Szaniawski Klemens Junosz

Klemens Junosz Szaniawski(pseudonim Klemens Junusza) urodził się 23 listopada 1849 roku w Lublinie. Był synem Władysława, podprokuratora sądu i Leontyny z Brodowskich. Szybko został sierotą. Rozpoczął naukę u pijarów w Łukowie. Kontynuował edukację w Siedlcach w latach 1862-1865. Z powodu braku funduszy i ciężkiej sytuacji nie mógł ukończyć szkoły. Podjął pracę w Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Zadebiutował w czasopiśmie „Kolce” w 1874 roku. Rok później zamieszkał w Warszawie trudniąc się literaturą i dziennikarstwem. Był także sekretarzem redakcji dziennika „Echo”, a następnie członkiem redakcji „Wieku”. Redagował także „Wędrowca”. Swoje teksty zamieszczał także w „Gazecie Lubelskiej” i „Kalendarzu Lubelskim”. W 1875 roku wziął ślub z Karoliną Piasecką, córką lubelskiego rejenta. Zmarł na gruźlicę 21 marca 1898 roku.


Do jego największych dzieł należały:

  • Szpada Hamleta,

  • Pan sędzia,

  • Dworek przy cmentarzu

Źródło: streszczenia.pl