Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Apokalipsa św. Jana - Plan wydarzeń

1.Losy całej ludzkości:
a) Łamanie pierwszych sześciu pieczęci:
    - Pierwsza pieczęć – pierwszy jeździec Apokalipsy (jeździec na białym koniu);
    - Druga pieczęć – drugi jeździec Apokalipsy (jeździec na koniu barwy ognia);
    - Trzecia pieczęć- trzeci jeździec Apokalipsy (jeździec na czarnym koniu);
    - Czwarta pieczęć-czwarty jeździec Apokalipsy (jeździec na trupio bladym koniu);
    - Piąta pieczęć – odsłania dusze męczenników za wiarę;
    - Szósta pieczęć- otwiera się niebo a ludzie kryją się przed gniewem Bożym.
b) Pieczętowanie sług Bożych ( 144 tysiące wybrańców z wszystkich krajów i rodów)
c) Siódma pieczęć – wizja siedmiu trąb
d) Pierwsze cztery trąby:
    - Pierwsza trąba – wywoła grad i ogień – spłonie jedna trzecia część ziemi, drzew oraz trawy;
    - Druga trąba- rzuci górę płonącą ogniem w morze – wyginie jedna trzecia stworzeń zamieszkujących morze;
    - Trzecia trąba – z nieba spadnie wielka płonąca gwiazda – jedna trzecia część wód stanie się gorzka;
    - Czwarta trąba- rażona zostanie jedna trzecia część słońca, księżyca i gwiazd – dzień będzie jaśniał tylko w jednej trzeciej.
e) Orzeł lecący niebem zawoła trzy razy „biada”.
f) Piąta trąba – gwiazda spadająca z nieba otworzy Studnię Czeluści – dym i szarańcza będą zadawać katusze ludziom bez pieczęci bożych. (Pierwsze „biada”).
g) Szósta trąba (drugie „biada”)
    - Ogień, dym i siarka wydostająca się z pysków koni wojska zabije jedną trzecią ludzi.
    - Książeczka ostatecznych wyroków.
    - Dwaj świadkowie.
h) Siódma trąba – Nastanie Królestwo Boga –otworzy się Świątynia Boga ukazująca Arkę Przymierza – nastąpi trzęsienie ziemi i wielki grad (trzecie „biada”).

2. Losy Kościoła:
a) Niewiasta i Smok:
    - kobieta porodzi syna;
    - smok będzie chciał pożreć nowonarodzone dziecię;
    - dziecko zostaje wzięte do nieba;
    - kobieta ucieka na pustynię;
    - smok zostaje strącony na ziemię przez aniołów;
    - smok goni kobietę;
    - kobieta zostaje uratowana z woli boskiej.
b) Smok przekazuje władzę Bestii:
    - bestia wychodzi z wody;
    - smok przekazuje jej wielką władzę i tron;
    - Bestia będzie walczyć ze świętością;
    - Ludzie bez pieczęci będą oddawali Bestii cześć.
c) Fałszywy Prorok:
    - Bestia wychodzi z ziemi;
    - Bestia czyni wielkie znaki i nakazuje oddawać cześć pierwszej Bestii;
    - Wyznawcy Bestii otrzymują jej znamię – symbol 666.
d) Orszak Baranka – wybrańcy Boga w liczbie 144 tysięcy śpiewają pieśń nową– towarzyszą Barankowi „dokądkolwiek idzie”.
e) Anioł obwieszcza godzinę Sądu Ostatecznego.
f) Tłocznia Gniewu Bożego rozpoczyna swoją pracę.
g) Hymn Mojżesza i Baranka śpiewany na cześć Boga.
h) Siedem czasz i siedem plag:
    - Pierwsza czasza – plaga wrzodów;
    - Druga czasza – plaga zadana na morze, które zamieni się w krew, wyginą wszystkie istoty morskie;
    - Trzecia czasza – wszystkie wody zamienią się w krew;
    - Czwarta czasza – słońce będzie palić ludzi;
    - Piąta czasza – nastąpi ciemność w królestwie Bestii;
    - Szósta czasza – wyschnie rzeka Eufrat, z ust Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka wyjdą demony;
    - Siódma czasza – sprowadzi, błyskawice, głosy, gromy oraz trzęsienie ziemi – wielkie miasto rozpadnie się na trzy części.

3. Kara na „Wielki Babilon”:
a) Wizja niewiasty w purpurowej szacie pijącej krew świętych, dosiadającej Bestii (Wielka Nierządnica):
    - Niewiasta – symbol „Wielkiego Babilonu”;
    - Bestia – wyjdzie z Czeluści;
    - Siedem głów Bestii – symbol siedmiu gór i siedmiu królów;
    - Dziesięć rogów – symbol dziesięciu królów, którzy nadejdą i będą rządzić wraz z Bestią;
    - Wody wokół siedziby Nierządnicy – symbol narodów i języków.
b) Zapowiedź upadku „Wielkiego Babilonu”:
    - Anioł ogłosi zagładę „Wielkiego Babilonu”;
    - Wezwanie Boże do ucieczki i nawrócenia się;
    - Opłakiwanie upadku „Wielkiego Babilonu”;
    - Alleluja – dziękczynienie za upadek „Wielkiego Babilonu”.

4.Zagłada wrogich narodów:
a) Słowo Boże pierwszy raz zwycięża;
b) Pojmanie Bestii i Fałszywego Proroka;
c) Strącenie Bestii i Fałszywego Proroka do jeziora pełnego siarki;
d) Zamknięcie Smoka w Czeluści na tysiąc lat;
e) Pierwsze zmartwychwstanie – zmartwychwstają męczennicy za wiarę;
f) Uwolnienie szatana pod postacią Goga i Magoga;
g) Wyznawcy Szatana zostają strąceni do jeziora pełnego siarki;
h) Sąd nad narodami:
    - Z martwych powstają wszyscy zmarli;
    - Bóg sądzi zmarłych według ich czynów;
    - Śmierć i Odchłań zostają strącone do jeziora pełnego siarki;
    - Wszyscy niezapisani w Księdze Życia trafiają do jeziora pełnego siarki (śmierć druga).

5.Nowe Jeruzalem:
a) Z tronu Boga i Baranka płynąć będzie rzeka wody życia;
b) W mieście rosnąć będzie drzewo życia rodzące dwanaście owoców – liście drzewa leczą narody.