Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Apokalipsa św. Jana - Plan wydarzeń

ieba;
    - kobieta ucieka na pustynię;
    - smok zostaje strącony na ziemię przez aniołów;
    - smok goni kobietę;
    - kobieta zostaje uratowana z woli boskiej.
b) Smok przekazuje władzę Bestii:
    - bestia wychodzi z wody;
    - smok przekazuje jej wielką władzę i tron;
    - Bestia będzie walczyć ze świętością;
    - Ludzie bez pieczęci będą oddawali Bestii cześć.
c) Fałszywy Prorok:
    - Bestia wychodzi z ziemi;
    - Bestia czyni wielkie znaki i nakazuje oddawać cześć pierwszej Bestii;
    - Wyznawcy Bestii otrzymują jej znamię – symbol 666.
d) Orszak Baranka – wybrańcy Boga w liczbie 144 tysięcy śpiewają pieśń nową– towarzyszą Barankowi „dokądkolwiek idzie”.
e) Anioł obwieszcza godzinę Sądu Ostatecznego.
f) Tłocznia Gniewu Bożego rozpoczyna swoją pracę.
g) Hymn Mojżesza i Baranka śpiewany na cześć Boga.
h) Siedem czasz i siedem plag:
    - Pierwsza czasza – plaga wrzodów;
    - Druga czasza – plaga zadana na morze, które zamieni się w krew, wyginą wszystkie istoty morskie;
    - Trzecia czasza – wszystkie wody zamienią się w krew;
    - Czwarta czasza – słońce będzie palić ludzi;
    - Piąta czasza – nastąpi ciemność w królestwie Bestii;
    - Szósta czasza – wyschnie rzeka Eufrat, z ust Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka wyjdą demony;
    - Siódma czasza – sprowadzi, błyskawice, głosy, gromy oraz trzęsienie ziemi – wielkie miasto rozpadnie się na trzy części.

3. Kara na „Wielki Babilon”:
a) Wizja niewiasty w purpurowej szacie pijącej krew świętych, dosiadającej Bestii (Wielka Nierządnica):
    - Niewiasta – symbol „Wielkiego Babilonu”;
    - Bestia – wyjdzie z Czeluści;
    - Siedem głów Bestii – symbol siedmiu gór i siedmiu królów;
    - Dziesięć rogów – symbol dziesięciu królów, którzy nadejdą i będą rządzić wraz z Bestią;
    - Wody wokół siedziby Nierządnicy – symbol narodów i języków.


Komentarze

    8 + 8 =