Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Centkiewicz Czesław

Czesław Centkiewicz urodził się 19 października 1904 roku w Warszawie. Rodzice młodego pisarza, Stanisław i Stanisława, dbali o edukację syna starając się stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki. Czesław rozpoczął edukację w 1924 roku w Gimnazjum św. Kazimierza w Warszawie. Naukę kontynuował w Institut Superieur w Liege w Belgii, kończąc studia z tytułem inżyniera elektryka. II wojna światowa zmusiła Czesława, pracującego wówczas w Państwowym Instytucie Meteorologicznym, do przerwania dotychczasowego trybu życia. Mimo to w roku 1932 wraz z grupą polarników odbył pierwszą polską wyprawę polarną na Wyspę Niedźwiedzią. Tu też poznał Stanisława Siedleckiego, słynnego polarnika. W 1957 roku Centkiewicz uniemożliwił jednak znajomemu założenie pierwszej stacji polarnej w Spitsbergen, co sprawiło, że drogi mężczyzn rozeszły się. W utworach artysty obserwujemy także niezwykle subiektywny opis radzieckich polarników, których Centkiewicz zawsze przedstawiał w nienagannym świetle, nie szczędząc słów krytyki zagranicznym podróżnikom. Jedynie norwescy polarnicy zdołali wzbudzić podziw i szacunek Centkiewiczów. Ci nieliczni przedstawieni zostali jako twardzi i doświadczeni bohaterowie, co widoczne jest szczególnie w utworze „Tumbo nigdy nie zazna spokoju” z roku 1977. W kilka lat po powrocie do kraju Czesław został umieszczony w obozie koncentracyjnym niedaleko Hamburga (Neuengamme). Zdołał jednak przetrwać najgorsze chwile i wkrótce odzyskał wolność. Po opuszczeniu murów obozu Czesław przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Dolnośląskiego, a następnie w Państwowym Instytucie Hydrologiczno- Meteorologicznym. Zajął się także twórczością literacką. Inspiracją do napisania większości z książek była niewątpliwie odbyta wyprawa oraz pobyt w obozie, który nie jednego z artystów skłonił do przemyśleń i rozważań nad otaczającym światem, a także, mówiąc kolokwialnie, do przelania na papier uczuć targających ludzką duszą. Po kilku latach pracy osiadł ponownie w rodzinnej Warszawie i stał się członkiem popularnego wówczas Związku Literatów Polskich. Ogromną rolę w życiu Czesława niewątpliwie odegrała jego żona, Alina. To właśnie z nią stworzył większość z książek przeznaczonych głównie dla najmłodszych.


Do twórczości literackiej Czesława Centkiewicza zaliczamy:

  • Czeluskin (1934)

  • Anaruk, chłopiec z Grenlandii (1937)

  • Biała foka (1947)

  • Wyspa mgieł i wichrów (1947)

  • Wśród lodów północy (1948)

  • Odarpi, syn Egigiwy (napisana wspólnie z żoną Aliną, wydana w 1949)

  • Zaczarowana zagroda (również napisana wraz żoną)


Czesław Centkiewicz zmarł 10 sierpnia 1996 roku w stolicy. Jego ciało spoczywa obok ciała żony, Aliny, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.Centkiewicz Czesław

Centkiewicz Czesław
commons.wikimedia.org