Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Średniowiecze

Twórcy miał swoimi dziełami wyrażać chwałę i wielkość Boga, więc były one nie podpisywane, artystyczny dorobek była to wspólna własność.
 

Szkolnictwo i nauka w średniowieczu

Scholastyka stworzona przez św. Augustyna („uwierz, abyś zrozumiał”), propagowała racjonalne wyjaśnianie prawd wiary. Ostateczny autorytet stanowiły: Biblia, dzieła Ojców Kościoła i pisma Arystotelesa. Przeprowadzając rozumowe dowody konkretnych prawd wiary stosowano logikę w rozumieniu Arystotelesa, czyli naukę o zasadach prawidłowego myślenia i wyciągania wniosków.
W średniowieczu nauczano siedmiu sztuk wyzwolonych, które były podzielone na: trivium (gramatyka, dialektyka i retoryka) oraz quadrivium (arytmetyka, astronomia, geometria i muzyka). Po ukończeniu tych 2 stopni można było zacząć studia na medycynie, teologii lub prawie.

Architektura

Styl romański obowiązujący do połowy XIII wieku. Głównie sztuka religijna związana z zakonami benedyktynów i cystersów. Budowano kościoły i klasztory o prostych i masywnych bryłach, kształtowane według zasad geometrii. sklepienia krzyżowe i kolebkowe, łuki półkoliste, grube mury, małe okna,
Styl gotycki związany z kulturą rycerską, miejską i zakonną. System szkieletowy w architekturze, typowe strzeliste kościoły z wielkimi oknami witrażowymi, zamki i zespoły miejskie.

Wzorce osobowe średniowiecza

Święty-asceta – życie podporządkowane i poświęcone Bogu, zupełne wyrzeczenie się doczesnych spraw, skrajne ubóstwo, absolutna pokora (św. Aleksy).
Chrześcijański rycerz – wzór chrześcijańskich cnót, głęboko wierzący, życie podporządkowane Bogu i swojemu władcy jako namiestnikowi Boga na ziemi, wierny, honorowy, niezłomny, odważny, walczący w obronie wiary (Roland).
Idealny władca – następca Boga na ziemi, wszystkie jego czyny mają przynieść dobro ojczyźnie i poddanym,


Komentarze

    1 + 3 =