Wojtyszko Maciej

Biografia

Maciej Wojtyszko urodził się 16 kwietnia 1946 roku w Warszawie. Pisarz, autor sztuk i komiksów, reżyser teatralny, filmowy oraz telewizyjny, a także autor filmów animowanych. Jest absolwentem Liceum Technik Teatralnych w Warszawie. Na początku studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Skończył Wydział Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, dyplom uzyskał w 1983 roku. Jest wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, a także dziekanem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Maciej Wojtyszko jest członkiem Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Warszawie oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Maciej Wojtyszko otrzymał wiele nagród i odznaczeń, np. w 1978 roku przyznano mu Nagrodę Prezesa Polskiego Radia i Telewizji I stopnia za wyreżyserowanie spektaklu Teatru Telewizyjnego „Ostatnie dni” Michaiła Bułhakowa. W 1999 roku otrzymał wyróżnienie za sztukę pt. „Grzechy starości” za udział w zamkniętym konkursie na utwór dramatyczny. W 2002 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku uhonorowano go nagrodą za oryginalny tekst dramatyczny do przedstawienia telewizyjnego „Chryje z Polską”, którą sam wyreżyserował. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Literacką m.st. Warszawy w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży za książkę pt. „Bromby i Fikandra wieczór autorski”. W 2012 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Charakterystyka twórczości

Jako prozaik debiutował w 1966 roku. Napisał kilka książek dla dzieci i młodzieży m.in. „Bromba i inni” (1975), „Antycyponek” (1975)„Tajemnica Szyfru Marabuta”, „Synteza” (1978), „Saga rodu Klaptunów” (1981).

Maciej Wojtyszko ma bogatą filmografię. Reżyserował m.in. filmy fabularne: „Synteza” (1983), „Mistrz i Małgorzata” (1988), „Pani Basia, pani Róża” (2002), „Miodowe lata” (1998 – 2003). Pisał scenariusze do filmów fabularnych, np. „Ognisty anioł” (1985), „Święto księżyca” (1983), „Mistrz i Małgorzata” (1988).

Robi także krótkie filmy metrażowe, dokumenty i animacje. Reżyserował m.in.: „Bromba i inni” (1975), „Na tratwie” (1978), „Moment” (1992). Napisał scenariusze m.in. do: „Wybrali inną drogę (1970), „Tajemnica szyfru Marabuta” (1979), „Moment” (1992). 

Maciej Wojtyszko pracuje również przy spektaklach Teatru Telewizji. Wyreżyserował m.in. „Ostatnie dni” (1977), „Teatr cudów” (1989), „Grzechy starości” (2000), „Bułhakow” (2009). Napisał scenariusze do „Gżdacz i inni” (1972), „Lotta” (1985), „Grzechy starości” (2000). Jest autorem takich spektakli jak „Epilog” (1979), „Grzechy starości” (2000), „Żelazna konstrukcja” (2000), „Chryje z Polską czyli rzecz o Stanisławie Wyspiańskim” (2007) oraz „Bułhakowa” (2009). 

Źródło: streszczenia.pl