlęknionego były bohatera.

 Hijacynt drugi, w wdzięcznej wieku porze,
 Skromnie udatny, pokornie wspaniały,
 U sióstr zakonnych pierwszy po doktorze:
 Kształtny, wysmukły, hoży, okazały,
 Posuwistymi kroki po klasztorze
 Płynął; zefiry z kapturem igrały.
 Razem wśród rady obydwa stanęli
 I tak poselstwo sprawować zaczęli.

 Najprzód Gaudenty pozdrowiwszy żwawo,
 "Ojcowie — rzecze — czas pokazać światu,
 Kto ma z nas lepsze do nauki prawo,
 Czyjego dzieła zdatniejsze warsztatu.
 Jeśli się książek nudzicie zabawą,
 Jeśliście szkole nie dali rozbratu,
 Nam na zwycięstwo, a wam za pokutę
 Plac wyznaczamy — prosim na dysputę".

 Trzykroć odkaszlną, uśmiechnął dwa razy
 Piękny Hijacynt, nim zaczął przemowę:
 "Raczcie — rzekł — słuchać bez żadnej urazy,
 Ojcowie mili, poselstwa osnowę.
 Jeżeli pełniąc starszeństwa rozkazy
 Znajdę umysły do względów gotowe,
 Szczęśliwym nadto, najszczęśliwszy z wielu,
 Żem znalazł łaskę w przezacnym karmelu.

 Zakon nasz jako zbawiennej ochłody
 Szacunku waszej wielebności szuka,
 A chcąc dać swoich prac jawne dowody
 I w jakiej cenie u niego nauka,
 Wyznacza bitwy plac na łonie zgody,
 Kto zwierzchnie sądzi, pewnie się oszuka.
 Nie złość, nie zemsta te nam chęci zdradza —
 Równego dzielność pragnie adwersarza".

 Skończył. Natychmiast filozofskiej szkoły
 Wyborne punkta do obrania daje.
 Na takie hasło niewdzięcznej mozoły
 Rozruch się wzmaga, mruczenie powstaje.
 Gaudenty na to, walecznie wesoły,
 Strzela oczyma, gdy usty nie łaje.
 Wtem ojciec przeor, co najwyżej siedział,
 Tak na poselstwo obu odpowiedział:

 "Przyjmujem chętnie uczone wyzwanie,
 Stawim się w miejscu, które mianujecie.
 Jeszcze nam siły na tę wojnę stanie,
 Jeszcze broń dobra, której sprobujecie:
 Hardym w przegranej będzie ukaranie,
 Będzie pokuta, kiedy tego chcecie.
 Nie zna zazdrości, kto przestał na swoim;
 Pochlebstw nie chcemy, a gróźb się nie boim".

 Chciał już Gaudenty ukarać tę śmiałość,
 Już się zamierzał, lecz go kompan wstrzymał,
 A miękcząc srogą umysłu zuchwałość,
 Gdy postrzegł, że się coraz bardziej zżymał,
 Żeby utrzymać poselstwa wspaniałość,
 Wypchnął go za drzwi, a sam się zatrzymał.
 Gniewliwych ojców pozdrowiwszy wdzięcznie,
 Wymknął się z cicha, dopadł forty zręcznie.

 Nowa przyczyna w karmelu do rady:
 Ojciec Makary nie życzy wojować,
 Ojciec Cherubin cytuje przykłady,
 Ojciec Serafin chce losu probować,
 Ojciec pafnucy wysyła na zwiady,
 Ojciec Zefiryn nie chce i wotować,
 Ojciec Elijasz wielbi stan spokojny;
 Starzy się boją, a młodzi chcą wojny.

 Za złym zwyczajnie idzie większość głosów.
 Krzyki wojenne z nagła powiększone,
 Wszyscy niepewnych chcą probować losów
 I na powszechną gotują obronę.
 Starych uwagi zgłuszył wrzask młokosów,
 Nie słyszą dzwonów na sekstę i nonę.
 Wtem brat Kleofasz na obiad zadzwonił:
 Wypadli wszyscy, jakby ich kto gonił.

PIEŚŃ TRZECIA

 Że dobrze myśleć o chlebie i wodzie,
 Bajali niegdyś mędrcy zapalczywi.
 Wierzył świat bajkom, lecz mądry po szkodzie,
 Teraz się błędom poznanym przeciwi.
 Już wstrzemięźliwość nie jest teraz w modzie,
 Piją, jak drudzy, mędrcowie, prawdziwi.
 Miód dobrym myślom żywności udziela,
 Wino strapione serca rozwesela.

 Dały to poznać ojcy przewielebne,
 Skoro, jak mogli, wyszli z refektarza.
 Wstępując w ślady swych przodków chwalebne,
 Pełni radości, którą trunek zdarza,
 Znowu na radę poszli. Tam potrzebne
 Sposoby, środki, gdy każdy powtarza,
 Ojciec Gerwazy od Zielonych Świątek
 Taki radzenia uczynił początek:

 "Nie dość, ojcowie, najeść się i napić,
 Trzeba tu jeszcze coś więcej dokazać.
 Kto wi? w dyspucie możem się poszkapić.
 Ja radzę, żeby tę niezgodę zmazać,
 Trzeba się wcześnie a dobrze pokwapić.
 Ja radzę, żeby tę niezgodę zmazać,
 Trzeba się wcześnie a dobrze pokwapić.
 Niech z nami piją — a wtenczas ukazać
 Potrafim światu, o ich własnej szkodzie,
 Co może dzielność w największej przygodzie".

 "Daj pokój, bracie — rzekł ojciec Hilary —
 Nie zaczepiajmy rycerzów zbyt sławnych,
 Wierz doświadczeniu, wierz, co mówi stary:
 Widziałem nieraz w tej pracy zabawnych,
 Zbyt to są mocne kuflowe filary,
 Nie zdołasz wzruszyć gmachów starodawnych.
 Znam ja ich dobrze, zna ojciec Antoni:
 Pijem my nieźle, ale lepiej oni".

 Już dziewięć głosów było w różnym zdaniu,
 Gdy kolej przyszła na Elizeusza:
 "Żeby dogodzić waszemu żądaniu —
 Rzekł — sprawiedliwa żarliwość mnie wzrusza.
 Za nic już kufle, w książkach i czytaniu
 Cała treść rzeczy; żal mówić przymusza:
 Minęły czasy szczęśliwej prostoty,
 Trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty!

 Z góry zły przykład idzie w każdej stronie,
 Z góry naszego nieszczęścia przyczyna.
 O ty, na polskim co osiadłszy tronie,
 Wzgardziłeś miodem i nie lubisz wina!
 Cierpisz, pijaństwo że w ostatnim zgonie,
 Z ciebie gust książek, a piwnic ruina.
 Tyś naród z kuflów, szklenic, beczek złupił;
 Bodajeś w życiu nigdy się nie upił!

 Trzeba się uczyć. Wiem z dawnej powieści,
 Że tu w klasztorze jest biblijoteka;
 Gdzieś tam pod strychem podobno się mieści
 I dawno swego otworzenia czeka.
 Był tam brat Arnolf lat temu trzydzieści
 I z starych książek poobdzierał wieka.
 Kto wie, może się co znajdzie do rzeczy?
 I słaby oręż czasem ubezpieczy".

 Rzekł. A gdy żaden nie wie gdzie są księgi,
 Na ich szukanie wyznaczają posły.
 Żaden się pojąć nie chce tej włóczęgi,
 A uczonymi wzgardziwszy rzemiosły,
 Wolna starszyzna od przykrej mitręgi,
 Wkłada ten ciężar na domowe osły:
 "Bracia kochani, wam to los nadarza!" —
 Posłano w zwiady z krawcem aptekarza.

 Między dzwonnicą a forcianym gmachem,
 Na starożytnej baszty rozwalinach,
 Laty spróchniały, wiszący nad dachem,
 Był stary lamus; ten w tylu ruinach
 Nabawiał nieraz przechodzących strachem,
 Chwiejąc się z wiatry w słabych podwalinach.
 Tam, chociaż spadkiem groził szczyt wyniosły,
 Po zgniłych krokwiach dostały się posły.

 Czegóż nie dopnie animusz wspaniały!
 Przy pożądanej ich mecie postawił.
 Drzwi okowane posłów zatrzymały,
 Żeby więc długo żaden się nie bawił,
 Porwą za klamry: pękł zamek spróchniały,
 Widok się wdzięczny natychmiast objawił.
 Wracają, pracy nie podjąwszy marnie,
 Dają znać wszystkim, że mają księgarnię.

 Właśnie natenczas ojciec przeor trwożny
 Dla dobrej myśli resztę kufla dusił;
 Wchodzi w tym punkcie goniec nieostrożny;
 Przeląkł się ojciec i z nagła zakrztusił.
 Już chciał ukarać, lecz jako pobożny
 Wypić za karę, co było, przymusił.
 Zagrzany duchem pokory chwalebnym.
 Wypił brat resztę po ojcu wielebnym.

 Wdzięczna miłości kochanej szklenice!
 Czuje cię każdy i słaby, i zdrowy;
 Dla ciebie miłe są ciemne piwnice,
 Dla ciebie znośna duszność i ból głowy,
 Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknice,
 W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy.
 Byle cię można znaleźć, byle kupić,
 Nie żal skosztować, nie żal się i upić.

 Co tam znaleźli, ukrył czas zazdrosny,
 Czas, który niszczy nietrwałe dostatki.
 Mówmy więc teraz, jak doktor żałosny
 Poszedł na radę do wielebnej matki.
 Co wskórał, dobra zakonu miłosny,
 I to czas zakrył. Więc dziejów ostatki,
 Gdy każe umysł natchnieniu posłuszny,
 Piszmy, jak możem, na pożytek duszny.

 Piszmy, jak doktor, wróciwszy od kraty,
 Zwołał najpierwsze głowy zgromadzenia;
 Jak wierne swemu powołaniu braty
 Byli posłuszni na jego skinienia,
 Jako się wszystkie zamknęły komnaty,
 Jako się postać klasztorna odmienia:
 Ustał brzęk kuflów i radość obfita,
 Nawet Gaudenty w rubryceli czyta.
 Tak, kiedy Jowisz poprzedniczym grzmotem
 I rażącymi strzały świat uciska,
 Trzęsie się Atlas okropnym łoskotem,
 Jęczą pieczary, a Etny łożyska
 Pełne Cyklopów; pod hartownym młotem
 Grom się rozżarza i iskrami pryska,
 Wulkan je nagli, a z swego warsztatu
 Raz wraz pociskiem strasznym grozi światu.

 O miejsce niegdyś szczęśliwe prostotą!
 Jakaż Fatalność z gruntu cię odmienia?
 Książki nieszczęsne, waszą zjadłą cnotą
 Dwa przewielebne cierpią zgromadzenia!
 Płochej dysputy złudzeni ochotą,
 Zamiast słodkiego z pracy odpocznienia.
 Przemogła Zazdrość, Zemsta duch spokojny:
 Bracia pokoju biorą się do wojny.

PIEŚŃ CZWARTA

 O ty, którego żaden nie rozumiał,
 Gdy w twoich pismach błąkał się jak w lesie.
 O ty, nad którym nieraz świat się zdumiał,
 I dotąd sławi, wielbi, dziwuje się!
 O ty, coś głowy pozawracać umiał,
 Bądź pozdrowiony, Arystotelesie!
 Bożku łbów twardych i próżnej mozoły,
 Witaj, ozdobo starodawnej szkoły!

 Osieł w lwiej skórze nieostrożnie zwodził.
 Często niezgrabny płód, choć matka hoża,
 Nieraz cedr słabą latorośl urodził,
 Nieraz się zakradł kąkol wpośród zboża.
 Nie twoja wina, żeś głupich napłodził:
 Są to potomki nieprawego łoża.
 Jeśli się śmiejesz patrząc na te fraszki,
 Rzuć jeszcze okiem dla nowej igraszki.

 Schodzą się mędrcy i bieli, i szarzy,
 Czarni, kafowi, w trzewikach i bosi,
 Rumiana dzielność błyszczy się na twarzy,
 Tuman mądrości nad łbami unosi,
 Zazdrość i Pycha zjadłe oczy żarzy.
 Jeden się tylko zakon nie wynosi:
 Pokorę świętą zachowując wszędzie,
 Siedli przy końcu, jednakże nie w rzędzie.

 Mniemał Cyneasz królów w majestacie,
 Kiedy na rzymskie patrzał senatory.
 Twój to jest obraz, zacny jubilacie,
 Wasz, bakałarze, regenty, lektory,
 I wy, co pierwsze miejsca osiadacie,
 Prowincyjały i definitory.
 Znać z twarz powagę. Jak Tatry przed burzą,
 Sławą zagrzane łysiny się kurzą.

 Powstali wszyscy, póki nie usiędzie
 Pan wicesgerent, mecenas dysputy.
 Sławny to mędrzec i pilny w urzędzie;
 Wziął kunią szubę i czerwone buty.
 Dalej ksiądz proboszcz w rysiej rewerendzie,
 Dalej ojcowie, co czynią zarzuty.
 Defendens zatem, uchyliwszy głowę,
 Do mecenasa tak zaczął przemowę:

 "Na płytkim gruncie rozbujałych fluktów
 Korab mądrości chwieje się i wznosi,
 A pełen szczepu wybornego fruktów
 Niewysławioną korzyść kiedy nosi,
 Twoich, przezacny mężu, akweduktów
 Żąda, i pewien, że względy uprosi,
 Płynie pod wielkim hasłem, głosząc światu,
 Żeś ty jest perłą konchy Perypatu.

 Słońce, co światłość znikłą wydobywa,
 Planety, które roczne chwile dzielą,
 Księżyc, co równie wzrasta i ubywa,
 Gwiazdy, co nocną posępność weselą —
 Wszystko to w sobie zawiera Leliwa
 I dom szacowną wsparty parentelą
 Ostrogskich książąt, pińczowskich margrabiów,
 Górków, Tarnowskich i Krasickich hrabiów.

 Milczcie, Bourbony, lub w koncentach nowych
 Głoście szczęśliwość sarmackiej krainy,
 I wy, potomki synów Jagiełłowych,
 I wy, auzońskie Gwelfy, Gibeliny,
 Znoście wielbienia, a w pieśniach gotowych
 Dziś uwielbiajcie heroiczne czyny.
 Niechaj najdalsza potomność pamięta
 Wielkość dzieł, nauk, cnót wicesgerenta.

 Niechaj się Zoil od zazdrości puka,
 Niechaj się Syrty i Charybdy kruszą,
 Niechaj już Paktol nowych źródeł szuka,
 Niech się Olimpy i Parnasy wzruszą;
 W tobie firmament znajduje nauka,
 Tyś kraju zaszczyt, tyś ojczyzny duszą.
 Przeniosłeś w dziełach Sfinksy i Feniksy,
 W sławie Euryppy, Bucentaury. Dixi".

 Powszechne zatem nastało milczenie.
 Przerwał go ojciec Łukasz od Trzech Królów,
 A nie rozwodząc się z słowy uczenie,
 Ani cytując Szkotów i Bartolów,
 Zaraz od rzeczy zaczął swe mówienie:
 Nie czerpał z źródeł Hydaspów, Paktolów,
 Lecz wziąwszy stronę przeciwną na oko
 Nabił argument i strzelił z Baroko.

 Gdyby nie puklerz distinguo dwójręczny,
 Ległby defendens na pierwszym spotkaniu.
 Nim się zastawił, a w ujęciu zręczny,
 Nie bawiąc długo w reasumowaniu,
 Strzelił na odwrót, pocisk niezbyt wdzięczny
 Raził. Oppugnans w drugim nabijaniu
 Odstrzelił zasię z Celarent jak z kuszy,
 Ale grot słaby poszedł mimo uszy.

 Ocalon dwakroć rycerz zaczepiony,
 Już się na trzeci bój wstępny zdobywał,
 Już jak z cięciwy dzielnie natężonej
 Świeży grot tylko co nie wylatywał —
 Wtem krzyk ogromny wszczął się z drugiej strony.
 Powszechnej bitwy gdy się nie spodziewał,
 Wspojźrzał na swoich: wtem trąby i kotły
 Stłumiły odgłos i wrzawę przygniotły.

 Zdrętwieli wszyscy na takowe hasło,
 Już i mecenas z krzesła się był ruszył.
 Wtem natężywszy figurę opasłą,
 Gdy o dyspucie nikt dobrze nie tuszył,
 Dwóch jubilatów tak okrutnie wrzasło,
 Że się dźwięk trąbów i kotłów zagłuszył.
 Wezdrgnął się doktor i zatrząsł gmach cały;
 Echa okropny odgłos powtarzały.

 Upuścił kielich, który w ręku trzymał
 Pijąc za zdrowie wicesgerentowej
 Piękny Hijacynt, co się właśnie zżymał
 I już zdobywał na komplement nowy.
 Skoczył brat Czesław, lecz go nie utrzymał;
 Oblało wino żużmant parterowy,
 Żużmant - ozdoba dubieńskich kontraktów,
 Zysk nieśmiertelny z fałszowanych aktów.

 Wtenczas gdy złością uwiedzione mnichy
 Jęli się nagle do uczonej broni,
 Hijacynt, miły, łagodny i cichy,
 Porzuca bitwę i od wojny stroni.
 Słodkie rozmowy przerywały śmiechy;
 Zegar zbyt prędko bieży, prędko dzwoni:
 Płyną szczęśliwe w zaciszy momenta,
 Wesół Hijacynt, dewotka kontenta.

 Postać jej wdzięczna, oczy, choć spuszczone,
 Przecież niekiedy błyszczą się jaskrawie;
 Choć w świętej mowie, akcenta pieszczone;
 Krył się subtelny kunszt w skromnej postawie.
 Westchnienia, wolnym jękiem przewleczone,
 Umiała mieścić w niewinnej zabawie,
 Muszki z różańcem, wachlarz przy gromnicy,
 Przy Hipolicie - Głos synogarlicy.

 Już przeszedł rozdział upiorów i strachów,
 Dezyderosa i matki d'Agreda;
 Już się wytoczył dyskurs z miejskich gmachów
 I okolicom już pokoju nie da;
 Żarliwość, pełna skutecznych zamachów,
 Wojnę występkom ludzkim wypowiada,
 A gromiąc w innych grzechy nieostrożnie,
 Z cicha kaleczy, zabija pobożnie.

 W tym świętym dziele wrzask je nagły zastał,
 Wrzask popędliwy, okropny i srogi:
 Po wdzięcznej chwili czas ponury nastał;
 Piękny Hijacynt, pełen trosk i trwogi,
 Słysząc, że odgłos coraz bardziej wzrastał,
 Porzuca wszystko, bierze się do drogi.
 Darmo dewotka i płacze, i prosi,
 Darmo brat Czesław butelkę przynosi.

 Trzykroć się ku drzwiom alkierza potoczył,
 Trzykroć go miła ręka zatrzymała;
 Wyrwał się wreszcie i przez próg przeskoczył,
 Padła dewotka i z żalu omdlała.
 (Brat Czesław flaszkę do kaptura wtroczył)
 I gdy się wzrusza okolica cała,
 Przez mostki, kładki, bruki i rynsztoki
 Pędził, gdzie górne niosły go wyroki.
 

PIEŚŃ PIĄTA


 I śmiech niekiedy może być nauką,
 Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa;
 I żart dowcipną przyprawiony sztuką
 Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa;
 I krytyk zda się, kiedy nie z przynuką,
 Bez żółci łaje, przystojnie się dąsa.
 Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
 Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych.

 Wpada Hijacynt, nowa postać rzeczy!
 Miejsce dysputy zastał placem wojny,
 Jeden drugiego rani i kaleczy,
 Wziął w łeb do razu nasz rycerz spokojny.
 Widzi, że skromność już nie ubezpieczy,
 Więc, dzielny w męstwie, w oddawaniu hojny,
 Jak się zawinął i z boku, i z góry,
 Za jednym razem urwał dwa kaptury.

 Lecą sandały i trepki, i pasy,
 Wrzawa powszechna przeŕaża i głuszy.
 Zdrętwiał Hijacynt na takie hałasy,
 Chciałby uniknąć bitwy z całej duszy,
 Więc przeklinając nieszczęśliwe czasy
 Resztę kaptura nasadził na uszy.
 Już się wymykał... wtem kuflem od wina
 Legł z sławnej ręki ojca Zefiryna.

 Ryknął Gaudenty jak lew rozjuszony,
 Gdy Hijacynta na ziemi obaczył;
 Nową więc złością z nagła zapalony,
 Żadnemu z ojców, z braci nie przebaczył
 Padł i mecenas, z krzesłem wywrócony,
 Definitora za kaptur zahaczył,
 Łukasz, raniony zwinął się w trzy kłęby,
 Stracił Kleofasz ostatnie dwa zęby.

 Coraz się mnożą i krzyki, i wrzaski,
 Hałas powstaje i wrzawa aż zgroza.
 Ojciec Remigi, sążnisty, a płaski,
 Używa żwawo zgrzebnego powroza;
 Wziął w łeb Kapistran obręczem od faski,
 Dydak półgarncem ranił Symforoza,
 Skacze Regalat do oczów jak żmija,
 Longin się z rożnem walecznie uwija.

 Już był wyciskał talerze i szklanki,
 Pękły i kufle na łbach hartowanych,
 Porwał natychmiast księgę zza firanki:
 Wojsko afektów zurekrutowanych.
 Nią się zakłada, pędzi poza szranki
 Rycerzów długą bitwą zmordowanych.
 Tak niegdyś sławny mocarz Palestyny
 Oślą paszczęką gromił Filistyny.

 Widzi to Rajmund, ozdoba Karmelu,
 Widzi w tryumfie syna Dominika,
 Wyjeżdża na harc i wpada, wśród wielu
 Godnego siebie szukać przeciwnika.
 Rafał z nim obok: “Ratuj, przyjacielu”-
 Rzekł. Seraficzna w tym punkcie kronika
 Padła nań z góry; legł i ręką kiwnął,
 Dwa razy jęknął, cztery razy ziewnął.

 Zapłakał Rafał, a mądry po szkodzie,
 Wtenczas błąd poznał, że wróżkom nie wierzył,
 Dotrzymał jednak kroku na odwodzie,
 A gdy Gaudenty na niego się mierzył,
 Zmokłym kropidłem w poświęconej wodzie
 Oczy mu zalał, trzonkiem w łeb uderzył.
 Nie spodziewając się takowej wanny
 Stanął Gaudenty, zmoczony i ranny.

 Otrząsł się wkrótce, a nabrawszy duchu,
 W dwójnasób czyny heroiczne mnożył.
 Ojcze Barnabo! lepiej było w puchu,
 Po coś szedł w wojnę, po coś się źle złożył?
 I ty, Pafnucy, ległeś w tym rozruchu,
 I ty, Gerwazy, słusznieś się zatrwożył.
 Nikt go nie wstrzyma w zemście przedsięwziętéj
 Na waszą zgubę odetchnął Gaudenty.

 Tak gdy z wierzchołka Alpów niebotycznych
 Mały się strumyk sącząc wydobędzie,
 Wzmaga się coraz w spadaniach rozlicznych,
 Już brzeg podrywa, już go słychać wszędzie,
 Echo szum mnoży w skałach okolicznych,
 Staje się rzeką, a w gwałtownym pędzie
 Pieni się, huczy i zżyma w bałwany,
 Tym sroższy w biegu, im dłużej wstrzymany.

 Wojna powszechna! Jak zabieżeć złemu,
 W kącie z proboszczem wicesgerent radzą,
 A chcąc usłużyć dobru powszechnemu,
 Doktora tamże do siebie prowadzą.
 Każdy z nich daje zdanie po swojemu.
 Prałat, gdy postrzegł, że się darmo wadzą,
 Biorąc wzgłąbsz rzeczy przez swój wielki rozum,
 Rozkazał przynieść vitrum gloriosum..
 Co niegdyś w Troi był posąg Pallady,
 Co w Rzymie wieczne westalskie ognisko,
 Tym był ten puchar, czczony przez pradziady,
 Starożytności wdzięczne widowisko.
 Wyjęto ze czcią z najpierwszej szuflady;
 Przytomni zatem skłonili się nisko
 I tę wieczystej załogę rozkoszy
 W obydwie ręce wziął ksiądz podkustoszy.

 Któż cię nad niego mógł lepiej piastować,
 Zacny pucharze? kto nosić dostojnie?
 On jeden z tobą umiał dokazować,
 On godzien dźwigać w pokoju i w wojnie.
 Szli dalej, żeby ten skarb uszanować,
 Dzwonnik z szafarzem, ubrani przystojnie,
 I Krzysztof trębacz, co w post i Wielkanoc
 Z kościelnej wieży trąbił na dobranoc.

 Już się zbliżają ku miejscu strasznemu,
 Gdzie się zwaśnione mnichy potykają.
 Czynią plac wszyscy dzbanu poważnemu,
 Wszyscy ciekawie skutku wyglądają.
 Mężny nosiciel - jednak po staremu
 Myśli trwożliwe pokoju nie dają;
 Umysł wspaniały podłej trwodze przeczy,
 Orzeźwia dobro pospolitej rzeczy.

 Już są u furty... ta stoi otworem...
 Zły znak! w tym punkcie z daleka postrzegli,
 Jako mecenas, prałat wraz z doktorem
 Na przywitanie szybkim krokiem biegli
 I żeby z zwykłym wprowadzić honorem,
 Niektórych ojców i braci przestrzegli.
 Wchodzi szczęśliwie puchar między braty,
 Do doktorowskiej zaniesion komnaty.

PIEŚŃ SZÓSTA

 Już to ostatnia pieśń, mili ojcowie,
 Miejcie cierpliwość, czekajcie do końca!
 Jeśli czujecie niesmak w przykrej mowie,
 Znalazł się krytyk, znajdzie się obrońca.
 Po cóż się gniewać? Wszak astronomowie
 Znaleźli plamy nawet wpośród słońca.
 W szyszaku, w czapce, w turbanie, w kapturze,
 Wszyscyśmy jednej podlegli naturze.

 Postawion puchar na miejscu osobnym;
 Odkrył go prałat, aby był widziany.
 Zadziwił oczy widokiem ozdobnym,
 Szklni się w nim kruszec srebrno-pozłacany
 Wiele pomieścić trunku był sposobnym.
 Miara oznacza: był to dzban nad dzbany!
 Rzeźba wyborna na górze, a z boku
 Wyryte były cztery części roku.

 O wdzięczna wiosno, twoje tam zaszczyty
 Kunszt cudny wydał! Tu w pługu zziajane
 Ustają woły, oracz pracowity
 Nagli, już niwy na pół zaorane.
 Śpiewa pastuszek w chłodniku ukryty,
 Skaczą pasterki w wieńce przybierane.
 Pękają listki, krzewią młode trawki,
 Echo głos niesie niewinnej zabawki.

 Gospodarz z domu do wiernej czeladzi
 Na oglądanie roli swojej spieszy,
 Małe wnuczęta za sobą prowadzi,
 Widok go zboża już zeszłego cieszy.
 Niesie posiłek; czeladź się gromadzi,
 Porzuca brony, odbiega lemieszy.
 Kmotry śpiewają, skaczą, lud się mnoży;
 Pleban wesoły uznaje dar boży.

 Już kłos dojrzały ku ziemi się zgina,
 Już wypróżnione są gniazdeczka ptasze,
 Lato swych darów użyczać zaczyna;
 Parafijanie jadą na kiermasze.
 Pije ksiądz Wojciech do księdza Marcina,
 Piją dzwonniki, Piotry i Łukasze;
 Gromadzi odpust, weselą jarmarki,
 Skrzętne po domach kręcą się kucharki.

 Jesień plon niesie, korzyści zupełne,
 Jesień radości pomnaża przyczyny:
 Składa gospodarz owiec miętką wełnę,
 Tłoczy na zimę wyborne jarzyny,
 Cieszy się patrząc, że stodoły pełne;
 Śmieje się pleban, kontent z dziesięciny,
 Co dzień odbiera nowiny pocieszne,
 Co dzień rachuje wytyczne i meszne.

 Mróz rolę ścisnął, śnieg osiadł na grzędzie.
 Zima posępna przyszła po jesieni;
 Wrzaski po karczmach, radość słychać wszędzie,
 Trunek myśl rzeźwi i twarze rumieni.
 Idzie z wikarym pleban po kolędzie,
 Żaki śpiewanie zaczynają w sieni.
 Gospodarz z dziećmi dobrodzieja wita;
 Kończy się kuflem pobożna wizyta.

 Wierzchołek dzbana przedziwnej roboty
 Grono prałatów w kapitule stawił,
 Ogromne barki kształcił łańcuch złoty,
 Dalej wspaniałą ucztę proboszcz sprawił.
 Znużonej trzodzie z przykładnej ochoty
 Pulchnokarczysty pasterz błogosławił.
 Śmierć była na dnie, za nią w ścisłej parze
 Obfite stypy i anniwersarze.

 Pasą się oczy wspaniałym widokiem,
 Już zapomnieli o bitwie i radzie.
 Wtem ojciec Kasper leci szybkim krokiem,
 Oko podbite świadczy, że był w zwadzie,
 Doktor zwyczajnym tonem i wyrokiem
 Iść z kuflem w bitwę za pierwszy punkt kładzie
 "Z pełnym - rzekł prałat i tak rzecz wywodzi -
 Puchar ich wstrzyma, lecz wino pogodzi".

 W nagłej potrzebie i skąpy uczynny:
 Niesie brat Czesław, rumiany i tłusty,
 Ogromne dzbany, już czuć zapach winny
 Wina, którego w post i mięsopusty
 W swej celi tylko doktor miodopłynny
 Przewielebnymi sam popijał usty;
 Garniec wlał w puchar Czesław, wlał i stęknął;
 Rozśmiał się w duchu prałat, doktor jęknął.


 Idźcież szczęśliwie, gdzie was sława niesie,
 Pokoju, zgody i miłości dzieci!
 Idźcie! w ciemnościach niech blask ukaże się,
 Chwała przed wami przodkuje i leci.
 Tobie przeklęstwo, Arystotelesie!
 Czyż cię ta bitwa uczonym zaleci?
 Cóż ma za korzyść, kto twój towar kupi?
 Próżność nauka! najszczęśliwsi głupi.

 Wchodzą już w same progi refektarza,
 Skąd Mars zajadły Minerwę wypędził;
 Rajmund w tym czasie trzonkiem od lichtarza
 Jeszcze się bronił. Doktor próżno zrzędził;
 "Przestańcie bitwy!" - krzyczy i powtarza.
 Wrzask wszystkich zgłuszył, strach twarze wywędził.
 Jeszcze się reszta krzepi bez oręża,
 Gaudenty gromi, Gaudenty zwycięża.

 Stanął, upuścił broń, skłonił się nisko,
 Skoro szacowny skarb w progu obaczył.
 Stanęli wszyscy na te widowisko,
 A gdy się puchar coraz zbliżać raczył,
 Krzyknęli: "Zgoda!"... Tak wojny siedlisko
 W punkcie dzban miejscem pokoju oznaczył
 Czarni i bieli, kafowi i szarzy,
 Wszystko się łączy, wszystko się kojarzy.

 Za czyje zdrowie pili w takiej porze?
 Nie wiem; lecz gdybym znajdował się z nimi,
 Piłbym za twoje, szacowny przeorze.
 Za twoje, który czyny chwalebnymi
 Jesteś i mistrzem, i ojcem w klasztorze
 I dajesz poznać przykłady twoimi,
 Jak umysł prawy zdrożności unika.
 Cnota, nie odzież czyni zakonnika.

 Czytaj i pozwól, niech czytają twoi,
 Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje.
 Żaden nagany sobie nie przyswoi,
 Nikt się nie zgorszy, mam pewną nadzieję.
 Prawdziwa cnota krytyk się nie boi,
 Niechaj występek jęczy i boleje.
 Winien odwołać, kto zmyśla zuchwale:
 Przeczytaj, osądź. Nie pochwalisz? - spalę.