Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Dziady cz.II - treść lektury


    DZIADY
    CZĘŚĆ II

GUŚLARZ - STARZEC PIERWSZY z CHÓRU - CHÓR WIEŚNIAKÓW I WIEŚNIACZEK - KAPLICA, WIECZÓR

     

            There are more things in Heaven and Earth,
            Than are dreamt of in your philosophy.
            Shakespeare

            Są dziwy w niebie i na ziemi, o których
            ani śniło się waszym filozofom.

     

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Zamknijcie drzwi od kaplicy
    I stańcie dokoła truny;
    Żadnej lampy, żadnej świécy,
    W oknach zawieście całuny.
    Niech księżyca jasność blada
    Szczelinami tu nie wpada.
    Tylko żwawo, tylko śmiało.

    STARZEC
    Jak kazałeś, tak się stało.

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Czyscowe duszeczki!
    W jakiejkolwiek świata stronie:
    Czyli która w smole płonie,
    Czyli marznie na dnie rzeczki,
    Czyli dla dotkliwszej kary
    W surowym wszczepiona drewnie,
    Gdy ją w piecu gryzą żary,
    I piszczy, i płacze rzewnie;
    Każda spieszcie do gromady!
    Gromada niech się tu zbierze!
    Oto obchodzimy Dziady!
    Zstępujcie w święty przybytek;
    Jest jałmużna, są pacierze,
    I jedzenie, i napitek.

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Podajcie mi garść kądzieli,
    Zapalam ją; wy z pośpiechem,
    Skoro płomyk w górę strzeli,
    Pędźcie go z lekkim oddechem.
    O tak, o tak, daléj, daléj,
    Niech się na powietrzu spali.

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Naprzód wy z lekkimi duchy,
    Coście śród tego padołu
    Ciemnoty i zawieruchy,
    Nędzy, płaczu i mozołu
    Zabłysnęli i spłonęli
    Jako ta garstka kądzieli.
    Kto z was wietrznym błądzi szlakiem,
    W niebieskie nie wzleciał bramy,
    Tego lekkim, jasnym znakiem
    Przyzywamy, zaklinamy.

    CHÓR
    Mówcie, komu czego braknie,
    Kto z was pragnie, kto z was łaknie.

    GUŚLARZ
    Patrzcie, ach, patrzcie do góry,
    Cóż tam pod sklepieniem świeci?
    Oto złocistym pióry
    Trzepioce się dwoje dzieci.
    Jak listek z listkiem w powiewie,
    Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem;
    Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie,
    Jak aniołek igra z aniołkiem.

    GUŚLARZ I STARZEC
    Jak listek z listkiem w powiewie,
    Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem;
    Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie,
    Tak aniołek igra z aniołkiem.

    ANIOŁEK
    (do jednej z wieśniaczek)
    Do mamy lecim, do mamy.
    Cóż to, mamo, nie znasz Józia?
    Ja to Józio, ja ten samy,
    A to siostra moja Rózia.
    My teraz w raju latamy,
    Tam nam lepiej niż u mamy.
    Patrz, jakie główki w promieniu,
    Ubiór z jutrzenki światełka,
    A na oboim ramieniu
    Jak u motylków skrzydełka.
    W raju wszystkiego dostatek,
    Co dzień to inna zabawka:
    Gdzie stąpim, wypływa trawka,
    Gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek.
    Lecz choć wszystkiego dostatek,
    Dręczy nas nuda i trwoga.
    Ach, mamo, dla twoich dziatek
    Zamknięta do nieba droga!

    CHÓR
    Lecz choć wszystkiego dostatek,
    Dręczy ich nuda i trwoga.
    Ach, mamo, dla twoich dziatek
    Zamknięta do nieba droga!

    GUŚLARZ
    Czego potrzebujesz, duszeczko,
    Żeby się dostać do nieba?
    Czy prosisz o chwałę Boga?
    Czyli o przysmaczek słodki?
    Są tu pączki, ciasta, mleczko
    I owoce, i jagodki.
    Czego potrzebujesz, duszeczko;
    Żeby się dostać do nieba?

    ANIOŁEK
    Nic nam, nic nam nie potrzeba.
    Zbytkiem słodyczy na ziemi
    Jesteśmy nieszczęśliwemi.
    Ach, ja w mojem życiu całem
    Nic gorzkiego nie doznałem.
    Pieszczoty, łakotki, swawole,
    A co zrobię, wszystko caca.
    Śpiewać, skakać, wybiec w pole,
    Urwać kwiatków dla Rozalki,
    Oto była moja praca,
    A jej praca stroić lalki.
    Przylatujemy na Dziady
    Nie dla modłów i biesiady,
    Niepotrzebna msza ofiarna;
    Nie o pączki, mleczka, chrusty,-
    Prosim gorczycy dwa ziarna;
    A ta usługa tak marna
    Stanie za wszystkie odpusty.
    Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
    Że według Bożego rozkazu:
    Kto nie doznał goryczy ni razu,
    Ten nie dozna słodyczy w niebie.

    CHÓR
    Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
    Że według Bożego rozkazu:
    Kto nie doznał goryczy ni razu,
    Ten nie dozna słodyczy w niebie.

     

    GUŚLARZ
    Aniołku, duszeczko!
    Czego chciałeś, macie obie.
    To ziarneczko, to ziarneczko,
    Teraz z Bogiem idźcie sobie.
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha.
    Widzicie Pański krzyż?
    Nie chcecie jadła, napoju,
    Zostawcież nas w pokoju!
    A kysz, a kysz!

     

    CHÓR
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha.
    Widzicie Pański krzyż?
    Nie chcecie jadła, napoju,
    Zostawcież nas w pokoju;
    A kysz, a kysz!

    (Widmo znika)

     

    GUŚLARZ
    Już straszna północ przybywa,
    Zamykajcie drzwi na kłódki;
    Weźcie smolny pęk łuczywa,
    Stawcie w środku kocioł wódki.
    A gdy laską skinę z dala,
    Niechaj się wódka zapala.
    Tylko żwawo, tylko śmiało.

    STARZEC
    Jużem gotów.

    GUŚLARZ
    Daję hasło.

    STARZEC
    Buchnęło, zawrzało
    I zgasło.

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie;
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Dalej wy z najcięższym duchem,
    Coście do tego padołu
    Przykuci zbrodni łańcuchem
    Z ciałem i duszą pospołu.
    Choć zgon lepiankę rozkruszy,
    Choć was anioł śmierci woła,
    Żywot z cielesnej katuszy
    Dotąd wydrzeć się nie zdoła.
    Jeżeli karę tak srogą
    Ludzie nieco zwolnić mogą
    I zbawić piekielnej jamy,
    Której jesteście tak blisko:
    Was wzywamy, zaklinamy
    Przez żywioł wasz, przez ognisko!

    CHÓR
    Mówcie, komu czego braknie,
    Kto z was pragnie, kto z was łaknie?

    GŁOS
    (za oknem)
    Hej, kruki, sowy, orlice!
    O wy przeklęte żarłoki!
    Puśćcie mnie tu pod kaplicę,
    Puśćcie mnie choć na dwa kroki.

    GUŚLARZ
    Wszelki duch! jakaż potwora!
    Widzicie w oknie upiora?
    Jak kość na polu wybladły;
    Patrzcie! patrzcie, jakie lice!
    W gębie dym i błyskawice,
    Oczy na głowę wysiadły,
    Świecą jak węgle w popiele.
    Włos rozczochrany na czele.
    A jak suchy snop cierniowy
    Płonąc miotłę ognia ciska,
    Tak od potępieńca głowy
    Z trzaskiem sypią się iskrzyska.

    GUŚLARZ I STARZEC
    A jak suchy snop cierniowy
    Płonąc miotłę ognia ciska,
    Tak od potępieńca głowy
    Z trzaskiem sypią się iskrzyska.

    WIDMO
    (zza okna)
    Dzieci! nie znacie mnie, dzieci?
    Przypatrzcie się tylko z bliska,
    Przypomnijcie tylko sobie!
    Ja nieboszczyk pan wasz, dzieci!
    Wszak to moja była wioska.
    Dziś ledwo rok mija trzeci,
    Jak mnie złożyliście w grobie.
    Ach, zbyt ciężka ręka boska!
    Jestem w złego ducha mocy,
    Okropne cierpię męczarnie.
    Kędy noc ziemię ogarnie,
    Tam idę szukając nocy;
    A uciekając od słońca
    Tak pędzę żywot tułaczy,
    A nie znajdę błędom końca.
    Wiecznych głodów jestem pastwą;
    A któż mię nakarmić raczy?
    Szarpie mię żarłoczne ptastwo;
    A któż będzie mój obrońca?
    Nie masz, nie masz mękom końca!

    CHÓR
    Szarpie go żarłoczne ptastwo,
    A któż mu będzie obrońca?
    Nie masz, nie masz mękom końca!

    GUŚLARZ
    A czegoż potrzeba dla duszy,
    Aby uniknąć katuszy?
    Czy prosisz o chwałę nieba?
    Czy o poświęcone gody?
    Jest dostatkiem mleka, chleba,
    Są owoce i jagody.
    Mów, czego trzeba dla duszy,
    Aby się dostać do nieba?

    WIDMO
    Do nieba?... bluźnisz daremnie..
    O nie! ja nie chcę do nieba;
    Ja tylko chcę, żeby ze mnie
    Prędzej się dusza wywlekła.
    Stokroć wolę pójść do piekła,
    Wszystkie męki zniosę snadnie;
    Wolę jęczeć w piekle na dnie,
    Niż z duchami nieczystemi
    Błąkać się wiecznie po ziemi,
    Widzieć dawnych uciech ślady,
    Pamiątki dawnej szkarady;
    Od wschodu aż do zachodu,
    Od zachodu aż do wschodu
    Umierać z pragnienia, z głodu
    I karmić drapieżne ptaki.
    Lecz niestety! wyrok taki,
    Że dopóty w ciele muszę
    Potępioną włóczyć duszę,
    Nim kto z was, poddani moi,
    Pożywi mię i napoi.
    Ach, jak mnie pragnienie pali;
    Gdyby mała wody miarka!
    Ach! gdybyście mnie podali
    Choćby dwa pszenicy ziarka!

    CHÓR
    Ach, jak go pragnienie pali!
    Gdyby mała wody miarka!
    Ach, gdybyśmy mu podali
    Choćby dwa pszenicy ziarka!

    CHÓR PTAKÓW NOCNYCH
    Darmo żebrze, darmo płacze:
    My tu czarnym korowodem,
    Sowy, kruki i puchacze,
    Niegdyś, panku, sługi twoje.
    Któreś ty pomorzył głodem,
    Zjemy pokarmy, wypijem napoje.
    Hej, sowy, puchacze, kruki,
    Szponami, krzywymi dzioby
    Szarpajmy jadło na sztuki!
    Chociażbyś trzymał już w gębie,
    I tam ja szponę zagłębię;
    Dostanę aż do wątroby.
    Nie znałeś litości, panie!
    Hej, sowy, puchacze, kruki,
    I my nie znajmy litości:
    Szarpajmy jadło na sztuki,
    A kiedy jadła nie stanie,
    Szarpajmy ciało na sztuki,
    Niechaj nagie świecą kości.

    KRUK
    Nie lubisz umierać z głodu!
    A pomnisz, jak raz w jesieni
    Wszedłem do twego ogrodu?
    Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni;
    Trzy dni nic nie miałem w ustach,
    Otrząsnąłem jabłek kilka.
    Lecz ogrodnik skryty w chrustach
    Zaraz narobił hałasu
    I poszczuł psami jak wilka.
    Nie przeskoczyłem tarasu,
    Dopędziła mię obława;
    Przed panem toczy się sprawa,
    O co? o owoce z lasu,
    Które na wspólną wygodę
    Bóg dał jak ogień i wodę.
    Ale pan gniewny zawoła:
    "Potrzeba dać przykład grozy".
    Zbiegł się lud z całego sioła,
    Przywiązano mnie do sochy,
    Zbito dziesięć pęków łozy.
    Każdą kość, jak z kłosa żyto,
    Jak od suchych strąków grochy,
    Od skóry mojej odbito!
    Nie znałeś litości, panie!

    CHÓR PTAKÓW
    Hej, sowy, puchacze, kruki,
    I my nie znajmy litości!
    Szarpajmy jadło na sztuki;
    A kiedy jadła nie stanie,
    Szarpajmy ciało na sztuki,
    Niechaj nagie świecą kości!

    SOWA
    Nie lubisz umierać z głodu!
    Pomnisz, jak w kucyją samą,
    Pośród najtęższego chłodu,
    Stałam z dziecięciem pod bramą.
    Panie! wołałam ze łzami,
    Zlituj się nad sierotami!
    Mąż mój już na tamtym świecie,
    Córkę zabrałeś do dwora,
    Matka w chacie leży chora,
    Przy piersiach maleńkie dziecię.
    Panie, daj nam zapomogę,
    Bo dalej wyżyć nie mogę!
    Ale ty, panie, bez duszy!
    Hulając w pjanej ochocie,
    Przewalając się po złocie,
    Hajdukowi rzekłeś z cicha:
    "Kto tam gościom trąbi w uszy?
    Wypędź żebraczkę, do licha".
    Posłuchał hajduk niecnota,
    Za włosy wywlekł za wrota!
    Wepchnął mię z dzieckiem do śniegu!
    Zbita i przeziębła srodze,
    Nie mogłam znaleźć noclegu;
    Zmarzłam z dziecięciem na drodze.
    Nie znałeś litości, panie!

    CHÓR PTAKÓW
    Hej, sowy, puchacze, kruki,
    I my nie znajmy litości!
    Szarpajmy jadło na sztuki,
    A kiedy jadła nie stanie,
    Szarpajmy ciało na sztuki,
    Niechaj nagie świecą kości!

    WIDMO
    Nie ma, nie ma dla mnie rady!
    Darmo podajesz talerze,
    Co dasz, to ptastwo zabierze.
    Nie dla mnie, nie dla mnie Dziady!
    Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem,
    Sprawiedliwe zrządzenia Boże!
    Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
    Temu człowiek nic nie pomoże.

    CHÓR
    Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem,
    Sprawiedliwe zrządzenia Boże!
    Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
    Temu człowiek nic nie pomoże.

    GUŚLARZ
    Gdy nic tobie nie pomoże,
    Idźże sobie precz, nieboże.
    A kto prośby nie posłucha,
    W Imię Ojca, Syna, Ducha.
    Czy widzisz Pański krzyż?
    Nie bierzesz jadła, napoju?
    Zostawże nas w pokoju!
    A kysz, a kysz!

    CHÓR
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha.
    Czy widzisz Pański krzyż?
    Nie bierzesz jadła, napoju?
    Zostawże nas w pokoju!
    A kysz, a kysz!

    (Widmo znika)

    GUŚLARZ
    Podajcie mi, przyjaciele,
    Ten wianek na koniec laski.
    Zapalam święcone ziele,
    W górę dymy, w górę blaski!

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Teraz wy, pośrednie duchy,
    Coście u tego padołu
    Ciemnoty i zawieruchy
    Żyłyście z ludźmi pospołu;
    Lecz, od ludzkiej wolne skazy,
    Żyłyście nie nam, nie światu,
    Jako te cząbry i ślazy,
    Ni z nich owocu, ni kwiatu.
    Ani się ukarmi zwierzę,
    Ani się człowiek ubierze;
    Lecz w wonne skręcone wianki
    Na ścianie wiszą wysoko.
    Tak wysoko, o ziemianki,
    Była wasza pierś i oko!
    Która dotąd z czystym skrzydłem
    Niebieskiej nie przeszła bramy,
    Was tym światłem i kadzidłem
    Zapraszamy, zaklinamy.

    CHÓR
    Mówcie, komu czego braknie,
    Kto z was pragnie, kto z was łaknie.

    GUŚLARZ
    A toż czy obraz Bogarodzicy?
    Czyli anielska postać?
    Jak lekkim rzutem obręcza
    Po obłokach zbiega tęcza,
    By z jeziora wody dostać,
    Tak ona świeci w kaplicy.
    Do nóg biała spływa szata,
    Włos z wietrzykami swawoli,
    Po jagodach uśmiech lata,
    Ale w oczach łza niedoli.

    GUŚLARZ I STARZEC
    Do nóg biała spływa szata,
    Włos z wietrzykami swawoli;
    Po jagodach uśmiech lata,
    Ale w oczach łza niedoli.

    GUŚLARZ I DZIEWCZYNA

    GUŚLARZ
    Na głowie ma kraśny wianek,
    W ręku zielony badylek,
    A przed nią bieży baranek,
    A nad nią leci motylek.
    Na baranka bez ustanku
    Woła: baś, baś, mój baranku,
    Baranek zawsze z daleka:
    Motylka rózeczką goni
    I już, już trzyma go w dłoni;
    Motylek zawsze ucieka.

    DZIEWCZYNA
    Na głowie mam kraśny wianek.
    W ręku zielony badylek,
    Przede mną bieży baranek,
    Nade mną leci motylek.
    Na baranka bez ustanku
    Wołam: baś, baś, mój baranku,
    Baranek zawsze z daleka;
    Motylka rózeczką gonię
    I już, już chwytam go w dłonie;
    Motylek zawsze ucieka.

    DZIEWCZYNA
    Tu niegdyś w wiosny poranki
    Najpiękniejsza z tego sioła,
    Zosia pasając baranki
    Skacze i śpiewa wesoła.
    La la la la.

    Oleś za gołąbków parę
    Chciał raz pocałować w usta;
    Lecz i prośbę, i ofiarę
    Wyśmiała dziewczyna pusta.
    La la la la.

    Józio dał wstążkę pasterce,
    Antoś oddał swoje serce;
    Lecz i z Józia, i z Antosia
    Śmieje się pierzchliwa Zosia.
    La la la la.

    Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski,
    Imię moje u was głośne,
    Że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia
    I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę,
    Umarłam nie znając troski
    Ani prawdziwego szczęścia.
    Żyłam na świecie; lecz, ach! nie dla świata!
    Myśl moja, nazbyt skrzydlata,
    Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni.
    Za lekkim zefirkiem goni,
    Za muszką, za kraśnym wiankiem,
    Za motylkiem, za barankiem;
    Ale nigdy za kochankiem.
    Pieśni i fletów słuchałam rada:
    Często, kiedy sama pasę,
    Do tych pasterzy goniłam stada,
    Którzy mą wielbili krasę;
    Lecz żadnego nie kochałam.
    Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje,
    Nieznajomym ogniem pałam;
    Choć sobie igram do woli,
    Latam, gdzie wietrzyk zawieje,
    Nic mię nie smuci, nic mię nie boli,
    Jakie chcę, wyrabiam cuda.
    Przędę sobie z tęczy rąbki,
    Z przezroczystych łez poranku
    Tworzę motylki, gołąbki.
    Przecież nie wiem, skąd ta nuda:
    Wyglądam kogoś za każdym szelestem,
    Ach, i zawsze sama jestem!
    Przykro mi, że bez ustanku
    Wiatr mną jak piórkiem pomiata.
    Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata
    Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali,
    Pędzi w górę, w dół, z ukosa:
    Tak pośród pierzchliwej fali
    Wieczną przelatując drogę,
    Ani wzbić się pod niebiosa,
    Ani ziemi dotknąć nie mogę.

    CHÓR
    Tak pośród pierzchliwej fali
    Przez wieczne lecąc bezdroże,
    Ani wzbić się pod niebiosa,
    Ani dotknąć ziemi nie może.

    GUŚLARZ
    Czego potrzebujesz, duszeczko,
    Żeby się dostać do nieba?
    Czy prosisz o chwałę Boga,
    Czy o przysmaczek słodki?
    Są tu pączki, ciasta, mleczko,
    I owoce, i jagodki.
    Czego potrzebujesz, duszeczko,
    Żeby się dostać do nieba?

    DZIEWCZYNA
    Nic mnie, nic mnie nie potrzeba!
    Niechaj podbiegą młodzieńce,
    Niech mię pochwycą za ręce,
    Niechaj przyciągną do ziemi,
    Niech poigram chwilkę z niemi.
    Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
    Że według Bożego rozkazu:
    Kto nie dotknął ziemi ni razu,
    Ten nigdy nie może być w niebie.

    CHÓR
    Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
    Że według Bożego rozkazu:
    Kto nie dotknął ziemi ni razu,
    Ten nigdy nie może być w niebie.

    GUŚLARZ
    (do kilku wieśniaków)
    Darmo bieżycie; to są marne cienie,
    Darmo rączki ściąga biedna,
    Wraz ją spędzi wiatru tchnienie.
    Lecz nie płacz, piękna dziewico!
    Oto przed móją źrzenicą
    Odkryto przyszłe wyroki:
    Jeszcze musisz sama jedna
    Latać z wiatrem przez dwa roki,
    A potem staniesz za niebieskim progiem.
    Dziś modlitwa nic nie zjedna.
    Lećże sobie z Panem Bogiem.
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha!
    Czy widzisz Pański krzyż?
    Nie chciałaś jadła, napoju?
    Zostawże nas w pokoju.
    A kysz, a kysz!

    CHÓR
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha!
    Czy widzisz Pański krzyż?
    Nie chciałaś jadła, napoju?
    Zostawże nas w pokoju.
    A kysz, a kysz!

    (Dziewica znika)

    GUŚLARZ
    Teraz wszystkie dusze razem,
    Wszystkie i każdą z osobna,
    Ostatnim wołam rozkazem!
    Dla was ta biesiada drobna;
    Garście maku, soczewicy
    Rzucam w każdy róg kaplicy.

    CHÓR
    Bierzcie, czego której braknie,
    Która pragnie, która łaknie.

    GUŚLARZ
    Czas odemknąć drzwi kaplicy.
    Zapalcie lampy i świécy.
    Przeszła północ, kogut pieje,
    Skończona straszna ofiara,
    Czas przypomnieć ojców dzieje.
    Stójcie...

    CHÓR
    Cóż to?

    GUŚLARZ
    Jeszcze mara!

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    (do jednej z wieśniaczek)
    Pasterko, ot tam w żałobie...
    Wstań, bo czy mi się wydaje,
    Czy ty usiadłaś na grobie?
    Dziatki! patrzajcie, dla Boga!
    Wszak to zapada podłoga
    I blade widmo powstaje;
    Zwraca stopy ku pasterce,
    I stanęło tuż przy boku.
    Zwraca lice ku pasterce,
    Białe lice i obsłony,
    Jako śnieg po nowym roku.
    Wzrok dziki i zasępiony
    Utopił całkiem w jej oku.
    Patrzcie, ach, patrzcie na serce!
    Jaka to pąsowa pręga,
    Tak jakby pąsowa wstęga
    Albo jak sznurkiem korale,
    Od piersi aż do nóg sięga.
    Co to jest, nie zgadnę wcale!
    Pokazał ręką na serce,
    Lecz nic nie mówi pasterce.

    CHÓR
    Co to jest, nie zgadniem wcale.
    Pokazał ręką na serce,
    Lecz nic nie mówi pasterce.

    GUŚLARZ
    Czego potrzebujesz, duchu młody?
    Czy prosisz o chwałę nieba?
    Czyli o święcone gody?
    Jest dostatkiem mleka, chleba,
    Są owoce i jagody.
    Czego potrzebujesz, duchu młody,
    Żeby się dostać do nieba?

    (Widmo milczy)

    CHÓR
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    Odpowiadaj, maro blada!
    Cóż to, nic nie odpowiada?

    CHÓR
    Cóż to, nic nie odpowiada?

    GUŚLARZ
    Gdy gardzisz mszą i pierogiem,
    Idźże sobie z Panem Bogiem;
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha!
    Czy widzisz Pański krzyż?
    Nie chciałeś jadła, napoju?
    Zostawże nas w pokoju.
    A kysz, a kysz!

    (Widmo stoi)

    CHÓR
    A kto prośby nie posłucha,
    W imię Ojca, Syna, Ducha!
    Czy widzisz Pański krzyż?
    Nie chciałeś jadła, napoju?
    Zostawże nas w pokoju.
    A kysz, a kysz!

    GUŚLARZ
    Przebóg! cóż to za szkarada?
    Nie odchodzi i nie gada!

    CHÓR
    Nie odchodzi i nie gada!

    GUŚLARZ
    Duszo przeklęta czy błoga,
    Opuszczaj święte obrzędy!
    Oto roztwarta podłoga,
    Kędy wszedłeś, wychodź tędy.
    Bo cię przeklnę w imię Boga,

    (po pauzie)
    Precz stąd na lasy, na rzeki,
    I zgiń, przepadnij na wieki!

    (Widmo stoi)

    Przebóg! cóż to za szkarada?
    I milczy, i nie przepada!

    CHÓR
    I milczy, i nie przepada!

    GUŚLARZ
    Darmo proszę, darmo gromię,
    On się przeklęctwa nie boi.
    Dajcie kropidło z ołtarza...
    Nie pomaga i kropidło!
    Bo utrapione straszydło
    Jak stanęło, tak i stoi,
    Niemo, głucho, nieruchomie,
    Jak kamień pośród cmentarza.

    CHÓR
    Bo utrapione straszydło
    Jak stanęło, tak i stoi,
    Niemo, głucho, nieruchomie,
    Jak kamień pośród cmentarza.
    Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
    Co to będzie, co to będzie?

    GUŚLARZ
    To jest nad rozum człowieczy!
    Pasterko! znasz tę osobę?
    W tym są jakieś straszne rzeczy.
    Po kim ty nosisz żałobę?
    Wszak mąż i rodzina zdrowa?
    Cóż to! nie mówisz i słowa?
    Spojrzyj, odezwij się przecię!
    Czyś ty martwa, moje dziecię?
    Czegoż uśmiechasz się, czego?
    Co w nim widzisz wesołego?

    CHÓR
    Czegoż uśmiechasz się, czego?
    Co w nim widzisz wesołego?

    GUŚLARZ
    Daj mnie stułę i gromnicę,
    Zapalę, jeszcze poświęcę...
    Próżno palę, próżno święcę,
    Nie znika przeklęta dusza.
    Weźcie pasterkę pod ręce,
    Wyprowadźcie za kaplicę.
    Czegoż uśmiechasz się, czego?
    Co w nim widzisz powabnego?

    CHÓR
    Czegoż oglądasz się? czego?
    Co w nim widzisz powabnego?

    GUŚLARZ
    Przebóg, widmo kroku rusza!
    Gdzie my z nią, on za nią wszędzie...
    Co to będzie, co to będzie?

    CHÓR
    Gdzie my z nią, on za nią wszędzie.
    Co to będzie, co to będzie?