Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Hymn do miłości ojczyzny - Analiza i interpretacja wiersza

W hymn zostało wpisane ponadczasowe przesłanie uświęcające patriotyzm jako najszczytniejszą cnotę społeczną, która wyraża się poprzez stawianie racji narodowej zbiorowości na szczycie hierarchii wartości. Krasicki po raz pierwszy w liryce nurtu klasycystycznego nadrzędną ideę ojczyzny potraktował jako odpowiednik dobra całego narodu. Poeta nie odwołuje się w tekście do konkretnych przykładów historycznych i politycznych doby stanisławowskiej, dzięki czemu rozbudowana, wzniosła apostrofa utrzymana w patetycznym tonie ma wymiar i sens uniwersalny.

„Miłość kochanej ojczyzny” została podniesiona do rangi ideału ściśle związanego z wysoko cenioną przez szlachtę kategorią „poczciwości”. Podmiot liryczny utożsamia patriotyzm z gotowością do wspólnej, pełnej poświęcenia pracy dla dobra wspólnego. Nie wyklucza także poniesienia w tym celu najwyżej ofiary: „Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.

Krasicki przekonywał, że nawet upokorzenia doświadczane w sprawie szczytnych ideałów nie są ujmą na honorze, a wręcz świadczą o odwadze w prezentowaniu patriotycznych postaw. Prawdy zawarte w wersach „Hymnu do miłości ojczyzny” są utrzymane w duchu społecznej dydaktyki i perswazji. Poeta w zgodzie z klasycystyczną poetyką przekazał konkretne, praktyczne wskazania i pouczenia, dzięki którym szlachetne idee można wprowadzić w życie. Odwołując się do uczuć zbiorowych wzywał rodaków do zjednoczenia sił i wspólnego działania. Krasicki w tym utworze po raz pierwszy w historii liryki patriotycznej ideę ojczyzny utożsamia ze zbiorową, społeczną odpowiedzialnością za losy i dobro całego kraju.