Corneille Pierre

Corneille Pierre żył w latach 1606 do 1684. Studiował na kierunku prawniczym. Po ukończeniu studiów objął stanowisko rzecznika królewskiego. Wyróżniał się niebanalnymi pomysłami, a jego kreatywność znacznie przewyższała zdolności konkurencji. Szybko więc trafił do grona zwanego Piątką Autorów.

Kardynał Richelieu, pełniący wówczas rolę ministra, kierował grupą zlecając pisarzom tworzenie sztuk teatralnych. Tematy przedstawień były owocem głębokich przemyśleń oraz odpowiedzią na zapotrzebowania publiczności. Poprzez sztukę, która zawsze niosła jasno sprecyzowane przesłanie, władza miała na celu w pewnym stopniu manipulowanie swoimi poddanymi dostarczając im przy okazji niebanalnej rozrywki. Jego twórczość choć doceniona, została wyparta przez twórczość Moliera i Jean Baptiste Racine'a (francuski dramaturg, przedstawiciel klasycyzmu w okresie baroku).

Zwolennicy Corneilla jednak nigdy nie zapomną jego osiągnięć, do których niewątpliwie należy zaliczyć rozwój, a wręcz odrodzenie francuskiego teatru, dramatu i sztuki. W swoich sztukach mimo nawiązań do trzech klasycznych jedności (czasu, miejsca i akcji) manifestował wolność wyboru, nie podleganie wpływom oraz moc indywidualności.

 


 

Do najsłynniejszych dzieł Corneilla Pierra zaliczamy kolejno:

 


 
  • Melita (1630)

  • Łgarz (1642)

  • Cynna (1643)

  • Polieuktos (1643)

  • Andromeda (1650)

  • Nikomed (1652)

  • Don Sanszo z Aragonii (1650)

 


Źródło: streszczenia.pl