Pasek Jan Chryzostom

Jan Chryzostom Pasek (herbu Doliwa) urodził się około roku 1636 w Węgrzynowicach koło Rawy Mazowieckiej. W młodości uczył się w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej. Był pilnym uczniem, nauczyciele często chwalili go za inteligencję i bystrość umysłu. Jego wadą była jednak niebywała zdolność do popadania w konflikty. Awanturniczy charakter był przyczyną wielu niepowodzeń. W ten sposób zniechęcił też do siebie wiele ważnych postaci w swoim życiu. Interesował się również militariami. Był żołnierzem pod dowództwem hetmana Czarnieckiego w Danii. Skazywano go pięciokrotnie na banicję, a w 1700 roku na infamię. Interesował się literaturą i sam również spełniał się pisząc. „Pamiętniki” napisał pod koniec swojego życia. Wydane zostały w 1836 roku przez Raczyńskiego. Obejmują one okres 1655-1666, czyli żołnierską służbę dla Rzeczpospolitej oraz 1667-1688 tj. życie ziemianina we wsi Smogorzów. Stosował język potoczny, styl gawędziarski, obrazowy i rubaszne słownictwo. Pod koniec życia Jan Chryzostom Pasek zamieszkał na ziemi kieleckiej w pobliżu Jędrzejowa. Zmarł 1 sierpnia 1701 roku w Niedzieliskach. Jego ciało najprawdopodobniej spoczywa w klasztorze Sercanów w Stopnicy razem z ciałem matki.

Źródło: streszczenia.pl