Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Treny - streszczenie

DEDYKACJA
Dedykacja, mówi bardzo wiele o treści cyklu utworów. Wskazuje ona, iż „Treny” zostały napisanie dla Urszuli Kochanowskiej, która była dzieckiem niepospolitym, pełnym zalet, a która zmarła w młodym wieku, pozostawiając swoich rodziców w nieutulonym żalu.

TREN I
Tren I jest inwokacją dla całości cyklu. Sygnalizuje on tematykę całości, a mianowicie próbę wyrażenia żalu i bólu po stracie dziecka. Rozważa także kwestię ideową podmiotu lirycznego, który  mówi :
„Nie wiem, co lżej: czy w smutku jawnie żałować,
Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować?”

Te słowa wskazują na rozterki moralne, jakie dręczą podmiot liryczny, który jest tożsamy z autorem cyklu. Tematyka bowiem jest tożsama z sytuacją Jana Kochanowskiego, który cierpi po stracie swojej małej córeczki , Urszuli.
Podmiot liryczny ukazany w potrójnej roli: ojca, ojca-filozofa, ojca-poety, co wskazuje, iż cykl połączy  problematykę osobistą, filozoficzną i literacką. Na problematykę filozoficzną i literacką wskazują słowa tekstu: „łzy Heraklitowe” czy „skargi Symonidowe”, na osobistą zaś zwroty: „a mnie płakać /…/” czy „ śmierć /dziecka/wszystkich moich pociech nagle pozbawiła”.
W I Trenie nie ma jeszcze konkretnego odwołania do Urszuli, a utwór przepełnia głównie ból ojca po śmierci dziecka.

Utwór nawiązuje do tradycji antycznej, stąd w treści znajdują się odwołania do Heraklita i Symonidesa, a jego pierwowzór stanowiły utwory żałobne, lamentacyjne i funeralne. Tę aluzję do liryków żałobnych potwierdza nagromadzenie zwrotów, typu „ wszytkie płacze, wszytkie łzy /…/, wszytkie troski /…/, wszystki a wszystki/…/”, co jest także informacją, iż podmiot liryczny nie pozostaje w tym cierpieniu osamotniony, gdyż w literaturze znaleźć można liczne przykłady utworów napisanych po stracie najbliższych.

Śmierć ukazana jako coś,


Komentarze

    3 + 9 =    
~ 694773
2023-04-08 11:22:54
Witаm!ǃ!
Być mоżе mоϳa wiadomość jest zbуt sрeсyficzna.
Ale mоja ѕtаrszа sioѕtra znalаzłа tutаϳ wѕрaniаłegо mężczyznę і maϳą śwіetny związek, alе со zе mną?
Маm 25 lаt, Lіna, z Czeсh, znam język angіеlѕkі równіeż
I... lерiеϳ роwiеdzіеć tо od razu. Jеstеm bisеkѕuаlnу. Nіе jеstеm zazdroѕnу o inną kobietę... zwłаszсzа jеślі koсhamу się razem.
Aсh tak, gotuϳę bardzo ѕmaсznie! i kоcham niе tуlkо gоtоwаć ;))
Ιm рrаwdziwа dziewczуna і ѕzuka pоważnegо i gоrąсеgо związku...
Ԝ każdym razie, możеѕz znаleźć mój profil tutaϳ: http://perfscannoodvirutho.tk/usr-51224/
~ nigger
2023-03-19 16:35:37
nigger
~ adsdsd
2022-03-14 18:46:12
asds
~ Boro
2021-10-12 10:59:43
super