Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Pożoga - Plan wydarzeń

1) Opis piękna ziemi wołyńskiej, dworu w Nowosielicy, który jest domem państwa Szczuckich, a także pięknego parku, w którym się znajduje i pałacu, również się tam znajdującego.
2) Opis ludu, który zamieszkiwał kresy, zwrócenie uwagi na dobre stosunki między ludem a właścicielami ziemskimi, którym służy.
3) Pojawienie się pogłosek o rewolucji rosyjskiej; pierwszy pochód wolnościowy.
4) Pierwsi agitatorzy rewolucji na Wołyniu.
5) Pojawienie się naczelnika Własowa w Skowródce.
6) Coraz większe żniwa rewolucyjne, grabienie i palenie kolejnych wiosek przez bolszewików.
7) Doroczne październikowe święto ryb; rybacy wypuszczają cały połów z powrotem do stawów, aby nie zagrabili go chłopi.
8) Grabieże i rozboje dokonywane przez chłopów w okolicznych dworach.
9) Przybycie do Płoskirowa polskiego oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Feliksa Jaworskiego.
10) Stacjonowanie na zamku w Nowosielicy partyzantów polskich, w celu ochrony go przed napaścią chłopstwa.
11) Szczuccy, z powodu konieczności wyjazdu z pałacu partyzantów, także opuszczają pałac i przeprowadzają się do Antonin.
12) Grudzień 1917 – na Wołyniu pojawiają się pierwsze polskie formacje wojskowe pod dowództwem pułkowników Musiewicza i Suszyńskiego.
13) Pierwsze duże starcie oddziału polskiego z chłopami połączonymi z bolszewikami; odbicie samochodu pancernego.
14) Wkroczenie Niemców do miasta, nakaz odwrotu polskiego oddziału ze Starokonstantynowa.
15) Powołanie nowego rządu z Hetmanem na czele; Szczuccy mogą wrócić do Nowosielicy, pałac jest strasznie zdemolowany przez chłopów.
16) Utworzenie karnych oddziałów, kontrolujących odzyskiwanie utraconych gospodarstw.
17) Ucieczka Niemców, mobilizowanie coraz większych oddziałów bolszewików i chłopów, bestialskie napady na dwory.
18) Konieczność wyjazdu Szczuckich z Nowosielicy.
19) Rozstanie Szczuckich – Stefan wyjeżdża wraz z oddziałami polskimi, Zofia zostaje w Starokonstantynowie, ukrywając się z matką i dziećmi pod chłopskimi przebraniami.
20) Ciągłe zmiany władzy w Starokonstatntynowie – rządy petlurskie, następnie galicyjskich siczowników.
21) Przerażający mord Żydów w Płoskirowie, ginie 7 tysięcy ludzi.
22) Zajęcie Starokonstantynowa przez Czerwonoarmijców, rządy komunistyczne.
23) Tępienie wierzących i inteligencji przez rząd komunistyczny.
24) Długie dni oczekiwania na przyjazd oddziału polskiego, pierwsze pogłoski o zbliżających się Polakach.
25) Coraz większy głód w Starokonstantynowie, list od Stefana Szczuckiego.
26) Spotkanie Stefana i Zofii, przykra wiadomość od Stefana o konieczności wyjazdu z Wołynia.