Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Grażyna - treść lektury

                      Grażyna


                  Coraz to ciemniej; wiatr północny chłodzi,
                  Na dole tuman, a miesiąc wysoko
                  Pośród krążącej czarnych chmur powodzi,
                  We mgle nie całe pokazywał oko;
                  I świat był nakształt gmachu sklepionego,
                  A niebo nakształt sklepu ruchomego,
                  Księżyc, jak okno, którędy dzień schodzi.

                  Zamek na barkach nowogródzkiej góry
                  Od miesięcznego brał pozłotę blasku;
        10      Po wałach z darni i po sinym piasku
                  Olbrzymim słupem łamał się cień bury,
                  Spadając na fosę, gdzie wśród wiecznych cieśni
                  Dyszała woda spod zielonych pleśni.

                  Miasto już spał, w zamku ognie zgasły,
                  Tylko po wałach i po basztach straże
                  Powtarzanymi płoszą senność hasły;
                  Wtem się coś zdala na polu ukaże:
                  Jakowiś ludzie biegą tu po błoniach,
                  A gałąź cieniu za każdym się czerni,
        20      A biegą prędko muszą być na koniach,
                  A świecą mocno - muszą być pancerni.

                  Zarżały konie, zagrzmiała podkowa.
                  Trzej to rycerze jadą wzdłuż parowa;
                  Zjechali, stają - a pierwszy z rycerzy
                  Krzyknie i w trąbkę mosiężną uderzy;
                  Uderzył potem raz drugi i trzeci -
                  Strażnik mu baszty rogiem odpowiada -
                  Brzękły wrzeciądze, pochodnia zaświeci
                  I most zwodzony z łoskotem opada.

        30      Na tętent koni zbiegli się strażnicy,
                  Chcąc bliżej poznać i męże i stroje.
                  Pierwszy mąż jechał w zupełnej zbroicy,
                  Jaką zwykł Niemiec przywdziewać na boje;
                  I krzyż miał czarny na białej kapicy,
                  I krzyż na piersiach u złotej pętlicy,
                  Trąbkę na plecach, kopiję u toku,
                  Różaniec w pasie i szablę u boku.

                  Poznali męża Litwini z tych znaków,
                  Więc cicho jeden do drugiego szepce:
        40      "To jakiś urwisz od psiarni Krzyżaków,
                  Tuczny, bo pruską krew codziennie chłepce.
                  O, gdyby nie był nikt tu więcej z warty,
                  Zarazby w bagnie skąpał się ten plucha,
                  Aż pod most pięścią zgiąłbym łeb zadarty!" -
                  Tak oni mówią; on niby nie słucha,
                  Lecz musiał słyszeć, bo się bardzo zdumiał,
                  A chociaż Niemiec, głos ludzki rozumiał.

                  -Książę jest w zamku?" - "Jest, lecz o tej
                  porze
        50      Bardzoście wasze poselstwo spóźnili;
                  Dziś nie możecie stawić się we dworze,
                  Chyba na jutro". - "Jutro? Ani chwili!
                  Zaraz, natychmiast, choć w spóźnioną porę,
                  Litaworowi o posłach donieście;
                  Niebezpieczeństwo na mą głowę biorę,
                  A wy dla znaku pierścień tylko weźcie!
                  Nie trzeba więcej: skoro ujrzy godło,
                  Pozna, kto jestem i co nas przywiodło".

                  Cichość dokoła, zamek we śnie leży.
        60      Co za dziw? Północ, jesienią noc długa;
                  Zacóż dotychczas w Litawora wieży
                  Lampa, jak gwiazdka, między kratą mruga?
                  Wszak dziś powrócił, jeździł w kraj daleki,
                  Snu potrzebują troskliwe powieki.

                  On przecie nie śpi. - Posłano na zwiady:
                  Nie śpi - lecz żaden z pałacowej straży,
                  Ani z dworzanów, ani z panów rady,
                  Do progu jego zbliżyć się nie waży.
                  Daremnie poseł i grozi i prosi:
        70      Groźba i prośba na nic się nie przyda.
                  Kazano wreszcie obudzić Rymwida:
                  On wolę pańską nosi i odnosi,
                  On głową w radzie, prawą ręką w boju,
                  Jego nazywa książę drugim sobą,
                  W obozie, w zamku jemu każdą dobą
                  Wstęp do pańskiego otwarty pokoju.

                  W pokoju ciemno i tylko od stoła
                  Kaganiec światłem konającym płonął.
                  Litwaor chodził po gmachu dokoła,
        80      A potem stanął i w myślach utonął.
                  Słucha, co Rymwid o Niemcach powiada,
                  Ale mu na to nic nie odpowiada.
                  To się rumieni, to wzdycha, to blednie,
                  Wydając twarzą troski niepowszednie.
                  Poszedł ku lampie, żeby ją poprawił,
                  Wrzakomo poprawia, a do głębi ciśnie;
                  Wcisnął nareszcie i całkiem zadławił -
                  Nie wiem, przypadkiem, czyli też umyślnie.

                  Snać, że poskromić nie mógł wnętrznej wrzawy
        90      I w pogodniejsze wystroić się lice,
                  A jednak nie chciał, by sługa z postawy
                  Zgadnął pańskiego serca tajemnice.
                  Znowu komnatę obchodzi dokoła,
                  Lecz, kiedy okna kratowane mijał,
                  Widna przy blasku miesięcznego koła,
                  Co się przez szyby i kraty przebijał,
                  Widna posępność zmarszczonego czoła,
                  Przycięte usta, oczu błyskawica
                  I surowego zagorzałość lica.

        100     Potem w róg gmachu zwraca się z pośpiechem,
                  Każe podwoje zamknąć Rymwidowi -
                  Siadł i z kłamliwą spokojnością mówi,
                  Szyderskim mowę zaprawując śmiechem;

                  "Wszak mi sam z Wilna przywiozłeś, Rymwidzie,
                  Że Witołd, pan nasz możny i łaskawy,
                  Miał mię podwyższyć książęciem na Lidzie
                  I spadłe dla mnie po żonie dzierżawy,
                  Jak swoją własność lub zdobycze cudze.
                  Litaworowi podarował słudze?"
        110     - "To prawda, książę" - "My więc po te dary,
                  Jako przystało, wystąpimy godnie!
                  Każ wynieść na dwór książęce sztandary,
                  Zapalić w zamku ognie i pochodnie!
                  Gdzie są trębacze? Niechaj o północy
                  Zjadą na miasto i, stanąwszy w rynku,
                  Na cztery wiatry trąbić bez spoczynku,
                  Póki się wszystko rycerstwo rozbudzi!
                  Niech każdy piersi zbroją ubezpiecza,
                  Nasadzi groty i pociągnie miecza!
        120     Zgotować żywność dla koni i ludzi!
                  Każdemu z mężów zgotuje niewiasta,
                  Ile zjeść można od ranku do zmroku.
                  Czyj koń na paszy, sprowadzić do miasta,
                  Nakarmić i wziąć na drogę obroku,
                  A skoro słońce z szczorsowskiej granicy
                  Pierwszym promieniem grób Mendoga draśnie,
                  Wszyscy staniecie na Lidzkiej ulicy!
                  Czekać mię rzeźwo, zbrojno i zapaśnie!"

                  Tak mówił książę. Wprawdzie jego mowa
        130     Zaleca zwykłe do drogi przybory -
                  Lecz zaco nagle i niezwykłej pory?
                  Dlaczego postać była tak surowa?
                  A kiedy mówił, choć gwałtowne słowa
                  Biegą, że jedno drugiego nie ścignie,
                  Zda się, jakby wyszła ich połowa,
                  A reszta w piersiach przytłumiona stygnie.
                  Ta postać coś mi niedobrego wróży
                  I głos ten myśli spokojnej nie służy.

                  Umilkł Litawor; zdało się, że czeka,
        140     Aż Rymwid z wziętym odejdzie rozkazem -
                  I Rymwid milczy, a odejścia zwleka,
                  Bo to, co słyszał i co widział razem,
                  Kiedy stosuje i waży w rozmowie,
                  Z lekkich słów ciężką rzecz odgadnąć umie.

                  Ale cóż pocznie? Zna, że książę młody,
                  Namowom cudzym mało daje ucha
                  I, nie lubiący w długie brnąć wywody,
                  Zamiary knuje w swojej głębi ducha,
                  A skoro uknuł, nie dba na przeszkody
        150     I hamowany, tym srożej wybucha.
                  Lecz Rymwid, jako wierna panu rada
                  I zacny rycerz w litewskim narodzie,
                  Zapewne hańbie niemiłej podpada,
                  Gdzieby powszechnej nie zbieżał szkodzie.
                  Milczeć, czy radzić? Na dwoje myśl dzieli,
                  Waha się, wkońcu na drugie ośmieli.

                  "Panie, gdziekolwiek chęci twoje godzą,
                  Nigdyć na ludziach i koniach nie zbędzie:
                  Wskaż tylko drogę, my za twoją wodzą,
        160     Nie patrząc, kędy, gotowi iść wszędzie,
                  Pospólstwo, ślepe twoich rąk narzędzie,
                  I mężów, którzy na coś więcej zdatni.

                  Bo i twój ojciec, choć lubił sam z siebie
                  Wyciągać skrycie przyszłych dzieł osnowy,
                  Jednak, nim gminne miecze ku potrzebie,
                  Wprzódy ku radzie mądre wzywał głowy,
                  Kędy ja nieraz z wolnym zdaniem siadał,
                  A com umyślił, śmiało wypowiadał.
                  Więc i dziś wybacz, jeśli w szczerym głosie
        170     Zeznam, co serce ustom przekazało.
                  Długo ja żyłem i na siwym włosie
                  Dźwigam i czasów i czynów niemało;
                  Przed się dziś widzę, oby nie ze szkodą,
                  Rzecz, dla nas starych niezwykłą i młodą.
                  Jeżeli prawda, że na Lidzkie państwo
                  Ciągniesz, do twojej należące właści -
                  Ten pochód skory, coś nakształt napaści,
                  Zrazi i nowe i dawne poddaństwo.
                  Ci, jak zwycięzcy, czekają zdobyczy,
        180     Tamci kajdanów, jak lud niewolniczy.

                  Zaraz po kraju wieść ziarna rozsypie,
                  Ucho je gminne chwyta i przesadza -
                  Skąd w końcu gorzki owoc się wyradza,
                  Co truje zgodę i co sławę szczypie;
                  Okrzykną zaraz, żeś chciwy łupieży,
                  Wdarł się na państwo, któreć nie należy.

                  Inaczej cale po dawnym zwyczaju
                  Litewskie niegdyś stąpały książęta,
                  Niosąc stolicę do własnego kraju:
        190     Tych książąt dobrze wiek mój zapamięta -
                  I, jeśli zechcesz iść po starym trybie,
                  Spuszczaj się na mnie, w niczym nie uchybię.

                  Naprzód rycerstwo obeślemy wszędy,
                  I tych, co w mieście zostali się bliscy,
                  I co na wiejskie powrócili grzędy,
                  Mają na zamek zgromadzić się wszyscy;
                  Więc krewne pany, więc starsze urzędy,
                  Ku bezpieczeństwu, a większej ozdobie,
                  Z sowitym pocztem niech staną przy tobie.
        200     Co nim dokonasz, ja mogę tymczasem
                  Wyruszyć jutro lub pojutrze z rana
                  Ze służbą, z świętą osobą kapłana,
                  Tudzież z potrzebnym do uczty zapasem,
                  Aby się wszystko złatwiło na przodzie,
                  A na zwierzynie nie brakło i miodzie.

                  Nie tylko bowiem sam naród prostaczy,
                  Lecz i starszyzna za łakocią goni,
                  A widząc zrazu pańskiej hojność dłoni,
                  Dobrze stąd sobie na przyszłość tłumaczy.
        210     Tak zawżdy było w Litwie i na Żmudzi;
                  Jeśli nie wierzysz, pytaj starych ludzi!"

                  Skończył, podchodzi ku oknom i doda:
                  "Wietrzno, niepewna na jutro pogoda...
                  Jakiegoś widzę rumaka przy wieży,
                  A tuż i rycerz oparty na łęku...
                  Drudzy dwaj chodzą, konie wodząc w ręku...
                  Posły niemieckie - poznałem z odzieży;
                  Czy ich zawołać, czyli niech na dole
                  Przez usta sługi odbiorą twą wolę?"

        220     To mówiąc, okno przymknięte zaszczepił,
                  Niby niechcący, i patrzył i gadał,
                  Ale umyślnie pytanie uczepił,
                  By coś o posłach niemieckich wybadał.

                  Na to mu prędko Litawor odpowie:
                  "Jeżeli kiedy wychodzę po radę
                  Do cudzych, własnej nie ufając głowie -
                  Zawżdy twe zdanie na początku kładę,
                  Boś zewsząd godzien mojej czci i wiary,,
                  Jak w polu młody, tak na radzie stary.

        230     Więc, choć nie lubię, by dzieł przyszłych
                  końce
                  Lada czyjemu widne były oku -
                  Zamiar, wylęgły w myślenia pomroku,
                  Źle jest przed czasem wykazać na słońce;
                  Niechaj rzecz cała, dokonania bliska,
                  Jak piorun: wprzódy zabija niż błyska.
                  Prztoż ja krótko pytania odbywam:
                  "Kiedy? - "Dziś, jutro"... - "Gdzie?" - "Na Żmudź,
                  do Rusi"...
        240     "To być nie może!" - "Będzie i być musi...
                  Lecz dzisiaj tobie głąb serca rozkrywam.

                  Dlatego kazał do konia i zbroi,
                  Dlatego nagle i orężnie godzę,
                  Bo wiem Witołda, że z wojskami stoi,
                  Gotowy wstręty czynić mi po drodze;
                  A może na to chciał do Lidy zwabić,
                  By zwabionego pojmać albo zabić.

                  Ale ja z mistrzem Pruskiego Zakonu
                  Tajemne zaraz związałem przymierze,
        250     Aby mi swoje dał w pomoc rycerze,
                  Za co w nagrodę ustąpię część plonu.
                  Jeśli, jak słyszę, przybyli posłowie,
                  Znać, żem na jego nie zwiedziony słowie.

                  Wprzód więc, nim zajdą siedmiorakie gwiazdy,
                  Ruszymy przydać ku litewskiej sile
                  Niemców pancernej trzy tysiące jazdy
                  I pieszych knechtów we dwójnasób tyle.
                  Będąc u mistrza, sam sobie wybrałem,
                  Jakie ma przysłać rumaki i chłopy,
        260     Od wszystkich naszych ogromniejsze ciałem,
                  Żelazem kute od głowy do stopy;
                  Wiesz, jako dzielnie brzeszczotami sieką,
                  I dzidą srożsi od naszych daleko.

                  Knecht zasię każdy ma żelazną żmiję,
                  Którą ołowiem i sadzą utuczy,
                  Potem, ku wrogom nawracając szyję,
                  Podrażni iskrą: wnet paszcza zahuczy
                  Ogniem i gromem, zrani lub zabije,
                  Kogo jej strzelca trafny wzrok poruczy.
        270     Od takiej broni niegdyś obalony
                  Pradziad Gedymin na szańcach Wielony.

                  Wszystko gotowe; tajemnymi drogi
                  Jutro, gdy Witołd w zaufaniu zbytnim
                  Na Lidzie słabe zostawił załogi,
                  Wpadniem, podpalim, zabierzem i wytniem".

                  Rymwid, niezwykłą rażony nowiną,
                  Stał pełen dziwu, nieprzytomny sobie
                  Przegląda burzę, myśli o sposobie,
                  Skłócone myśli jedne w drugich giną.
        280     Ale rzecz nagła, próżno zwlekać zdanie.
                  Z gniewem i żalem zawoła: "O panie!
                  Bogdajbym nigdy nie dożył tej pory!
                  Brat przeciw bratu ma podnosić dłonie!
                  Wczoraj wyszczerbił na Niemców topory -
                  Dziś ma je ostrzyć ku Niemców obronie?
                  Zła jest niezgoda - ale gorszą zgodą
                  Chcesz nas pojednać; raczej ogień z wodą!

                  Zdarza się wprawdzie, że sąsiad sąsiada,
                  Z którym nieprzyjaźń toczył od lat wielu,
        290     Uściska wreszcie, gniewne serce składa,
                  Jeden drugiego zowiąc: "przyjacielu" -
                  Że bardziej jeszcze, niźli złe sąsiady,
                  Gniewne na siebie Litwiny i Lachy
                  Często u wspólnej pijają biesiady,
                  Snu używają pod jednymi dachy
                  I miecze łączą ku wspólnej potrzebie -
                  A jeszcze bardziej nad litewskie męże
                  I nad Polaki zawziętsi na siebie
                  Od wieków są ludzie i węże -
        300     A przecież, jeśli do domowych progów
                  Wąż zaproszony gościem od człowieka,
                  Jeśli dla chwały nieśmiertelnych bogów
                  Litwin mu chleba nie skąpi i mleka -
                  Wtenczas gad swojski pełznie w jego ręce
                  Społem wieczerza, z jednych kubków piją
                  I nieraz senne piersi niemowlęce
                  Mosiężnym wiankiem bez szkody obwija.

                  Lecz krzyżackiego gadu nie ugłaszcze
                  Nikt ni gościną, ni prośbą, ni dary!
        310     Małoż Prusaki i Mazowsza cary
                  Ziem, ludzi, złota wepchnęli mu w paszcze?
                  On wiecznie głodny! Choć pożarł tak wiele,
                  Na resztę naszą rozdziera gardziele.

                  Spólna moc tylko zdoła nas ocalić.
                  Darmo hordami ciągniemy co roku
                  Burzyć ich twierdze i mieściny palić!
                  Przebrzydły Zakon podobny do smoku:
                  Jeden łeb utniesz, drugi rośnie skoro
                  I ten ucięty rośnie w dziesięcioro!
        320     Wszystkie utnijmy! Napróżno się trudzi,
                  Kto naszych szczerze chce godzić z Krzyżaki,
                  Bo czy to z kniaziów, czyli z prostych ludzi,
                  Na Litwie całej nie znajdzie się taki,
                  Coby ich nie znał chytrości i dumy,
                  Nie stronił od nich, jak od krymskiej dżumy,
                  Coby nie wolał stokroć od ich broni
                  Raczej śmierć w polu, niźli pomoc zyskać,
                  Raczej żelazo rozpalone w dłoni,
                  Niźli krzyżacką prawicę uściskać!

        330     Lecz Witołd grozi? - Czyż bez obcych mieczy
                  Już nie zdołamy rozeprzeć się w polu?
                  Albo czy do tych kresów zaszły rzeczy,
                  Iż domowego naszych zwad kąkolu
                  Nie zdoła wyrwać dłoń bratniej przyjaźni,
                  Oręż dla cudzej zachowując kaźni?

                  Skądże masz pewność, że słuszna twa skarga.
                  Że Witołd znowu, stawiąc się upornie,
                  Zdrady napina i umowy targa?
                  Posłuchaj, szlij mnie do niego powtórnie,
        340     Wznowim umowę..." - "Dość tego, Rymwidzie!
                  Znane mi dobrze Witołda umowy.
                  Wczoraj mu taki wiatr zawiał do głowy,
                  Dzisiaj nań znowu co innego przyjdzie.
                  Wczora ufałem książęcemu słowu,
                  Że sobie Lidę w dziedzictwo zabiorę -
                  Dziś Witołd uknuł coś różnego znowu:
                  Na gwałt swobodną wyśledziwszy porę,
                  Gdy się do domów rozjechali moi,
                  A on u Wilna obozami stoi,
        350     Dziś oznajmuje, jakoby Lidzianie
                  Za swego pana słuchać mię nie chcieli -
                  Więc Witołd Lidę dla siebie wydzieli,
                  Mnie zaś w nagrodę, inny kraj dostanie!...
                  Pewnie Ruś gołą, lub bagna Warega,
                  Bo tam wskazana jest siedziba nasza,
                  Tam Witołd braci i krewnych wypłasza,
                  A świętą Litwę sam jeden zalega!
                  Patrz, jak uradził - a wie, na co radzić,
                  Bo w jedno bije, chociaż różną drogą:
        360     Chciałby się jeden nad wszystkich posadzić
                  I sobie równych cisnąć pod swą nogą.

                  Przebóg! Czyż nie dość, że Witołda buta
                  Na koniu wiecznie trzyma całą Litwę?
                  Pierś nasza wiecznie do zbroi przykuta,
                  Szyszaki już nam przyrosły do czoła!
                  Z łupów po łupy i z bitwy na bitwę,
                  Świat, jako wielki, zbiegliśmy dokoła:
                  To na krzyżactwo - to znowu przez Tatry
                  Na Polski piękne zbudowane sioła -
        370     Stamtąd, po stepach żeglujący z wiatry,
                  Goniąc błędnego obozy Mongoła.
                  A cośmy skarbu z zamków wyłamali
                  I co żywego szablica nie dotnię,
                  Głód nie dogryzie, ogień nie dopali -
                  Jemu znosimy, spędzamy ochotnie.
                  Na trudach naszych w potęgę urasta:
                  Od Fińskich zatok po Chazarów morze
                  Wszystkie pod siebie zagarnął już miasta...
                  Sam w jakim mieście, w jakim siedzi dworze!
        380     Widziałem pysznych Krzyżaków warownie,
                  Na które Prusak nie spojrzy bez strachu,
                  A przecież mniejsze od Witołda gmachu,
                  Co jest na Wilnie lub Trockim jeziorze!
                  Widziałem piękną dolinę przy Kownie,
                  Kędy rusałek dłoń wiosną i latem
                  Ściele murawę, kraśnym dzierzga kwiatem:
                  Jest to dolina, najpiękniejsza w świecie...
                  Lecz - któżby wierzył? - u syna Kiejstuta
                  W pałacu świeższa murawa i kwiecie:
        390     Takim po ścianach rozwisłe bistory
                  Z liściem ze srebra i kwieciem ze złota...
                  Nad dzieło bogiń, nad smug różnowzory
                  Cudniejsza branek lechickich robota.
                  W kratach u niego szklane okienice,
                  Przywoźne kędyś aż od ziemi końca,
                  Błyszczą, jak polskich rycerzy zbroice,
                  Albo, jak Niemen, przed oczyma słońca
                  Spod śniegu zimne gdy odsłoni lice.

                  A ja com zyskał za rany i znoje?
        400     Com zyskał, że od maleńkiego wieku,
                  Z pieluchów zaraz przwiniony w zbroje,
                  Książe, jak Tatar, żył o końskim mleku?
                  Cały dzień konno, w wieczór końska grzywa
                  Poduszką moją - przy niej noc wystoję -
                  A rankiem znowu trąba na koń wzywa;
                  Że wtenczas, kiedy moi rówieśnicy,
                  Jeżdżąc na kijach, szablami z łuczywa
                  Bezpiecznie sobie grali po ulicy,
                  By siwą matkę lub dziecinną siostrę
        410     Zabawić wojny kłamanej obrazem -
                  Wtenczas z Tatary jam gonił na ostre,
                  Lub wręcz z Polaki ścinał się żelazem!

                  Przecież me państwa od Erdwiłła czasu
                  I piędzią szerzej ziemi nie zaległy.
                  Patrz na te mury z dębowego lasu
                  I na ten pałac mój z czerwonej cegły -
                  Pójdź przez komnaty, pradziadów siedliska:
                  Gdzie szklane kuple? Gdzie kruszczowe łupy?
                  Miasto blach złotych - mokry kamień błyska,
        420     Miasto kobierców - śniade mchu skorupy!
                  Cóżem chciał wynieść z ognia i kurzawy?
                  Państwa, czy skarby? Nie - nic, kromia sławy!

                  Ale i sławą wszystkim ponad głowę
                  Witołd podleciał, Witołd wszystkich gasi.
                  Jego, jakoby drugiego Mindowę,
                  Na ucztach wielbią wajdeloci nasi -
                  Jego na strunach i na wieszczym rymie
                  Do potomnego wysyłają blasku;
                  Nasze śród gminu kto wypatrzy imię?
        430     Kto podjąć raczy z niepamięci piasku?

                  Przecież nie zajrzym. Niech walczy, nich
                  gromi,
                  Niechaj się w imię i skarby bogaci -
                  Tylko niech zęba chciwego poskromi
                  Od swych ojczyców, od ziemi swej braci!
                  Czyż dawno w środku pokoju i zgody
                  Gwałtem litewska wstrząśniona stolica?
                  Czyż dawno Witołd kniaziów wielkich grody
                  Naszedł i z tronu zmiótł Olgierdowica
        440     I sam owładnął? A tak lubi władać,
                  By jego poseł, jak Krywejty goniec,
                  Książąt podwyższał, albo zmuszał spadać!
                  O, czas, że temu położymy koniec, Czas, że po sobie
                  jeździć nie dozwolim!
                  Póki młodego w piersiach żywię ducha,
                  Póki żelazo ręki zdrowej słucha,
                  Dopóki koń mój ze skrzydłem sokolim,
                  Com z łupów krymskich jednego wziął sobie,
                  Jakiemu równy dany tobie drugi,
        450     A jeszcze dziesięć rże przy moim żłobie,
                  Którymi wierne poobdzielam sługi -
                  Dopóki koń mój... póki szabla moja!..."
                  Tu mu gniew słowa i tchnienie zatłoczył.
                  Umilkł, lecz chrzęstem ozwała się zbroja;
                  Znać, że się wzdrygnął i z miejsca wyskoczył.
                  Jakiż to płomień nad głową mu błysnął?
                  Jak oderwana gwiazda przez niebiosa
                  Spada, z długiego żary trzęsąc włosa,
                  Tak on brzeszczotem koło stropu cisnął
        460     I siekł w podłogę, od tęgiego razu
                  Rzęsiste iskry sypnęły się z głazu.

                  Znowu ich głuche obeszło milczenie,
                  Znowu rzekł książę: "Dosyć próżnej mowy,
                  Oto noc prawie dochodzi połowy,
                  Wkrótce usłyszym drugich kurów pianie...
                  Wiesz, com rozkazał. Bądźcie w pogotowiu!
                  Ja legnę; może duch troskliwy spocznie
                  I ciało trochę pokrzepię na zdrowiu,
                  Bom trzy dni nie spał. Teraz jeszcze mrocznie,
        470     Lecz dziś zapełnia księżyc rogi nowiu -
                  Świat będzie widny. Ruszymy niezwłocznie,
                  Synom Kiejstuta w Lidzie zostawimy
                  Godne dziedzictwo - popioły i dymy!"

                  To powiedziawszy, usiadł i w dłoń klasnął;
                  Skoczyli słudzy - kazał zwlekać szaty
                  I legł, nie na to może, aby zasnął;
                  Lecz, aby Rymwid miał się precz z komnaty.
                  I on, gdy widzi, iżby nic nie sprawił -
                  Ani co mówił, ani dłużej bawił:
        480     Poszedł - a jako znał powinność sługi,
                  Wytrąbił ukaz, rycerstwo zgromadził,
                  Potem do zamku wrócił się raz drugi.
                  Pocóż? Czy, żeby znowu z panem radził?
                  Nie. W inną stronę, wiódł on kroki swoje:
                  Na lewe skrzydło zamkowej budowy,
                  Gdzie ku stolicy spadał most zwodowy,
                  Szedł krużgankami przed księżnej podwoje.

                  Była naonczas książęciu zamężną
                  Córa na Lidzie możnego dziedzica,
        490     Z cór nadniemeńskich pierwsza krasawica,
                  Zwana "Grażyną", czyli "piękną księżną";
                  A chociaż wiekiem od młodej jutrzenki
                  Pod lat niewieścich schodziła południe,
                  Oboje: dziewki i matrony wdzięki
                  Na jednym licu zespoliła cudnie.
                  Powagą zdziwi a świeżością znęca -
                  Zda się, że lato oglądasz przy wiośnie,
                  Że kwiat młodego nie stracił rumieńca,
                  A razem owoc wnet pełni dorośnie.
        500     Nie tylko licem nikt jej nie mógł sprostać:
                  Ona się jedna w dworze całym szczyci,
                  Że bohaterską Litawora postać
                  Wzrostem wysmukłej dorówna kibici.
                  Książęca para, kiedy ją okoli
                  Służebne grono - jak w poziomym lesie
                  Sąsiednia para dorodnych topoli -
                  Nad wszystkich głowę wystrzeloną niesie.

                  Twarzą podobna i równa z postawy,
                  Sercem też całym wydawała męża.
        510     Igłę, wrzeciono, niewieście zabawy
                  Gardząc, twardego imała oręża;
                  Często, myśliwa, na żmudzkim rumaku,
                  W szorstkim, ze skóry niedźwiedziej kirysie,
                  Spiąwszy na czole białe szpony rysie,
                  Pośród strzelczego hasała orszaku;
                  Z pociechą męża nieraz w tym ubiorze,
                  Wracając z pola, oczy myli gminne,
                  Nieraz od służby zwiedzionej na dworze
                  Odbiera hołdy, książęciu powinne.

        520     Tak zjednoczona zabawą i trudem,
                  Osłoda smutku, spólniczka wesela,
                  Nie tylko łoże i serce podziela,
                  Lecz myśli jego i władzę nad ludem.
                  Wojny i sądy i tajne układy
                  Częstokroć od jej zależały rady -
                  Acz innym rzecz ta nie była świadoma,
                  Bo księżna, wyższa nad żon prostych rzędy,
                  Które, zbyt rade, że panują doma,
                  Chciałyby z tym się popisować wszędy, -
        530     Owszem, cudzemu pilnie kryła oku,
                  Z jaką potęgą w sercu męża władnie;
                  Nawet baczniejsi i bliżsi jej boku
                  Na prędko mogli zbadać i nie snadnie.

                  Mimo to Rymwid mądry odgadywał,
                  Gdzie mu jedyne pozostało wsparcie;
                  Szedł więc i księżnej wynurzył otwarcie
                  Wszystko, co widział i co przewidywał,
                  Jaka stąd dawnym zwyczajom obraza,
                  Książęciu hańba, narodowi skaza.

        540     Mocno Grażynę wieść nowa uderzy,
                  Lecz, panią swojej będąc postaci,
                  Udaje wrzekomo, iż temu nie wierzy,
                  Pokoju w głosie i w twarzy nie traci.
                  "Nie wiem ja - rzekła - czyli nad rycerzy
                  Więcej u pana słowo niewiast płaci:
                  To wiem, że sobie sam radzi roztropnie;
                  Wiem jeszcze lepiej; co uradzi, dopnie.
                  Wreszcie, jeżeli nagła gniewu flaga
                  Doczesną burzę w sercu jego wzbudzi,
        550     Jeśli niekiedy, lotem młodych ludzi,
                  Chęć swą nad słuszność lub nad możność wzmaga:
                  Zostawmy, niech czas i cicha uwaga
                  Rozjaśni myśli, zapały przystudzi,
                  Pierzchliwe słowa niepamięć pogrzebie -
                  Tymczasem drugich nie twóżmy i siebie!"

                  - "Wybaczaj, księżno! O, nie są to słowa,
                  Co z ust w gorącej pryskają godzinie,
                  Których, zagasłych, pamięć nie dochowa;
                  Nie jest to zamiar, który w plątaninie
        560     Chęci niewczesnych rodzi myśl jałowa,
                  Który, jako dym, zamroczy i zginie.
                  Ten dym strasznego zwiastunem wybuchu!

                  Nie dzisiaj jestem przy pańskiej osobie:
                  Od lat dwunastu znał mię wiernym sługą;
                  Przecież na pamięć nie przywiodę sobie,
                  By ze mną mówił tak szczerze, tak długo.
                  Odkładać próżno; co rozkazał, zrobię.
                  Bo już rozkazał, bym przed gwiazdą drugą
                  Zgromadził wojska nad grób Peresieka;
        570     Noc będzie widna, droga niedaleka".

                  - "Co słyszę! Jutro? Biada mojej głowie!
                  Nie chcę, ażeby po Litwie gadano,
                  Że brat na bratnie następował zdrowie,
                  Wziął gardło, lub dał za Grażyny wiano!
                  Pójdę i w pierwszej z książęciem rozmowie...
                  Owszem, dziś idę, chociaż już nierano...
                  Wprzód, niźli nocną świt opędzi rosę,
                  Tuszę, iż dobrą odpowiedź przyniosę".

                  Żegnają siebie po tym rozhoworze,
        580     A w jedno miejsce dążyli oboje:
                  Księżna, i chwili nie bawiąc w komorze,
                  Spieszy w gmach pański przez tajne pokoje -
                  Rymwid, nie bawiąc i chwili na dworze,
                  Spieszy krużgankiem i - w pańskie podwoje
                  Że nie śmiał wstąpić - na progu usiada,
                  Szczeliną patrzy i ucha dokłada.

                  Niedługo czekał. Klamka zaszeleści,
                  Z ubocznych progów mignie postać w bieli.
                  "Kto?" - woła książę, zerwał się z pościeli -
        590     "Kto?" - "Ja" - odpowie znany głos niewieści.
                  Potem coś dłużej rozmawiać zaczęli,
                  A chociaż Rymwid domyślał się treści,
                  Głosu nie złowić, bo, w echo wplątany,
                  Połknęło miejsce, lub odbiły ściany.

                  Rozmowa coraz żwawsza i zmieszana,
                  Coraz zwolniała, coraz trudniej słychać,
                  Częściej głos pani, bardzo rzadko pana;
                  Milczał, niekiedy zdawał się uśmiechać.
                  Nakniec księżna padła na kolana -
        600     Wstał, nie wiadomo: podnieść, czy odpychać -
                  Kilka słów potem wymówił goręcej,
                  A potem milczał i nie mówił więcej.
                  I było cicho. Znowu postać w bieli
                  Przemknie się ku drzwiom, klamką zaszeleści;
                  Czy uprosiła, czy się nie ośmieli
                  Prosić do dłużej - już w swój gmach niewieści
                  Odeszła księżna. Książę do pościeli
                  Wrócił, legł. Cicho - i widać z tej cisze,
                  Że go sen twardy wprędce ukołysze.

        610     Rymwid daremnie jeszcze chwilę badał -
                  Odszedł nareszcie i w lewym balkonie
                  Giermka obaczy, który z Niemcy gadał.
                  Słucha ciekawie, lubo ku tej stronie
                  Nie szła rozmowa i wiatr ją okradał;
                  Wtem giermek ręką ukazał ku bronie...
                  Coby oznaczał, Rymwid łacno zgadał.
                  Strasznie to pychę Krzyżaków ubodło:
                  Zbiegł, chwycił konia, poskoczył na siodło,
                  "Przysięgam - wrzeszcząc - gdybym nie był posłem,
        620     Przysięgam na ten krzyż, komtura znamię,
                  Iż za obelgę, którą dziś poniosłem,
                  Prędkoby zemstę znalazło to ramię!
                  Między monarchy na poselstwach wzrosłem -
                  Ni przy cesarskiej, ni papieskiej bramie
                  Nie spotkało mię, co u twego panka:
                  Pod gołym niebem doczekać się ranka,
                  Iść precz, za czyim - za giermka rozkazem!
                  Ale ostrzegam, że nas nie ułowi
                  Pogański wykręt i nie minie płazem!
        630     Wołać nas wrzakomo przeciw Witołdowi,
                  A potem wspólnym otoczyć żelazem!
                  No, obaczymy, czy Witołd odbije
                  Ten miecz, zanadto waszej bliski szyje!

                  Powiedz książęciu, jeśli nie dowierza,
                  Sam niechaj spyta, powtórzyć gotowym,
                  Choć razy dziesięć tymże samym słowem,
                  Teraz i zawsze - bo ze słów rycerza
                  Nic nie wyrzucić, jak ze słów pacierza!
                  A, com rzekł usty, prawicą dowiodę.
        640     Jama, którąście pod nami kopali,
                  Na waszą własną wykopana szkodę,
                  Dziś jeszcze, jeszcze tej nocy się zwali,
                  Tak, jakem Ditrich Halstark von Kniprode,
                  Komtur Zakonu! - Za mną knechty, dalej!"

                  Zaczekał jednak. Lecz po krótkiej zwłoce,
                  Gdy nic nie słyszał, bramą w pole goni;
                  Kiedy niekiedy zbroja zamigoce,
                  Kiedy niekiedy słychać rżenie koni;
                  Coraz znikają w dali i w pomroce,
        650     Las ich nakoniec i góra zasłoni.

                  "Jedźcie szczęśliwie! Bodaj wasza noga
                  Nigdy w litewskiej nie postała ziemi!" -
                  Rzekł Rymwid, patrząc z uśmiechem za niemi. -
                  "Dzięki o księżno! Jaka zmiana błoga,
                  Jak niespodziana! Proszę teraz, kto tu
                  Pochlebi sobie, że zna serce cudze?
                  Ów głos gniewliwy, owa postać sroga -
                  Słowa wiernemu nie dał wyrzec słudze!
                  Ptaszego, zda się, chciał pożyczyć lotu,
        660     By spaść co prędzej na Witołda głowę -
                  Wtem oręż, zmusza do powrotu!...
                  Nie dziw zapomniał starzec siwobrody,
                  Że księżna piękna a Litawor młody!"

                  Tak mówiąc z sobą, wzniósł do góry oczy -
                  Może się lampka za kratą ukaże...
                  Napróżno patrzył: ciemność okna mroczy -
                  Wraca więc znowu i na ganek kroczy,
                  Azali książę wołać nie rozkaże.
                  Napróżno czekał, zapytywał straże;
        670     Zbliża się ku drzwiom: w pokoju noc cicha,
                  A książę dotąd snem twardym oddycha.

                  "Cuda prawdziwe! Nie odgadnę cale,
                  Jakim dziś wszystko idzie u nas torem:
                  Niedawno wołał w największym zapale,
                  Rozkazał wojsko zgromadzić wieczorem,
                  A sam śpi dotąd? Miał wyciągnąć rano,
                  Stoją rycerze od Niemców wezwani -
                  A Niemcom z niczym odjechać kazano?
                  Któż zaniósł rozkaz? Oto giermek pani!...

        680     Ile z wczorajszej wróżyłam rozmowy...
                  Wprawdzie żadnegom nie słyszał wyrazu,
                  Lecz długie prośby, głos pana surowy...
                  Miałabyż księżna pomimo rozkazu
                  Ważyć się sama aż na krok takowy,
                  Ufna potędze niewieścich pieścideł?...
                  Lękam się bardzo, aby tego razu
                  Zbytniej śmiałości nie puściła skrzydeł...
                  Prawda, iż nieraz poczynała śmiele -
                  Lecz to byłoby więcej, niż za wiele!"

        690     Dalsze rozmowy przerwał mu posłaniec,
                  Którym wszedł cicho i z daleka mruga -
                  Więc oba śpieszą w zamku lewy kraniec;
                  Stamtąd krużgankiem zbiegła księżnej sługa,
                  Wprowadza i drzwi za sobą zamyka.

                  "Radco sędziwy, niedobrze się dzieje,
                  Ale rozpaczy oddać się nie godzi;
                  Jeśli nas dzisiaj zawiodły nadzieje,
                  Szczęśliwsze jutro może wynagrodzi.
                  Bądźmy cierpliwi; nie robić hałasu
        700     Między żołnierstwem i dworską gawiedzią!
                  Posły odprawim do innego czasu,
                  Ażeby książę nagłą odpowiedzią
                  Nie przyrzekł Niemcom, póki zemstą płonie,
                  Coby rad cofnąć, gdy z gniewu ochłonie.

                  Ty się nie lękaj! Jakkolwiek wypadnie,
                  Zamiarom pana nic się nie uszkodzi.
                  I potem wojsko może zwołać snadnie,
                  Jeżeli czas mu serca nie ochłodzi.
                  Dzisiaj miał jechać, ale, wyznam szczerze,
        710     Ja tak kwapionej wyprawie nie wierzę.
                  Ledwie w domowe powrócony progi,
                  Wczora zaledwie z piersi złożył zbroje,
                  Z dalekiej jeszcze nie wytchnąwszy drogi,
                  Miałżeby znowu dziś ruszać na boje?"

                  - "Co słyszę, księżno? Ty mówisz o zwłokach?
                  Jak cię, niestety, rachuba omyli!
                  Już jest za późno, już po tylu krokach
                  Nie będzie czekał godziny, pół chwili!
                  Wreszcie obaczym...Lecz wprzód chciałbym wiedzieć,
        720     Jak przyjął książę wczorajszą namowę?" -
                  Grażyna właśnie miała odpowiedzieć,
                  Gdy ich zdarzenie pomieszało nowe.

                  Tętent jezdnego słychać na dziedzińcu,
                  Zdyszany giermek dopada komnaty,
                  Przynosi wieści od litewskiej czaty,
                  Która, po lidzkim biegając gościńcu,
                  Teraz od Niemca dostała języka,
                  Że wódz krzyżaków jazdą z lasu ruszył,
                  A za nią knechtów i obóz pomyka -
        730     I że przed świtem, jak czatownik tuszył
                  I jak niemieckie wyznawały brańce,
                  Chce miasto ubiec i szturmować szańce.

                  Niechaj więc Rymwid wraz do pana skoczy,
                  By go przebudzić i prędko rozsadzić,
                  Czyli na polu Niemcom zajrzeć w oczy.
                  Czatownik radzi, abyśmy się skradali
                  Do nich z ubocza, bo są niedaleko;
                  Wprzód, nim się knechty z działami przewleką,
                  Abyśmy z nagła na lud jezdny padli;
        740     Tak zapędzonym na chrapy i rowy,
                  Łacno rajtarom i bratom łby zmieciem.
                  Potem fussknechtów wziąwszy pod podkowy,
                  Do szczętu plemię jaszczurze wygnieciem. -

                  Mocno Rymwida dziwi ta nowina,
                  Daleko mocniej dziwi się Grażyna.

                  "Giermku - zawoła - kędyż są posłowie?"
                  Umilknął giermek, a niepewne lice
                  I pytające topiąc w niej źrenice:
                  "Co słyszę, księżno? - zdumiony odpowie -
        750     Alboż o własnym zapomniałaś słowie?
                  Niedawno, kiedy piały drugie kury,
                  Samaś mi rozkaz książęcy przyniosła,
                  Ażebym biegał co prędzej do posła
                  I wyprawił go przed świtem za mury!"

                  "Tak" - rzecz księżna, twarz odwraca zbladłą,
                  Lecz pomieszanie, widne w jej osobie,
                  Do ust wyrazy nieporządne kładło -
                  "Tak, prawdę mówisz, przypominam sobie...
                  Jakże to wszystko z głowy mi wypadło!
        760     Biegnę - nie, stójmy - albo, wiem, co zrobię..."
                  Stanęła, milczy, przymkniona powieka,
                  Czoło pochyłe, w którym się przebija
                  Jakaś myśl, jeszcze ciemna i daleka,
                  W niepewnych rysach okaże się, mija
                  I znowu wschodzi, całą twarz obleka...
                  Dojrzewa zamiar, staje się wyrokiem...
                  Już umyśliła, postąpiła krokiem.

                  "Tak jest, raz jeszcze idę budzić męża...
                  Wojsko niech zaraz w drogę się wybiera!
        770     Ty, giermku, rozkaż osiodłać hestera
                  I wynieść resztę pańskiego oręża!
                  Wszystko to ma być natychmiast gotowe!
                  Przykazuję wam imieniem książęcia,
                  Odpowiedź, starcze, wkładam na twą głowę.
                  Jaki cel, kędy mierzą przedsięwzięcia,
                  Nie gadać, ani pytać do poranku!
                  Idźcie i pana czekajcie na ganku!"

                  Wybiegła, drzwiczki za sobą zatrzasła.
                  Wybiega Rymwid, a myśli po drodze:
        780     "Gdzie idę? po co? Wszak wojska i wodze
                  Już zgromadzone, już wydane hasła!"
                  Odetchnął tedy, zwolnił nieco kroku,
                  Stanął z nagiętym ku ziemi obliczem
                  I, myśląc długo, nie myślał o niczem,
                  Bo w mnogich zdarzeń i wnioskach natłoku
                  Myśli samopas plączą się bezwładnie,
                  Ani ich rozum znużony owładnie.

                  "Próżno tu czekam. Już bliski poranek -
                  Wkrótce się cała zagadka rozwiąże.
        790     Musze z nim mówić, śpi, czy nie śpi książę".
                  Więc stąpał prosto na pałacu ganek.
                  A wtem się z lekka rozwarły podwoje -
                  Litawor wyszedł sam jeden do sieni.
                  Szatę miał, w jaką stroi się na boje,
                  Całą od sutej błyszczącą czerwieni;
                  Głowę pod hełmem, piersi miasto zbroje
                  Pancerz obwijał z żelaznych pierścieni,
                  W lewicy tarczę mniejszego obłęku,
                  A pas od miecza na prawym niósł ręku.

        800     Gniewem lub troską zdał się kołatany,
                  Nierównym stąpał i niepewnym krokiem;
                  Gdy się zbliżyły rycerze i pany,
                  Uczcić łaskawym nie raczył ich okiem.
                  Drżący z rąk giermka wziął łuk i kołczany,
                  Miecz nawet zwiesił ponad prawy bokiem,
                  A chociaż wszyscy omyłkę widzieli.
                  Przestrzegać pana nikt się nie ośmieli.

                  Już zstąpił z ganku, już chorągiew złota,
                  Wzniesiona, pocznie na dzień krwawy świtać -
        810     Już dosiadł konia, już przyboczna rota
                  Miała go wrzaskiem i trąbami witać -
                  Lecz dał znak ręką, aby zamknąć wrota,
                  Jechać w milczeniu i o nic nie pytać,
                  A pacholiki i nadworne sługi
                  Aż za most wywiódł na dziedziniec drugi.

                  Stąd nie gościńcem puścili rumaki,
                  Ale, na pewno skręcając się dołem,
                  Przepadli między kurhany i krzaki,
                  Znowu ku drodze nawracając kołem.
        820     Wąwóz ciemnymi wiedzie ich zatoki,
                  Ścienione coraz rozsuwają boki.

                  Jest od przykopów miejskich tak daleka,
                  Jako niemieckiej broni grzmot doniesie,
                  Mała, zaledwie znana komu rzeka,
                  Wąskim korytem błądząca po lesie;
                  Ku drodze jednak coraz szerzej ścieka,
                  Gubiąc się w wielkim jeziora okresie;
                  Puszcza okrywa z boków jej zwierciadła,
                  A z przodu góra wyniosła usiadła.

        830     Tam, gdy litewskie wymknęły się roty,
                  Ujrzą śród góry przy blasku księżyca
                  Zbroje, chorągwie, szyszaki i groty.
                  Błsynęło, zagrzmi na hasło rusznica;
                  Sypią się męże, ściskają się roty,
                  Murem krzyżacka stanęła konnica.

                  Tak w noc miesięczną wyglądają świetnie
                  Na czole Ponar zasadzone bory,
                  Gdy z nich oskubie wicher szaty letnie,
                  A rosa, jasne wieszając bisiory,
        840     Nagle się mrozem w szron perłowy zetnie;
                  Błędnym przechodniom zdają się u wnijścia
                  Lasy ze srebra, a z kryształu liścia.

                  Ten widok gniewny w książęciu poduszcza.
                  Skoczył z wyniosłym nad głową żelazem -
                  Wali się zbrojna w ślady jego tłuszcza,
                  Ale się wodze dziwią, że tym razem
                  Wojsko bez sprawy ladajako puszcza,
                  Ani ich zwykłym ostrzeże rozkazem,
                  Kędy sam myśli na czele ugodzić,
        850     A jakie skrzydła odda im przywodzić.

                  Więc Rymwid, pańską zastępując wolę,
                  Obiega hufy, szykuje śród drogi,
                  Wklęsłe ku górze ściskając półkole,
                  Pancernych w środek, łuczników na rogi:
                  Tak zawsze Litwa zwykła stawić pole.
                  Warknęły struny, świsnęła strzał chmura...
                  "Jezus! Marya! Naprzód! Hop hop, ura!"

                  Dopieroż, drzewca ułożywszy w toku,
                  Zerwą się bliżej - pierś na pierś uderzy...
        860     Zacóż wydarła potomnemu oku
                  Noc i zwycięstwa i klęski rycerzy?
                  Swoi i cudzy zmieszani w natłoku -
                  Zewsząd szczęk razów, wrzask, chrzęsty pancerzy, -
                  Pryskają bronie, lecą hełmy, głowy -
                  Co miecz oszczędza, druzgocą podkowy.

                  Książę, jak skoczył, tak goni na czele,
                  Ani się jeden między tłumem boi;
                  Znają czerwony płaszcz nieprzyjaciele,
                  Poznali godła na hełmie i zbroi:
        870     Cofa się, walcząc, nieśmiała gromada -
                  Zwycięzca pędzi i na karki wsiada.

                  Lecz któryż z bogów siłę w nim osłabił?
                  Cóż stąd, że zbiegłych natarczywie goni?
                  Cóż stąd, że bije? - Nikogo nie zabił!
                  Bezwładna szabla po pancerzach dzwoni,
                  Albo się zwija, odbita żelazem,
                  Albo uchybia, albo idzie płazem.

                  Czując Krzyżacy tak słabe natarcie,
                  Odzyszczą serce; z okropnym hałasem
        880     Nawrócą czoła, potkną się zażarcie
                  I gęstych włóczni otoczą go lasem;
                  Czy przelękniony, czy splątany w tłumie,
                  Brać ich na szable i tarcze nie umie.

                  Trudno mu było całą unieść szyję:
                  Krzyżactwo zewsząd kole, strzela, siecze;
                  Wtem huf litewski nawałę rozbije,
                  Biorąc go między puklerze i miecze:
                  Ten słabe razy swoimi poprawia,
                  A ten od cudzych razów go zastawia.

        890     Już noc pierzchała, już różane włosy
                  Zorza na wschodnim roztacza obłoki -
                  Bitwa wre dotąd, ślepe lecą ciosy,
                  Ni w tył, ni naprzód nie ruszono kroku,
                  A bóg zwycięstwa, przyszłe ważąc losy,
                  Równy krwi ciężar stąd i zowąd bierze,
                  I szala dotąd w równej stoi mierze.

                  Tak ojciec Niemen, mnogich piastun łodzi,
                  Gdy Rumszyskiego napotka olbrzyma,
                  Wkoło go mokrym ramieniem obchodzi,
        900     Dnem podkopuje, pierś górą wydyma;
                  Ten, natarczywej biorąc się powodzi,
                  Na twardych barkach gwałt jej dotąd trzyma,
                  Ani się ruszy skała, w piasek wryta,
                  Ani jej rzeka ustąpi koryta.

                  Krzyżactwo, długiej niecierpliwe bitwy,
                  Na wierzchu góry stojący odwodem, Ostatni hufiec
                  pędzą w środek Litwy:
                  Komtur ich wiedzie, sam uderza przodem,
                  A zmordowanych długimi gonitwy
        910     Gdy naparł świeżym i dzielnym narodem,
                  Łamią się szyki, krzyżactwo zwycięża.
                  Wtem z góry zagrzmiał straszliwy głos męża...

                  Ku niemu wszystkich podnoszą się oczy:
                  Stoi na koniu, a, jako rozwiodła
                  Szeroko cienie sterczących warkoczy
                  Na śnieżnej górze wybujała jodła,
                  Tak go szeroki płaszcz dokoła mroczy -
                  Czarny płaszcz, czarny koń i hełm i godła.
                  Trzykroć zawołał, zleciał nakształt gromu,
        920     Nie wiedzieć, za kim, albo przeciw komu.

                  Dobiega Niemców między tłumem tonie.
                  Bitwy nie ujrzysz, ale zgiełk i jęki
                  Dają odgadnąć w jakiej walka stronie
                  I jak straszliwy piorun jego ręki:
                  Tam szyszak zniknie, ówdzie sztandar padnie...
                  Tłoczy się hufiec, miesza się bezwładnie.

                  Jako, leśnicy gdy sosny lub dęby
                  Sieką wzdłuż puszczy, słychać łoskot w dali,
                  Jęczą topory, chrobocą pił zęby,
        930     Kiedy niekiedy wierzchołek się zwali,
                  Nakoniec, między wyciętymi zręby,
                  Ujrzysz i mężów i błyskanie stali -
                  Takie wysiekłszy środkiem Niemców łomy,
                  Darł się ku Litwie rycerz nieznajomy.

                  Śpieszaj, rycerzu, ożywić duch męski,
                  Krzepić słabnących! Spieszaj, jeszcze pora!
                  Litwini bliscy ostatecznej klęski:
                  Dzid i puklerzów warowna zapora
                  Już rozłamana, sam komtur zwycięski
        940     Po całym polu szuka Litawora:
                  On się nie kryje - oba konie bodą,
                  Wkrótce śmiertelny pojedynek zwiodą.

                  Litawor szablę wynosi do cięcia,
                  Komtur dał ognia z piorunowej broni...
                  Zadrżą Litwini, pojrzą na książęcia -
                  Niestety, szabla wypadła mu z dłoni,
                  Cugle z słabego wyciekły ujęcia;
                  Już pod szyszakiem nie dotrzyma skroni,
                  Spływając z siodła, już się bokiem chyli,
        950     Kiedy mu swoi na pomoc skoczyli.

                  Jęknął mąż czarny, a - jak czarna chmura,
                  Ryknąwszy, błyśnie piorunowym gradem -
                  Z taką szybkością leci na komtura.
                  Zaledwie pierwszym zwarli się napadem,
                  Pojrzeć - aliści komtur już pod koniem,
                  A rycerz bieży i tratuje po nim!

                  Gdzie obskoczyły książęcia dworzany,
                  Przybiega, chwyta, rwie pancerza węzły,
                  Ostrożnie zdziera blach zafarbowany,
        960     Wyśledza postrzał, głęboko ugrzęzły.
                  Wtem krew na nowo wytrysnęła z rany -
                  Ból zemdlonego do zmysłów przywoła;
                  Otwiera oczy, spoziera dokoła
                  I znowu wciska na oczy przyłbicę;
                  Z gniewem żołnierze i sługi odpycha,
                  A Rymwidowi ściskając prawicę:
                  "Już jest po wszystkim, starcze - mówi z cicha -
                  precz mi od piersi, szanuj tajemnicę!
                  Ratunek próżny, wkrótce umrzeć muszę...
        970     Wieźcie do zamku, tam wyzionę duszę!"
                  Rymwid szerokie oczy w nim utopił -
                  Ledwie śmie wierzyć, od zmysłów odchodzi,
                  Upuszcza rękę, którą łzami kropił,
                  Dreszcz kości wstrząsa, pot mu czoło chłodzi.
                  Teraz poznaje głos, nieznany wczora -
                  Niestety, nie był to głos Litawora!

                  Tymczasem rycerz upuszczone wodze
                  Starcowi wręczył, sam do pana skoczył -
                  Rumaki każe nawrócić ku drodze,
        980     Chwiejącego się ramieniem otoczył,
                  Składa na piersiach, krew dłonią zaciska -
                  Dał znak, samotrzeć pędzą z bojowiska.

                  I zbliżają się pod okopy grodu.
                  Zaszli im drogę ciekawi mieszkańce;
                  Ci, bodąc konie, przez tłumy narodu
                  W milczeniu śpieszą na zamkowe szańce,
                  A skoro wpadli, uchylono zwodu.
                  Rycerz strażnikom przykazuje srogo,
                  Ni tam, ni za się nie puszczać nikogo.
        990     Wnet z resztą hufców ciągną bojownicy,
                  A, choć wygrali tak poważne pole,
                  Mała stąd radość była po stolicy:
                  Ból serca ścisnął, żałoba na czole.
                  Każdy się pyta, troskliwie o pana,
                  gdzie jest, czy żyje, jak głęboka rana?

                  Nikt nie był w zamku, nikt o niczym nie wie:
                  Podjęto mosty i zemkniono zwory.
                  Tymczasem w fosę, między gęste krzewie,
                  Schodzą trabanci z piłami, z topory,
        1000    Sieką chróst, walą topole, modrzewie,
                  A ociosane pnie, gałęzie, wiory
                  Toczą na barkach i wozach do miasta;
                  Na taki widok żal i postrach wzrasta.

                  Kędy świątynie miał władca pioruna
                  I bóg, co wichrem niepogodnym srebrnoruna
                  Codziennie krwawi poświęcone zgliszcze -
                  Tam stos ogromny kładą pod obłoki,
                  Dwudziestem sążni długi i szeroki.

                  W środku dąb sterczał, a pod dębem stoi
        1010    Niemiecki braniec na dzielnym rumaku,
                  Z orężem, w hełmie i zupełnej zbroi,
                  Trzykroć łańcuchem przykuty do haku;
                  Wódz to krzyżacki, co był posłem wprzody,
                  Zabójca księcia, Diterich z Kniprody.

                  Biegą mieszczanie, rycerze, kapłany -
                  Czekają końca, zgadywać nie śmieją;
                  Każdy, zarówno w myślach kołysany
                  Między bojaźnią, żalem i nadzieją,
                  W zamek smutnymi poziera oczyma,
        1020    A słuch na wieści wyprężony trzyma.

                  Przecież i trąba ozwała się z wieży
                  I most opada i wolnymi kroki
                  Rusza się orszak w żałobnej odzieży,
                  Niosąc na tarczach bohatera zwłoki;
                  Przy nich łuk, włócznia, miecz i sajdak leży,
                  Wkoło purpurą świeci płaszcz szeroki -
                  Książęce stroje; lecz nie widać lica,
                  Bo je spuszczona zawarła przyłbica.

                  To on, to książę, wielkiego pan kraju,
        1030    Mąż dużej ręki! Kto mu rówien będzie.
                  Czy gromić Niemiec i hordy Nogaju,
                  Czy lud na słusznym rozsadzać urzędzie?
                  Panie nasz, zacóż dawnego zwyczaju
                  Nie widać w twoim pogrzebnym obrzędzie?
                  Nie tak albowiem starożytność święta
                  Czciła twe przodki, litewskie książęta.

                  Zacoż do nieba nie idzie za tobą
                  Twój giermek, każdej nieodstępny drogi.
                  I z próżnym sidłem, okryty żałobą
        1040    Towarzysz pola, koń jelenionogi,
                  I sokół i psy, co wiatr pyskiem sieką,
                  I drugie, z pyskiem wietrzącym daleko?

                  Szemrała gawiedź - Rycerze na stosie
                  Składają ciało, mleko i miód leją -
                  Przy długiej trąby i fletni odgłosie
                  Śmiertelne pieśni wajdeloci pieją.

                  Starszy pochodnię wziął i nóż ofiarny...
                  "Stójcie!" - Stanęli. - Nadjechał mąż czarny.
                  "Któż on? - pytają wszyscy. - Któż on taki?"
        1050    Poznało wojsko: on na polu wczora,
                  Kiedy litweskie złamano orszaki
                  I obstąpiono zewsząd Litawora,
                  Przypadł, odwagę stygnącą zapalił,
                  Niemców wysiekał, komtura obalił.

                  Tyle o czarnym rycerzu wiedziano;
                  Dziś w tymże płaszczu, na tymże rumaku...
                  Lecz po co przybył? Skąd ród? Jakie miano?
                  Stójcie i patrzcie! Uchyla szyszaku,
                  Uchyla twarzy... On! Litawir! Książę!
        1060    Dziw nagły zmysły i mowę zabiera -
                  Nakoniec radość skrzepły głos rozwiąże.
                  Opłakanego widząc bohatera,
                  Wrzasną i klasną, wrzask o gwiazdy bije:
                  "Litawor żyje! Książę, pan nasz żyje!"

                  Stał i ku ziemi dzierżał lice blade -
                  Hałas grzmi jeszcze, powtarzany echem.
                  Zwolna wzniósł czoło, obejrzał gromadę,
                  Za okrzyk lekki dziękując uśmiechem.
                  Nie był to uśmiech, co, z serca poczęty,
        1070    Rozjaśni lica i w oczach zaświeci -
                  Ale, jakoby gwałtem przyciągnięty,
                  Usiadł na ustach i wkrótce uleci:
                  Tyle dodaje smutnej twarzy wdzięku,
                  Ile kwiat w bladym nieboszczyka ręku.

                  "Zapalcie zgliszcze!" - Palą - ogień bucha.
                  A książę dalej: "Wiecie-li wy, czyje
                  Zwłoki na stosie giną?" - Cichość głucha -
                  "Niewiasta, choć ją męska zbroja kryje.
                  Niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha!
        1080    Ja się zemściłem, lecz ona nie żyje!"
                  Rzekł, bieży na stos, upada na zwłokach,
                  Ginie w płomieniach i dymu obłokach.                  EPILOG WYDAWCY

                  Czytelniku! Jeżeliś przepatrzył cierpliwie
                  I nie rad snać do końca, czemu się nie dziwie.
                  Bo w żmudnym zaplątaniu gdy wątku się schwyta
                  Podrażniona ciekawość gniewa się niesyta,
                  Za co książę sam został, a wyprawił żonę?
                  Za co śród boju przyniósł niewczesną obronę?
        1090    Czy księżna własną wolą zastąpiła męża?
                  Przecz Litwawor na Niemce jął się od oręża?...
                  Dostatnich odpowiedzi napróżnobyś badał.
                  Wiedzże, że autor, co te historyje składał,
                  Ile widział lub słyszał (był naonczas w mieście),
                  To pokrótce spisawszy, zamilczał o reszcie,
                  Nie mogąc prawdy zmacać i na jaw wysadzić,
                  A nie chcąc fałszywymi domysłami zdradzić.
                  Gdy umarł, jam rękopis wziął po nieboszczyku,
                  A sądząc, iż rad będziesz, miły czytelniku.
        1100    Kiedy z ukrycia wyjdą na publiczne oczy,
                  I koniec się, jakkolwiek przycięty, dotoczy,
                  Pytałem Nowogrodzian, ludzi godnych wiary,
                  Ale żaden nie wiedział, jeno Rymwid stary;
                  I ten, jak stary, prędko rozstał się z żywotem,
                  A póki żył, nikomu nie powiadał o tym,
                  Snać w przysiędze uwiązan albo obietnicy.
                  Szczęściem, był drugi człowiek świadom tajemnicy,
                  Giermek księżnej, pod onczas we dworcu przytomny;
                  Ten jako człowiek prostak, mniej w języku skromny,
        1110    Gadał, a jam spiskował, wiedząc, iż powieści
                  Wiążą się do podanej od autora treści.
                  Czyli całkiem prawdziwe - trudno dać porękę,
                  A, kto o fałsz pomówi, nie wyzwę na rękę,
                  Bo tu nic zgoła własną nie nadstarczam głową,
                  A, com z giermka usłyszał, oddam słowo w słowo.
                  Giermek zaś tak powiadał:
                  "Księżna, sfrasowana,
                  Długo błagała męża, padłszu na kolana,
                  Ażeby na kark Litwie nie zwał nieprzyjaciół,
        1120    Ale on tak się w gniewie uporczywy zaciął,
                  I jej prośby z szyderczym słuchając obliczem,
                  "Nie" i "nie" - odpowiadał i odprawił z niczem.
                  Sądziła go przekonać łacniej w innym czasie;
                  Rozkazała posłańców zatrzymać w tarasie,
                  Lub za mury wyprawić. Wyprawiłem cicho.
                  Zbłądziliśmy oboje - a stąd całe licho.
                  Bo komtur, odpowiedzią twardą zagniewany,
                  Miasto posiłków, niesie ogień i tarany.
                  Kiedy o tej nowinie uwiadomił panią,
        1130    Biegła znowu do męża - jak z daleka za nią. -
                  Weszliśmy; ciemno było w komnacie i głucho:
                  Książę strudzony zasnął na oboje ucho.
                  Stanęła podle łoża, lecz nie śmiała budzić,
                  Czy nie chcąc darmo prosić, czy sennego trudzić.
                  Ale w rychle na obrot rzuciła się nowy:
                  Bierze szablę, książęciu leżącą u głowy -
                  Pancerz kładzie, mężowski płaszcz na piersiach
                  zwiesza
                  I, lekko drzwi przymknąwszy, na ganek pośpiesza,
        1140    Mnie srogo zakazuje o niczym nie gadać.
                  Koń już był siodłany. Kiedy miała wsiadać
                  Szabli nie obaczyłem przy jej lewym boku:
                  Zapomniała przypasać, lub zgubiła w mroku.
                  Biegnę, szukam, powracam - aż zamknięto wrota;
                  Patrzę oknem - niestety, już za bramą rota;
                  Strach mię ścisnął jakobym obrzucan żarzewiem,
                  Myślę, pocę się, kręcę, co mam począć, nie wiem.
                  Widać blask i grzmot działa rozlega się wdali:
                  Zrozumiałem, że z Niemcy bitwę zagajali.
        1150    Wkrótce Litawor, czyli dosyć mając spania,
                  Czy zbudzony łoskotem, zerwał się z posłania,
                  Woła, klaszcze i woła; ja, drżący ze strachu,
                  Wsunąłem się na klęczkach w ciemny zakąt gmachu;
                  Widziałem, jako szukał oręż i zbroje,
                  Kołatał we drzwi, skoczył na księżny pokoje,
                  Wrócił, wyłamał rygle, wyleciał na ganek.
                  Ja do okna (a już się zbierało na ranek) -
                  Książę spoziera wkoło i nastawia uszy
                  I krzyczy, ale w zamku nie ma żywej duszy.
        1160    Potem na dół, jakoby nieprzytomny sobie,
                  Skoczył, gdzie stały jego rumaki przy żłobie -
                  Wyjechał ku okopom, wstrzymał się u wałów,
                  Słuchał, skąd zgiełk uderza, skąd ogień postrzałów,
                  A wypuściwszy wodze, lotem błyskawicy
                  Przez dziedziniec, most, bramę pędzi ku stolicy.
                  Ja z okna patrzę, czekam niecierpliwie końca...
                  Wszystko ucichło, zgasło koło wschodu słońca.
                  Wraca Litawor, Rymwid - i Grażyna, z łęku
                  Wysadziwszy omdlałą, dźwigali na ręku.
        1170    Strach wspomnieć! Kędy stapią krwawy strumień
                  W pierś ciężko zaraniona i skonania bliska [pryska.
                  Padła niema, to nogi ściskając książęce,
                  To załamane k'niemu wyciągając ręce:
                  "Przebacz, mężu mój! Pierwsza i ostatnia zdrada!"
                  Książę płacze, podnosi - zemdlona upada -
                  Skonała. - Wstał i odszedł i rękami oczy
                  Zakrył i stał. - Ja wszystko widziałem z uboczy,
                  A gdy z Rymwidem jęli kłaść na łoże ciało,
                  Umknąłem. - Wiecie wszyscy, co się dalej stało."

        1180    Tyle on giermek gadał, pod sekretem zrazu,
                  Lecz ze śmiercią Rymwida minął strach zakazu
                  (Bo Rymwid wzbronił o tym przed ludem rozplatać).
                  Wieść tłumiona poczęła coraz szerzej latać.
                  Dziś żadnego nie znajdziesz w nowogródzkiej gminie,
                  Coby ci nie zanucił piosnki o Grażynie;
                  Dudarze ją śpiewają, powtarzają dziewki,
                  I dotąd pole bitwy zwą polem Litewki.