Christa Janusz

Janusz Wincenty Christa urodził się 19 lipca 1934 r. w Wilnie. W czasie drugiej wojny światowej, gdy miasto znalazło się pod niemiecką okupacją, cała rodzina przedostała się do Polski, by po wielu trudach osiąść w Sopocie. Po ukończeniu szkoły handlowej i zdobyciu tzw. małej matury imał się różnych zajęć, był na przykład magazynierem. Dużą maturę zdał później w trybie eksternistycznym.

Zadebiutował w latach 50., publikując krótkie historyjki obrazkowe na łamach magazynów „Przygoda” i „Jazz”. Prawdziwą sławę przyniosła mu seria komiksów o Kajku i Kokoszu, które do roku 1975 ukazywały się na łamach „Głosu Wybrzeża”, potem – w „Świecie Młodych” i magazynie „Relax”. Karierę zakończył na początku lat 90. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Zmarł 15 listopada 2008 r., pochowany został w Sopocie, w którym mieszkał od 1945 r

Źródło: streszczenia.pl