Michałkow Siergiej

Siergiej Michałkow urodził się 13 marca 1913 roku w Moskwie, zmarł 27 sierpnia 2009 r. w Moskwie. To rosyjski poeta, dramaturg i bajkopisarz. Jest twórcą hymnu ZSRR i hymnu Rosji. Skończył Instytut Literatury im. Gorkiego w Moskwie. W 1937 roku został członkiem Związku Pisarzy ZSRR. Podczas II wojny światowej był korespondentem wojennym. Od 1970 do 1992 roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Rosyjskiej SRR. Był dwukrotnie żonaty: od 1936 do 1988 roku z Natalią Konczałowską, a od 1997 do 2009 roku z Yulią Subbotiną. Miał dwóch synów: Nikitę Michałkowa i Andrieja Michałkowa-Konczałowskiego

Otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: w 1943 roku dostał Order Czerwonej Gwiazdy, w 1970 Nagrodę Leninowską,  w 2003 Order Zasług dla Ojczyzny II klasy, w 2008 Order św. Andrzeja Powołańca, w 1988 Order Honoru, a także trzykrotnie Nagrodę Stalinowską oraz w 1987 roku Order Uśmiechu.

Charakterystyka twórczości

Michałkow zadebiutował na łamach prasy w 1928 roku jako poeta. Wybrana twórczość Siergieja Michałkowa to: „Nie płacz, koziołku”, „Święto Nieposłuszeństwa”, „Telefon”, „Małym nieposłusznym”, „Wujek Wieża”.

Źródło: streszczenia.pl