Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Wesele - Motyw warstw społecznych

Autor w swoim dramacie przedstawił obraz dwóch przeciwstawnych warstw społecznych: chłopów i szlachty, panów z miasta. Wyspiańskim jasno nakreślił wady zarówno chłopów, jak i panów. Pokazał także, że każda z grup dzieli się na kolejne podgrupy.

Ukazał chłopów jako ludzi skorych do picia i bijatyki, ale silnych duchem i chętnych do walki o wolną Polskę. Uświadamia, że ta grupa potrzebuje jednak przewodnika, który wskaże drogę i poprowadzi do walki, zarządzi zebranie sił. Zapał chłopów szybko ostyga, ponieważ brakuje im odwagi do podjęcia decyzji o walce.

Z kolei panowie z miasta nie zaprzątają sobie głowy takimi sprawami. Z jednej strony czują, że to na nich spoczywa odpowiedzialność, ale z drugiej w ogóle nie mają pojęcia, jak sprostać tym zadaniom, żyją beztrosko i dobrze im z tym. Obserwujemy tu podział na inteligencję, której przedstawicielem jest Dziennikarz, artystów w osobie Poety i Pana Młodego, a także mieszczaństwa.

Wśród chłopów także widzimy zróżnicowanie. Panna Młoda reprezentuje naiwność i ciemnotę, natomiast Maryna jest jej przeciwieństwem. Pan Młody zakochał się w Pannie Młodej, ale patrzy na kobietę przez pryzmat wsi, której chwilowo potrzebuje. Nie jest tego świadomy, ale traktuje pobyt na wsi, jak nowy rodzaj rozrywki, jest znudzony miejskimi formami spędzania czasu i jako artysta szuka natchnienia wśród chłopów i przyrody.

Chłopi czują, że zainteresowanie wsią jest udawane, zdają sobie sprawę, że mieszczanie nigdy nie zrozumieją życia na wsi i tutejszych obyczajów, a ta chwilowa fascynacja szybko przeminie i powrócą stare porządki.