Sokolski Jacek

Jacek Sokolski to autor:


  • Staropolskie poematy myśliwskie. Antologia

  • Uczta Cypriana


Bohaterem jest król Joel, który w Kanie Galilejskiej wyprawił weselę. W uroczystości uczestniczyły postaci znane dobrze ze Starego i Nowego Testamentu oraz kilku protagonistów.


  • Staropolskie przepowiednie i mirabilia

    Książka opisuje zjawiska zachodzące w otaczającej nas naturze, a także traktuje o zjawiskach nadprzyrodzonych, a wręcz cudownych.

  • Literatura staropolska

  • Świat Jana Kochanowskiego

    Opisana została biografia Jana Kochanowskiego oraz najważniejsze dzieła pisarza.

  • Epoki literackie. Wielki leksykon literatury polskiej

Źródło: streszczenia.pl