Gogol Mikołaj

Nikołaj Wasiljewicz Gogol urodził się 31 marca lub 1 kwietnia 1809 roku w Soroczyńcach Wielkich na Ukrainie. Młody Nikołaj pomimo ziemiańskiego pochodzenia pragnął zdobyć należyte wykształcenie. Edukację rozpoczął w Połtawie. Naukę kontynuował w Nieżynie. Od 1828 roku mieszkał w Petersburgu, gdzie do 1831 roku pracował w charakterze urzędnika. W 1834 roku wykładał historię na uniwersytecie w Petersburgu. W kolejnych latach odbył kilka podróży między innymi do Paryża i Rzymu. Napisał także powieść „Martwe dusze”, która wydana została w 1842 roku. Opisywał w niej w nieprzychylny sposób obraz rosyjskiego społeczeństwa, a także rosyjskiego ustroju.

 


 

Do innych znanych dzieł autora zaliczamy:

 
  • Ożenek (1835)

  • Rewizor (1836)

  • Nos! (1836)

  • Szynel (1842)

 


 

Nikołaj Wasiljewicz Gogol zmarł 4 marca 1852 roku pochowany żywcem w stanie śpiączki.

 


Źródło: streszczenia.pl